Hij werd een beter mens in de bajes

BoeddhaIk praat met Rick in de bajes. Rick lijkt wel een Boeddhabeeldje en ik wil weten wat hij gedaan heeft om zichzelf zo te transformeren. Hij zit immers niet voor een kleinigheidje, daar krijg je geen 12 jaar voor…

Rick is een van de uitzonderingen die zijn tijd gebruikt om van zichzelf in alle opzichten een beter mens te maken! Hoe raar het ook moge klinken: de gevangenis zou bij uitstek een plek kunnen zijn om dat te doen. Helaas, dat moet je wel kunnen zien. Rick is dat!

Beweging

Vanuit afgescheidenheid creëren we een wereld van tegenstellingen om onsZELF en ons handelen te rechtvaardigen en een ‘schijn’ van veiligheid te scheppen; vrienden en vijanden, mannelijk en vrouwelijk, licht en donker, goed en kwaad, het kenbare en dat wat niet gekend kan worden, jouw God en mijn God. We nemen dit gegeven waar buiten onszelf en binnen onszelf. In plaats van in deze tegenstellingen vast te lopen, kunnen we het gegeven ook zien voor wat het werkelijk is: we leven in een wereld van polariteiten die elkaar aanvullen en nodig hebben om HEELheid te creëren. Op dat moment ontstaat er een beweging: een dans naar heelwording…

Vanuit diezelfde afgescheidenheid hebben we beelden gecreëerd waar we aan moeten voldoen om ‘normaal’ ofwel gemiddeld te zijn. Een ieder die buiten dat beeld valt krijgt een etiket: van hoogsensitief en crimineel tot autist en alles wat daar tussen en buiten ligt. Het geeft ogenschijnlijk een kader van veiligheid en op zijn minst het recht op ondersteuning en PGB’s maar brengt ons steeds verder weg van het gevoel van EEN-heid in verscheidenheid…

Schorem

‘Maarten, wil jij een oogje houden op dat schorem, die zwarten, je weet wel’. Maarten, dominee en een geweldige gozer, geeft geen krimp. Jan lijkt op en top een heer, waarvan het moeilijk te geloven valt dat hij in detentie is (we kijken nu eenmaal graag naar de buitenkant). ‘He Jan’, zeg ik, ‘dat kun je niet maken. Zo kun je niet praten over je medebroeders’. ‘Jawel hoor’, zegt hij. ‘Ik was 2 jaar in Curaçao. Vertel MIJ wat. Er wonen daar geen fatsoenlijke mensen’. Ik haal diep adem en transformeer mijn ergernis. Helaas, dit is het gemiddelde beeld van de afgescheiden mens. Jan is (nog) niet wijzer…

Vijfde dimensie

Ik zit op een creatieve markt en heb enkele mooie ONT-moetingen. Dan zie ik haar aankomen. Ze draagt de dood in haar schoenen. Ze was in mijn tuin en vond zichzelf heel spiritueel. Praatte over de 5e dimensie en meer van die dingen waar ik niet mee uit de voeten kan. Eerlijk gezegd heb ik genoeg aan deze dimensie! Ze had allerlei waandenkbeelden over de gemeente en haar buren. Maar het zat uitsluitend in haar hoofd. Afgelopen winter raakte ze in een psychose. Ze belandde op de Paaz. Ik nodig haar uit naast me te komen zitten. Ze begint wat te zakken. Ik weet dat ik niets hoef te doen dan haar alleen te laten zijn. Ze is nog niet rijp voor de boodschap. Ze weet het wel in haar hoofd, maar het mag nog door haar lijf. Wanneer HAAR tijd rijp is zal ze vanzelf ONT-waken…

Doelloos

Zozeer als de jongens in de bajes IN hun lijf wonen en soms dat draadje naar de Hemel missen – zozeer zijn veel mensen op het spirituele pad volledig ONT-worteld. Ze voelen zich niet thuis op deze aarde en verlangen maar één ding: terug naar huis te gaan. Ze ontvluchten hun donkere kant door over liefde te praten, in het verleden te leven en de toekomst in te vullen. Ze verlangen naar vrede voor alle mensen. Zelf leven ze niet in vrede en ze begrijpen niet dat eeuwige vrede niet bijdraagt tot innerlijke groei. En DAT is uiteindelijk waar we voor naar de aarde gekomen zijn. Dat proces treedt in werking op het moment dat we het LEF hebben onze zelfgecreëerde ideeën over de werkelijkheid los te laten. Het LEF hebben onsZELF los te maken van de kudde om in alle eenzaamheid onze eigen weg te zoeken. Op dat moment gaan we op pad – zijn we op weg naar onze EIGEN waarheid. En laat het DOEL maar los – want de WEG is het enige wat van belang is…

Vrijheid

Het leven is een stroom, zegt Rick. En in die stroom liggen ijsblokken. Mensen proberen doorgaans de ijsblokken te vermijden. Het doet TEveel pijn! Op een dag voelde ik dat God oneindige liefde is – dat Hij geen enkel oordeel had over wat ik gedaan heb. Dat laatste is iets wat mensen bedacht hebben. Ik begreep dat er geen God is die mij moet vergeven, ik moet meZELF vergeven om verder te kunnen in dit leven. Ik besloot de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen daden. Vanaf dat moment heb ik werkelijk iets aan de begeleiding van mijn psychologe. Elke keer als ik oog in oog sta met een ijsblok, helpt zij mij om die te vergruizen. Dat is een pijnlijk proces, in het begin was het zelfs de hel. Maar elke keer krijg ik een stukje meer ruimte, een stukje meer vrijheid. Ik ben van plan Yasmin om iedere dag dat ik hier ben te gebruiken om van mezelf een beter mens te maken…

Voorbeeld

Wow Rick. Al zou jij de enige zijn, ga ervoor! Volgens de oude Indianen bevrijd je niet alleen jezelf, maar zeven generaties voor je en zeven generaties na je wanneer je jouw proces doorloopt. Maar wat nog belangrijker is: Je kunt uitsluitend leren door ervaring. Wat je ook gedaan hebt, God ofwel het universum heeft daar geen enkel oordeel over. Het zijn mensen die oordelen – omdat ze niet naar zichzelf durven te kijken. Wanneer je terugkeