Kracht van de stilte

Kracht van de stilte

Als alle geluiden zijn verstomd en we tot op de bodem van onze angst zijn gegaan, blijft er niets over dan ons Zelf mee te laten drijven op de stroom van de stilte. We zijn eindelijk thuisgekomen in de wereld waar we voortdurend naar op zoek waren…

Mededogen

Ik sta op en rek me eens lekker uit. Ik grinnik om mezelf en voel mijn hart opengaan. Het is geen ramp om alleen te zijn. Ik ben geen slecht gezelschap! Ik omarm mezelf in mededogen en mijn hart opent zich verder en verder. Vanuit de grenzeloze stroom van onvoorwaardelijke Liefde gaan mijn gedachten naar de Vluchtelingen. Ik ben dankbaar dat ik niet in hun schoenen sta! In gedachten sla ik mijn armen om hen heen en bied ik hen rozen aan. Ik voel mededogen met een wereld die verscheurt en gespleten aanvoelt omdat we in de illusie leven van een afgescheiden IK.

Stil

Bij tijd en wijle kan het nog steeds aardig stil zijn om me heen – nu ik me wederom terugtrek uit de zichtbare wereld van de activiteit. Tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan stilte in mij. De momenten dat ik me onbehagelijk voel, zijn die momenten dat ik vind dat ik eindelijk eens iets zou moeten doen. Helaas, zo werkt dat allang niet meer! Zodra ik loslaat en terugkeer naar de grenzeloze ruimte in mezelf, is er geen enkele dwangmatigheid en ben ik volkomen grenzeloos. Dan weet ik dat ik doe wat ik te doen heb – ook al lijkt mijn bijdrage minder zichtbaar in de buitenwereld.

Mensen die een tikkeltje vervreemd zijn van deze maatschappij weten mij te vinden. Ze voelen zich thuis. Ik accepteer hun anders zijn. Uiteindelijk val ik zelf ook niet direct binnen het kader ‘normaal’.

All-een

Ik kies er voor regelmatig de natuur in te gaan. Er is niets wat afleidt en ik kan immens genieten van de stilte. Alles wat me lijkt te bezwaren verdwijnt als sneeuw voor de zon en ik voel me oprecht geborgen in de armen van de Vader/Moeder. Ik word één met de natuur – mijn natuur.

Zodra je het gebaande pad verlaat kom je op mystieke plekjes. Er springt een ree voor me op het pad. Een buizerd zoekt de juiste thermiek op de wind. Wat een kracht! Hoe liefdevol verzorgt het koppel meerkoeten hun jongen. Een kievit schreeuwt wanhopig om haar verloren nest. Er zwemt een eenzame zwaan in de Dommel. Een lammetje roept om haar moeder. Moeder schaap maakt zich los uit de kudde en weet feilloos haar kind te vinden. Een groep rotganzen verdrijft een indringer uit hun territorium. Alles lijkt in bloei te staan en de verscheidenheid in groentinten zijn een weldaad voor lichaam en ziel.

Ervaren

Ik ben dankbaar dat ik in Nederland ben geboren. Het is in vele opzichten een fantastisch land en in essentie zijn wij Nederlanders een gastvrij volk.
We hebben naar mijn gevoel maar één zwakte. We menen alles te moeten regelen en dat ontneemt mensen de kans om de essentie van het leven te ontdekken. Kinderen moeten het verschil leren tussen goed en kwaad. Zij leren dit alleen door zelf te ervaren.

Stilte

Als we fouten mogen maken, als we rebels durven te zijn en ons af durven te zetten tegen de gevestigde orde, met name binnen ons zelf, leren we uiteindelijk dat wij uitsluitend verantwoordelijk kunnen zijn voor ons Zelf. Op het moment dat we speels en nieuwsgierig ons eigen leven onder de loep durven te nemen, op het moment dat we eerlijk in onze eigen spiegel durven te kijken, houden we op met wijzen naar anderen. We accepteren dat is wat is zonder daar nog een mening of een oordeel over te hebben. We onthullen datgene wat de Schepper bedoeld heeft met zijn creatie. Woorden verliezen aan kracht, stilte neemt haar ruimte in. We houden op met te menen dat we iets moeten doen. We zijn die we zijn: pure Liefde…

Om Shanti 
Yasmin

Durf een Rebel te zijn…

Durf een Rebel te zijn…

Zoals het water de bron nodig heeft, zo heeft de ziel het lichaam nodig om zich te realiseren…

Ware Natuur

Meer en meer ga ik begrijpen wat mijn innerlijke leermeester bedoelde toen hij me jaren geleden opriep om een rebel te zijn. Het is niet nodig om op de barricades te gaan staan. Het is niet nodig om me druk te maken over regeringsmaatregelen die in de volksmond per definitie onsympathiek schijnen te zijn. Het is zelfs niet nodig om te demonstreren voor vrede in de wereld. Ik ben uitsluitend hier op aarde om mijn ware natuur te ont-dekken en te leven.

Rebel

Durf een rebel te zijn. Schop alle heilige huisjes om IN jezelf. Speel niet langer het spel van het collectief. Wees in de wereld maar niet van de wereld. Laat je niet beheersen door angst. Angst die je niet bent maar die je in jezelf hebt opgenomen op het moment van je geboorte. Angst die jou vertelt dat je niet goed genoeg bent als je het spel niet meespeelt. Angst voor tekort als je jezelf niet wenst aan te passen aan de ondefinieerbare wetten die onze groepscode zijn gaan bepalen. Angst dat je er niet bij hoort als je niet meeloopt met de massa en jezelf verzekert van een goed inkomen en een waardevast pensioen. Begrijp me goed, er is niets mis met een goede baan. Integendeel, we zijn op deze wereld om onze unieke gift in arbeid te delen. Arbeid behoort datgene te zijn waarin we de zuiverheid en de essentie van ons wezen volledig tot uitdrukking kunnen brengen. Betaling, in welke vorm dan ook, is een logisch gevolg. Geld bepaalt echter niet ons geluk. Geluk ervaren we in de weg zelf, in het wezen van de arbeid…

Yasmin-Makena (zij die straalt…)

Gezondheid is geen verdienste

Gezondheid is geen verdienste

Waarachtige genezing kan uitsluitend op een natuurlijke manier plaatsvinden…
– Dr. Hans Moolenburgh – 89 jaar

Eigenwijs

Jaren geleden vertrok mijn huisarts die mij op het pad van mijn Ware Natuur had gezet naar Zuid Amerika. Ik kwam vanuit een warme bedding in een harde medische wereld terecht op het moment dat ik besloot me niet te laten opereren. Mijn nieuwe huisarts beweerde dat ik rijp was voor de psychiatrie. Op een nacht werd ik naar het ziekenhuis gebracht. De dienstdoende arts was liefdevol en zorgzaam. Ik vroeg hem of hij mijn nieuwe huisarts wilde zijn: ‘Ik neem ten volle de verantwoordelijkheid voor mijn lijf en kwaliteit van Leven. Ik ben Eigen-wijs. Ik heb soms raad nodig maar zoek altijd mijn eigen weg. Hoe vind jij dat’. ‘Moeilijk’, zei hij, ‘maar ik wil het proberen’. Het resultaat? Wederzijds respect. Er kwam een tijd dat ik de operatie(s) niet langer kon voorkomen. Hij en mijn specialist ondersteunden mijn proces met liefde en respect.
– Zie mijn boek: Met een Open Hart: Strijd en Overgave.

Ego

Jeetje, wat voelde ik me schuldig. Wat had IK in godsnaam verkeerd gedaan? Ego, allemaal ego Yasmin! Dit proces werd prachtig ondersteund door mensen met Nieuwe Tijds overtuigingen die me met hun uitleg van giganten zoals Louise Hay om mijn oren sloegen. Godzijdank heb ik me inmiddels bevrijd van deze liefdeloze kijk op mezelf en op anderen. Ik kan de omstandigheden niet veranderen. Ik kan wel kiezen hoe ik met die omstandigheden om wens te gaan. Resultaat? Jullie reacties zijn inmiddels liefdevol en vrij van oordeel. Mooie spiegeltjes!

Intuïtie

Zoals altijd wordt iedere stap in mijn proces aangereikt. Ik heb vertrouwen in het genezende vermogen van mijn lijf en kies voor de weg van Moeder Natuur. Ik neem contact op met MB. uit Amsterdam. Twintig jaar geleden haalde ze mij terug uit de klauwen van de dood, mag ik wel zeggen…

Toverkol

Twee jaar geleden stierf een patiënt van MB. Ze vernielden haar praktijk, donderden al haar homeopathische middelen, het werk van jaren, in de prullenbak en daagden haar voor het gerecht. Ze werd verguisd en afgeschilderd op het internet als toverkol. Zij die 10-tallen mensen van de dood heeft gered. Ik was meer dan geschokt…

Waarheid

Al moeten we het uiteindelijk allemaal zelf doen, ik ben dankbaar dat er mensen zijn die, indien nodig, mee willen denken. Het is niet de massa die de wereld er anders uit laat zien, het zijn die mensen zoals MB. en Dr. Hans Moolenburgh die ondanks de macht van het collectief niet bang zijn te gaan staan voor hun waardigheid en er zelfs niet voor terugschrikken hun leven te riskeren om die waarheid boven tafel te halen.

Rebel

Verandering begint met inzicht. Ik heb jaren geleden besloten om me niet te voegen in de wereld van de medische wetenschap. Dat werd ondersteund en gestimuleerd door mijn toenmalige huisarts die simpelweg constateerde dat ik niet lang op deze aarde rond zou lopen als ik dat spoor zou blijven volgen. Het was aan mij om wakker te worden. En ik werd wakker en had het lef om OP te staan. Het was niet eenvoudig om steeds tegen de stroom in te moeten roeien, maar ik ben er onafhankelijk en sterk van geworden en heb vele mensen met mijn inzichten mogen ondersteunen.

Ik luister naar mijn lichaam en geef het ruimte en de stilte die het nodig heeft. Ik omarm mezelf in Liefde en voel me een gezond en gezegend mens…

Onnozel

Ik distantieer me al jaren van een wereld die volgens de machthebbers steeds gewelddadiger wordt. Ik kijk en luister niet naar nieuwsgeving. Alles wat ik dien te weten, weet ik. Voelde ik me voorheen schuldig dat ik niet mee kon praten, ik praat allang niet meer mee en kap mensen af die ‘dit onnozele mens’ zo nodig van hun waarheid menen te moeten overtuigen. Praten, heb ik gemerkt, is een fantastisch manier om niet met jezelf in contact te zijn.

Elke discussie is er per definitie op gericht om gelijk te hebben en medestanders te zoeken. Wijzelf zijn per definitie onschuldig en zoeken maar al te graag een schuldige buiten onszelf…

Om Shanti,
Yasmin

Overgave

Overgave

Terwijl de regen haar eigen lied zingt, kruip ik nog even terug onder de wol. Gelukzalig los ik een sudoko op…

‘Waisting of time’, hoor ik kritische geesten zeggen. Ik grinnik – het maakt niet uit wat we doen, het gaat erom hoe we het doen…

Overgave

Uiteindelijk gaat het maar om een ding en dat is overgave vanuit verbondenheid. Hoeveel mooie trucjes we ook verzinnen, hoewel nieuwe wegen we initiëren en bewandelen, het blijven doodlopende wegen zolang we niet ons hoofd kunnen buigen en in alle nederigheid kunnen zeggen: ‘Niet mijn wil maar de Uwe…’

Verwonderen

Ik sta in de winkel en verwonder me over al die verschillende soorten suiker, muesli, koffie, jams en dergelijke in de rekken. Het werkt vervreemdend. In Kenia koop ik dat wat ik nodig heb in de toko op straat. Geen keuze, één product, handig! Leven krijgt een andere dimensie. Het gaat daarover waar het over hoort te gaan:  eenvoud. In het westen hebben we ongekende mogelijkheden. Maar onze producten zijn bespoten of gemanipuleerd. Dus slikken we supplementen om onze tekorten aan te vullen en zijn we voortdurend met eten en diëten bezig.

Zekerheid

De Afrikaner is lui, is onze overtuiging. Ooit geprobeerd alles te voet te doen? Hoe dan ook, wat hebben wij op het einde van onze dag meer bereikt dan zij met al ons haasten en streven. Al onze zekerheden lossen zich op en verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daar hebben zij geen last van. Zij kennen geen zekerheid. Hoe dan ook, ze zijn doorgaans dichter bij huis…

Omarmen

Ieder bewandelt zijn eigen pad. En het lijkt aantrekkelijker om bezig te zijn met een weg of een methode die je leidt naar – ja naar wat? Naar die directe verbinding met jouw Bron, die er altijd al was maar die we vergaten en moesten vergeten. Kijk naar kinderen. Die leven vanuit hun Bron. Feilloos, zolang wij ze niet hersenspoelen. Wanneer we opgroeien, na ons zevende jaar, raken we de verbinding kwijt, omdat we onze weg in de wereld van de dualiteit moeten vinden. Om het moment dat we ontwaken wandelen we de weg terug. We worden weer als kinderen, met één verschil. We zijn ons nu bewust dat we goddelijk zijn. Dat wij de druppel zijn in de oceaan – en tegelijkertijd de hele oceaan vertegenwoordigen. Dat inzicht kunnen we uitsluitend verwerven wanneer we ophouden iets te willen zijn. Op het moment dat we onszelf omarmen, het Licht zowel als het Donker, de pijn zowel als de vreugde, zijn we heel. We worden geleid, maar laten het lijden achter ons. We zijn. Hier en Nu. Niet nodig om onze verborgen kant naar buiten te projecteren. De wereld mag een chaos lijken. Wij weten dat alles in wezen perfect is. Dat iedereen zijn eigen programma heeft en dat dit geleefd dient te worden. Dat iedereen een deeltje vertegenwoordigd in ons, al lijkt het soms ver buiten ons. En dat al die deeltjes samen de perfectie vertegenwoordigen. De perfectie die voortdurend in beweging is. Alles ontstaat en vergaat voortdurend in een goddelijk ritme. Hoe dan ook, Jij en ik kunnen kiezen of we nog langer ons programma wensen te lopen. Of dat het tijd is om naar huis te gaan.

Thuis

Op dat moment zijn we aangekomen, zijn we thuisgekomen. We zijn Hier, we zijn NU. We vervullen onze rol zonder nog een rol te vervullen.

Love you All…
Yasmin

Onsterfelijk

Onsterfelijk

Mensen die zeggen dat er goed bestaat zonder het ermee verbonden kwaad, of een goede regering zonder het ermee verbonden wanbestuur, snappen de belangrijkste principes van het universum niet, noch de aard van de schepping…

Men zou net zo goed kunnen spreken over het bestaan van de hemel zonder een aarde, of van het negatieve zonder het positieve, hetgeen evident onmogelijk is. Niettemin praten mensen daar zonder ophouden over.
Zulke mensen moeten ofwel niet wijs zijn, of ze houden de zaak voor de gek…
– Chuang Tzu –

Onwaardig

Mijn leven was een aaneenschakeling van ellende en ongelukkig zijn, omdat het mijn diepste overtuiging was dat ik niet okay was. Ik geloofde dat ik niet het recht had om te leven. Daar probeerde mijn omgeving mij immers dagelijks van te overtuigen, en zie zij waren uitermate succesvol! Deze wederkerende affirmaties zetten zich als een gedachte vast in mijn hoofd – en dat werd uiteindelijk een overtuiging die ik voor waarheid aan begon te nemen: Heer ik ben niet waardig! En zie, mijn onwaardigheid manifesteerde zich in mijn lichaam. Langzaam maar zeker verloor ik mijn kinderlijke onschuld en zelfvertrouwen en stierf beetje bij beetje…

Inzicht

Ik begon mezelf te verbeteren doordat ik tijdens dit proces van aftakeling steeds meer inzicht in de werkelijkheid begon te krijgen. Ik werd aanvankelijk boos op mijn ouders, opvoeders en op kerken die mijn goddelijkheid zo aan banden hadden gelegd. Deze boosheid werd de motor van mijn beweging. Ik eiste mijn geboorterecht terug op het moment dat ik hun niet langer de schuld gaf en begon mezelf niet langer als ziek te zien, maar als iemand die zich voortdurend verbetert. Het hele proces van schuldgevoel, minderwaardigheid en ziek zijn heeft mij geleerd dat het niet langer meer nodig is om de weg van aftakeling te bewandelen en me te associëren met ziek zijn. IK Ben gezonder dan ooit en mijn lichaam is in alle opzichten jeugdiger en flexibeler dan vele jaren geleden!

Onsterfelijk

Ik geloofde in sterfelijkheid omdat men mij dat wilde laten geloven. Hoe zou men mij hebben kunnen onderdrukken en mijn goddelijke spirit aan banden hebben kunnen leggen als men mij had verteld wie ik werkelijk was? IK werd onsterfelijk op het moment dat ik een blik mocht werpen in de grenzeloze grootsheid van het Universum. Vanaf dat moment verdween mijn angst voor de dood en kon ik dit proces gaan transformeren. Meer en meer begon ik te beseffen en vooral ook te ervaren dat ik een goddelijk en onsterfelijk wezen was die zich niet kon verbeteren omdat ze alleszins perfect was in het moment!

Zelf

Ik geef niemand nog langer de schuld van mijn tekortkomingen en neem ten volle de verantwoordelijkheid voor mijn welZijn. Ik ben zelfvoorzienend en hang geen enkele geloofsovertuiging meer aan. Kortom, ik geloof in niets of niemand, uitsluitend in meZelf. Dat Zelf zie ik weerspiegelt in de natuur en in alles en iedereen om me heen. Ik ben bereid om alles te onderzoeken, maar neem niets voor waarheid aan, van wie dan ook, voordat ik het zelf heb ervaren.

Macht

Ik heb geen behoefte om kerken of opvoeders te blameren. Ik wil niemand achter de tralies zien. Kortom, ik heb dit alles zelf mede gemanifesteerd omdat ik wilde ervaren en doorvoelen wie ik werkelijk was! Zonder dit proces van ogenschijnlijk tegenstrijdigheid had ik dat nooit kunnen ervaren en be-leven. Dus leve de kerk, leve de regering en vooral leve mijn opvoeders. Wij houden onze buitenwereld zolang in stand als wij hen nodig menen te hebben. Op dat moment verliezen zij hun macht over ons. Kortom, vanaf dat moment zijn ze machteloos!

Ik ben een goddelijk wezen – net als jij. Ik beschik over dezelfde krachten dan de meester Jezus en vele anderen, net als jij. Ik schaam me niet langer om oprecht door het leven te gaan. Ik eer mezelf in mij en in jou. Want jij bent mij en ik ben jou.

Motor

God is Liefde met een hoofdletter en die Liefde is de motor van mijn bestaan. Er bestaat niets buiten die Liefde of hoe je het ook noemen wilt, dus is het onmogelijk om dingen in te sluiten of uit te sluiten.
We worden niet verliefd vanwege uiterlijk, leeftijd of sekse. We houden niet van die ander vanwege het lichaam waar we een bepaalde leeftijd en een bepaalde sterfelijkheid aan hebben opgehangen – alsof er tijd zou bestaan!
We houden van elkaar vanwege onze spirit, die eeuwig is en onsterfelijk en waarin onze goddelijkheid zich meer en meer weerspiegelt naarmate wij onsZelf uitzuiveren, omarmen en volledig durven te erkennen.

Vanaf het moment dat ik meZelf durfde te (h)erkennen en omarmen, kon ik iedereen in de ogen kijken en overtuigend zeggen: Ik ben waardig, maar ik niet alleen, jij ook. En het maakt niet uit wat je ooit deed of wat je misschien nog doet. Je bent waardig NU en je hoeft jezelf niet te verbeteren want je bent al op zijn best!

Schuld

Ik zie mensen overal ter wereld eenzelfde weg bewandelen. We geven onze verantwoordelijkheid uit handen aan bronnen buiten onszelf. Kerken en opvoeders hebben ons het gevoel gegeven dat we niet goed genoeg zouden zijn. Dat er een God bestaat EN een duivel. Alsof niet alles een is. Door te geloven in goed en kwaad, creëren we goed en kwaad. Daar kunnen we zelfs God de schuld niet van geven! Ook kunnen we niet verwachten dat Hij ons zal verlossen, want Hij heeft geen oordeel dus vindt Hij het allemaal opperbest hoe wij hier op aarde aanmodderen. Want eerlijk gezegd, meer kun je het toch niet noemen, nietwaar?

Spel

Zolang we leven in deze zelfgecreëerde wereld van onzekerheid proberen we elkaar te overtroeven met woorden of met machten. Mijn Tribe is dan beter dan jouw Tribe. Mijn God is dan beter dan jouw God. Wat een grap! Helaas voor de meeste mensen bloedserieus en niet iets om grapjes over te maken! Afijn, ik ken het inmiddels zo’n beetje allemaal, de machtsspelletjes en de trukendozen, dus begrijpen doe ik het ook. Hoe kleiner we zijn, hoe groter we onsZelf wensen te maken. En zolang er zoveel mensen intrappen kunnen we ons spel met verve blijven spelen. Maar uiteindelijk overschreeuwen we alleen onszelf en zodra we onze mond dicht houden valt onze zelfgecreëerde werkelijkheid als een kaartenhuis in elkaar en storten we in de afgrond van zelfmedelijden en pure ellende, een proces wat op dit moment wereldwijd gebeurd en wat sommigen onder ons de hel zullen noemen!

Verbeter

Ik geloof dat ik me elke dag verbeter. Dat iedere dag waard is om ten volle te ervaren en geleefd te worden. Dat mijn lichaam zich voortdurend vernieuwt en verjongt. Dat de hobbels in mijn leven er uitsluitend zijn om me nog meer bewust te worden van mijZelf. Dat ik die hobbels gewoon mag nemen zonder te zeuren. En als ik af en toe knap zit te zeuren laat ik me dan ook maar bewust zijn dat ik knap zit te zeuren. Ook dat hoef ik niet te veranderen. Dat is gewoon dat moment en als ik het laat gaan is het net zo snel voorbij als de regenbui van deze morgen.

Rijkdom

Ik houd van meZelf. Jeetje, wat heb ik een prachtig leven gecreëerd, een prachtig lichaam geschapen. Wat heb ik een mooie omgeving gecreëerd en wat zijn er mooie mensen om me heen. Maar zelfs al zou dat allemaal wegvallen dan blijf IK overeind. Want binnen in mij is een rijkdom die onafhankelijk is van wie dan ook en zich niet laat uitdrukken in geld. Het manifesteert zich als een eeuwig veld met bloemen die voortdurend bloeien zonder ooit te verwelken. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Er is uitsluitend dankbaarheid…

Ik houd van mij – en daarom houd ik van jou…

Yasmin
– gevonden tussen mijn dagboekaantekeningen Kenia 2012

Meru – het vruchtbare hart van Kenia

Meru – het vruchtbare hart van Kenia

Ik sta op mijn balkon en kijk naar Mount Kenia. Een adelaar maakt zich los van de boomtop en cirkelt hoger en hoger. Mijn geest maakt een sprongetje en versmelt met de adelaar. Ik overzie de zin van het leven en voel me vrij – volledig vrij…

Afronden

Na een intense tijd van afronden van projecten, afscheid nemen van vrienden en een laatste Dennis-dag aan ons favoriete strand, ben ik aangekomen bij mijn verse vrienden in Meru. Zonder te weten waar ik terecht zou komen belandde ik wederom in het paradijs…
Meru is de tegenpool van het kustgebied. Dit gebied is niet afhankelijk van toeristen. De infrastructuur is goed en het land is vruchtbaar. Meru is de voorraadschuur voor export van tabak, koffie, marihuana, mira, fruit, groenten, maïs, cassave etc. Hier steken de olifanten zomaar de weg over…

Het klimaat is NU verrukkelijk. Koel in de nacht en warm overdag. De regen wordt elk moment verwacht en dat is hard nodig. De olifanten en de apen komen de leefgebieden binnen en de mensen stoken vuren en maken lawaai om hun oogsten te beschermen…

Majengo

Zodra je de hoofdstraat verlaat kom je puurheid en armoede tegen. Kinderen rennen door de bushpaadjes: ‘Muzungu’. Ik stap van de motor en knuffel groot en klein. In Majengo wordt illegaal alcohol gestookt. Ik voel me thuis in de chaos en de rotzooi ook al kun je hier beter niet in het donker ronddwalen.

Jezus

Ik exploreer de wonderschone natuur. Alleen, met mijn motorjongen en soms met rangers en geweren. Ik klim naar watervallen. We bezoeken het gebied bij Isiolo waar Jezus op zijn ezel op weg naar Ethiopië passeerde. Hij raakte met zijn staf de grond aan. Er ontstond een vruchtbare bron midden in de woestijn. Tot op de dag van vandaag komen herders hier om hun kudde te laten drinken.

Chuka

Chuka-Samen-zingenWe gaan naar Chuka, het thuisland van mijn vrienden. Hier vind je het sobere Afrikaanse leven wat mijn vrienden achter zich gelaten hebben. Moeder van 90 staat spontaan op, pakt mijn handen en we dansen en zingen. Leven in een gemeenschap als deze betekent dat iedereen verantwoordelijk is voor iedereen en eenzaamheid een woord is wat niet geschreven staat…

Familiebanden zijn enorm belangrijk. Je hebt niet alleen je eigen gezin, kinderen en kleinkinderen. Al de kinderen van je broers en zussen zijn de jouwe. Je bent mede verantwoordelijk voor hun plek op school, etc. Als je jezelf daaraan wilt onttrekken ben je een outcast en kun je maar beter naar elders vertrekken…

Gevangenis

AshfordDe gevangenis zit vol met mensen die kleine vergrijpen pleegden; het brouwen van bier, diefstallen. Tegenwoordig wordt er ook wel eens iemand verkracht en vermoord. Michael en ik hadden geluk toen we naar de watervallen klommen. We werden net op tijd gewaarschuwd en konden ontsnappen door razendsnel de rivier over te steken…Karibu

Mijn gastheer is advocaat en kan daardoor een belangrijke taak vervullen in het naleven van de nieuwe constitutie. Al blijft hij in huis degene die de koers bepaalt, af en toe is de sfeer ronduit intiem en hebben we een pittige en inspirerende uitwisseling over datgene wat wezenlijk is. ‘Dank je wel meester’, zegt hij dan. ‘Karibu sana’ – welkom, antwoord ik…

De traditie gebiedt dat de vrouw niet buitenshuis werkt. Zij is de baas in huis en keuken. De laatste plek is verboden gebied voor mannen. De waarheid gebiedt te vertellen dat vrouwen hun plek van macht ook niet zo maar uit handen geven. Anderzijds zal een vrouw niet vragen wat haar man in de avonden uitspookt. Dat is zijn terrein. Tradities veranderen, langzaam maar zeker. Het heeft tijd nodig.

Kenia-ontmoetingIk ben veranderd. Heb veel meer ruimte. Laat de dingen gewoon gebeuren zonder ze te sturen. Ik neem waar en oordeel niet.Rijk

Kenia is een rijk land. Bezit is hier normaal. Daar meet je jouw rijkdom niet aan af. Ook al verdient 52 procent minder dan 2 dollar per dag, als je een eigen stukje land hebt met een eigen hutje kun je daar goed van leven.

Wanneer de rijken stoppen hun eigen zakken te vullen en bereid zijn om te delen, dan komt het meer dan goed. Laten wij stoppen met Ontwikkelingshulp en onszelf ontwikkelen. Laten we stoppen met te bedenken wat goed is voor hen en ze eindelijk de kans geven om volwassen te worden. Ieder mens heeft het recht zijn eigen waardigheid te vinden. Ondersteunen uit medelijden werkt niet. Het geeft ons een superioriteitsgevoel maar maakt mensen daar lui en afhankelijk…

Slimme mensen maken mooie filmpjes in probleemgebieden. Wij denken dat dit Kenia is en trekken onze portemonnee omdat we het zo zielig vinden. Het geld wat wij doneren komt doorgaans niet terecht waarvoor het bedoeld is…

Grondwet

Kenia-ontvluchtenDe nieuwe grondwet is uniek. Het verdeelt Kenia in provincies en de macht ligt nu bij het volk. Het zal nog wel even duren voordat de uitvoering in de praktijk vlekkeloos verloopt maar het komt, langzaam maar zeker.

Ik ben veilig geland en zit in de trein van Schiphol naar Den Bosch. De lucht is grauw en de mist is dik. In Utrecht breekt een waterig zonnetje door de wolken. Wouw, het voelt mystiek. Mijn HART springt open. Ik ben aangekomen – ik ben thuisgekomen. Thuis in mezelf…

Love is ALL that IS
Yasmin – Mutanu

Val uit het Paradijs

Val uit het Paradijs

Ze kijkt me doordringend aan. Yasmin, niet iedereen hier is blij met jou. Je hart is helemaal open. Je energie is over de hele plek en ver daarbuiten. Jouw zijn is als een spiegel en niet iedereen is bereid naar zichzelf te kijken. Maar troost je. Diezelfde openheid beschermt je eveneens. Je had hier nooit kunnen zijn voor zulk een lange tijd zonder die bescherming…

Evolutie

En God werd toornig en dacht: Als ze niet uit vrije wil het paradijs verlaten dan zal ik ze een handje helpen. En hij creëerde een situatie waardoor Adam en Eva uit de volmaakte staat van eenheid vielen in de wereld van de dualiteit. Per slot van rekening schiep hij het universum om te evolueren. En er is geen evolutie mogelijk buiten de wereld van tegenstellingen…

Pelgrims

En zo begon de reis van de mens hier op aarde. De reis die gekleurd wordt door voorspoed en geluk -door oorlogen, ziektes, pijn en lijden. Totdat dat wat ogenschijnlijk twee lijkt weer samensmelt tot één en de wereld van tegenstellingen in onze beleving ophoudt te bestaan. We zijn pelgrims op pad. Voortdurend in beweging…

Ik zit op het strand en kijk naar de wolken. Ogenschijnlijk is er geen beweging maar het beeld is voortdurend anders. Zij geven zich over aan de stroom van dat moment…

Wolken

De primitieve mens bewoog zich als de weg van de wolken. Zij volgden de stroom van het moment en lieten zich daar brengen waar voldoende voedsel was. Zij zorgden niet voor morgen. Dat idee bestond eenvoudig niet. Er was uitsluitend het eeuwige Hier en Nu.

De mens begon te evalueren en wilde controle uitoefenen over het leven. En dat wat begon als iets wat werkelijk een vruchtbare aanvulling was, werd meer en meer een strijd om het leven dusdanig onder controle te krijgen dat wij het konden besturen naar onze wil en niet langer naar de Zijne…

En wij menen dat ons dat aardig is gelukt. Maar zie wat er gebeurt. Alles wat we dachten te kunnen controleren begint haar controle te verliezen en we vallen terug naar een staat van leven die vraagt naar meer en meer vertrouwen en overgave. Achteruitgang of vooruitgang?

Scheppers

Wij zijn geboren als scheppers. Als evenbeeld van de Vader en de Moeder. We hebben het vermogen om goddelijk te zijn en te stromen in een voortdurende stroom die liefde heet. Dat vraagt echter een totale overgave aan onze innerlijke Godheid. En dat laatste, dat willen we niet. We menen dat wij de totale macht kunnen overnemen over het universum zonder enige vorm van verbondenheid. En daardoor is het behoorlijk misgegaan, is de hele wereld uit balans geraakt en keert datgene wat volledig bereid was voor ons te werken -de natuur- zich ogenschijnlijk tegen ons…

Maar is het wel zo mis gegaan of is het gewoon het proces van evolutie wat we volgen om vandaag of morgen of ooit te ontwaken om ons te realiseren dat we alleen maar ons hoofd kunnen buigen en zeggen: ‘Niet mijn  wil maar de Uwe’…

En misschien is deze hele weg wel nodig om ons los te weken van al datgene wat we menen te zijn en waar we onze identiteit aan verlenen maar wat we in wezen niet zijn…

Revolutie

We zijn allemaal pelgrims op weg. We kwamen naar de aarde als een blanke bladzijde, helemaal open om onsZelf in te vullen. En zie wat er gebeurde. We werden ingevuld. Stuk voor stuk afhankelijk van cultuur, religie, tribe, seksuele revolutie of whatever en we begonnen te geloven dat we dat waren.

En de meesten van ons proberen zich feilloos in te passen in het geijkte systeem want dat schijnt de enige manier te zijn om je geliefd te mogen voelen en bij de clan te horen…

Rebel

Helaas, het is dodelijk voor de stroom die Leven heet. Het universum is niet geïnteresseerd in een kudde schapen die de code volgt die de massa heeft gecreëerd. Het universum moet het hebben van die ene rebel die de moed heeft om uit het systeem te stappen en de eenzame weg te volgen die leidt naar heelheid: de weg van het Hart.

Weerstand

En ieder pionier loopt tegen weerstand aan. Niemand is blij met degene die zich niet aan wil passen aan datgene wat de massa vertrouwen schijnt te geven. Die ene druppel schudt de hele vijver door elkaar en brengt onrust teweeg. Dus aanpassen, kosten wat kost of negeren, of opruimen…

De mens die wandelt met een open hart zal zich terdege bewust moeten zijn van datgene wat hij/zij teweeg brengt. Het is meer dan een storm in een glas water.

Afrika

In de Afrikaanse cultuur wordt er hardhandig afgerekend met een ieder die niet binnen het systeem wenst te lopen. Op kleine schaal worden mensen vergiftigd of buiten spel gezet. Op regeringsniveau wordt een ieder die tegen de president wenst te getuigen afgemaakt.

In beschaafde landen doen wij dat ogenschijnlijk anders. Maar de essentie is dezelfde.

Risico

Hoe dan ook, het leven is één groot risico. Je kunt jezelf daar niet tegen verzekeren door een polis af te sluiten of probleemgebieden te vermijden. Je kunt alleen het leven in al haar dieptes en hoogtes ervaren en daar in alle opzichten rijker van worden. Ook al voelt dat niet altijd zo op dat moment.

Dit is de weg van de hele moedige- de enkeling…

Massa

De massa koestert zich in het bekende en volgt de kudde. En als het misgaat in zijn leven dan wacht hij tot hij gered gaat worden. En zie – het hele hulpteam treedt in actie. In Nederland is het zo dat iedereen die in de gevangenis terechtkomt, zwaar verslaafd is of anderzijds in de problemen zit, dient te veranderen. Hoe komt het dat er aan het einde van de rit slechts een enkeling werkelijk een nieuwe start kan maken? De massa is binnen no-time terug in detentie, terug in de verslaving, terug in haar oude gewoonte.

Gewoontes

Er is niets hardnekkiger dan gewoontes te doorbreken. Misschien zou het helpen wanneer hulpverleners hun verlangen zouden loslaten anderen te willen redden en gewoon aan zichZelf gingen werken, waardoor zij niet langer iets hoeven te doen, maar een levend voorbeeld kunnen zijn. Pas op het moment dat het slachtoffer (er zijn trouwens geen slachtoffers) diep van binnenuit voelt dat hij wenst te veranderen is de tijd rijp om dit proces te ondersteunen…

Reis

Het leven op aarde is slechts een reis door de wereld van ogenschijnlijke tegenstellingen terug naar de eenheid. Ik weet dat als geen ander. Ik was en ben bereid om deze weg te gaan. Er is geen ruimte voor gehechtheden. Er is geen ruimte om iets vast te willen houden. Er is volop ruimte om te genieten van dat wat is op dit moment…

Liefde is ‘Al Wat Is’
Yasmin – Mutanu

Kenia – angst en vrede

Kenia – angst en vrede

Ik loop door de bush en hoor haar weer zeggen: ‘Yasmin, ik slaap niet als ik weet dat jij hier alleen loopt. Afrikaanse mannen…’

Ik kijk haar aan. ‘Als dat waar zou zijn dan heb jij iets verkeerd gedaan, in je opvoeding of in jouw taak als leraar. Houd er verdorie mee om zo te generaliseren…’

Geloof

Ik voelde me de laatste dagen knap onbestendig. Niet alleen de extreme hitte en de reactie van mijn lijf, maar ook en vooral de gebeurtenissen hier in Mombasa. Overvallen op matatu’s, onlusten en het sluiten van een aantal moskeeën. Als klap op de vuurpijl de vergelding: de moord op 28 jonge christenen in een bus die zorgvuldig werden afgescheiden van de moslims…

Hoe ziek moet het brein zijn om te denken dat God dit heeft geordineerd? Maar hoe begrijpelijk als je vanaf het begin van jouw bestaan wordt gehersenspoeld met denkbeelden dat alles buiten JOUW geloof en leefwereld van de duivel komt…

Ik hoor het gezang in de moskee en voel dat ik minder onbevangen luister. Ik leef te midden van moslims en christenen en was me daar tot voor kort niet eens van bewust…

Emotie

Ik denk aan de bloederige beelden die ik voorzag vier jaar geleden aan de kust. Het was het begin van de aanslagen. In de wetenschap dat hier elk jaar 600.000 mensen sterven aan malaria en er elke dag meer verkeersslachtoffers vallen als op enige andere plek in de wereld, valt het aantal slachtoffers van terrorisme te verwaarlozen. De emotie daaromtrent is echter van een heel ander kaliber…

Een dronken politieman verliest de macht over zijn stuur en doodt drie knullen van 8, 12 en 19. Een van hen is de zoon van mijn vriend Mwewe...

Angst

GoodlifeDe media houdt van sensatie en het is ze dan ook gelukt om Kenia de wereld in te zetten als het land waar geen toerist meer veilig is. Engeland, Australië, Verenigde Staten en Frankrijk stopten dit jaar hun vluchten en het laatste bolwerk, de Zuidkust, ligt nu ook op haar kont. De ware toerist gaat naar beschermde Nationale Parken en Hotels, reist niet met matatu’s en loopt niet meer risico dan thuis.
Mijn hart huilt om Kenia. Niet zolang geleden vlagdrager voor een nieuw Afrika, een nieuwe wereld. Mombasa Kust stond bekend als het vreedzaamste gebied van Kenia.


Angst laat mensen elkaar wantrouwen en de armoede is zo schrijnend dat criminaliteit en drugsgebruik hand over hand toenemen. Niet alleen de toeristen blijven weg, ook de vrijwilligers, de voedingsbodem voor projecten zoals Good Life Orphange laten het afweten…

Zou het zo kunnen zijn dat Afrika totaal teruggeworpen moet worden op zich Zelf zodat ze uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid mogen gaan dragen voor hun eigen levenspad wat per definitie niet het onze hoeft te zijn?

Mijn dorp

Sinds jaren strijden twee dorpsoudsten om de macht en zit het dorp in een impasse. Elk initiatief, zoals mijn beachproject en het jongerenproject van Chai, wordt onmiddellijk de kop ingedrukt. Het water van de pomp stroomt al meer dan een jaar de grond in. De blanke die dit heeft geïnstalleerd zal eens komen om het te repareren. Ik spreek een aantal mensen aan en wacht rustig af…

Vreugde

Kenia-Droge-voetenVol vertrouwen stort hij zich in mijn armen. Zo goddelijk – Zo puur. Levend in het paradijs en onwetend van de illusie die ons volwassenen in de ban houdt. Wouw, wat ben je mooi! Ik kijk naar de ouders en ik zie liefdevolle verbondenheid. Mijn hart maakt een sprongetje van vreugde…


Religie – traditie – cultuur – stam – hekserij en corruptie…

Zaken die afgescheidenheid in stand houden en het evolutieproces blokkeren. De worsteling van de mens op aarde. Ogenschijnlijk hier in Afrika zo anders als bij ons. Althans hier aan de kust…

Vraagje

‘Yasmin, ik heb drie kinderen en ik wil er niet meer. Wat moet ik doen’. Ik grinnik wetende hoe belangrijk de mannelijke libido hier is. ‘De simpelste oplossing is sterilisatie’. Tot mijn verwondering zegt hij onmiddellijk: ‘Ja dat is wat ik  wil. Ik heb alleen geen geld’. Ik voel me geraakt en vertel dat ik dat voor hem wil betalen omdat hij het verschil uitmaakt en een waarachtig voorbeeld is in een samenleving waar mannen nog steeds de dienst uitmaken. Hij maakt een rondedansje van vreugde en kan die nacht niet slapen van blijdschap…

Mijn wereld

Nee, er is niet zoveel mis met de spirit van Afrika. Er is iets mis met een aantal grootmachten, welke de uiterlijke wereld in hun greep houden door systematisch angst en verdeeldheid te zaaien. De oplossing begint bij ieder van ons. Waar wens ik mezelf mee te verbinden. Hoe ziet mijn wereld er uit?

Vrede is niet te vinden in de zichtbare wereld. Vrede is uitsluitend te vinden in de stille ruimte in ons hart…

‘One tribe – One Love’
Yasmin – Mutanu

Het onkenbare kun je niet kennen

Het onkenbare kun je niet kennen

De Taoïst maakt zich geen voorstelling van God – simpel omdat dit niet mogelijk is…

Wij westerlingen vooral christenen, joden en moslims, hebben een pasklaar concept ontworpen van God. En dat is niet alleen de reden dat we andersdenkenden met de grond gelijk maken, door in voorstellingen en concepten te blijven hangen en datgene te beperken wat niet beperkt kan worden, missen wij ook de boot die verlichting heet.

En dat is angst – allemaal angst. En zolang wij in systemen blijven hangen zijn we keurige aangepaste volgelingen en voor de machthebber controleerbaar en beheersbaar…

Schepping

De natuur is een prachtig weerspiegeling van de eindeloosheid van de schepping. Ook hier beperken wij onszelf door onze neiging alles te willen labelen. Kinderen doen dat niet. Ze plakken nergens etiketjes op. Ze spelen en verwonderen – vechten – hebben lief en starten opnieuw zonder herinnering en zonder ideeën over hoe het zou moeten zijn.
Ook in de Bijbel – ook in de Koran – vind je de diepere wijsheid van het Onkenbare. Maar dan moet je bereid zijn buiten de box te stappen, bereid zijn grenzen te overschrijden, bereid zijn om voorbij de uiterlijke vorm te gaan.

Het niet benoemen doch uitsluitend waarnemen is één van de oefeningen die ik gebruik als ik met mensen de natuur inga: waarnemen met no response. 

Ik Laat God

Sinds ik op een morgen wakker werd en opschreef: ‘Ik laat los – ik laat God’ – heb ik mijn controle over dingen die niet te controleren zijn losgelaten en geef ik me over aan de stroom van leven die voor mij liefde heet. Ik ben een druppel in de oceaan. Ik ben deel van die ongrijpbare – onkenbare kracht die heel het Universum bezielt – die heel het Universum verbindt. Is dat geen reden om goddelijk dankbaar te zijn?

Dankbaar voor het geschenk dat Leven heet…
Yasmin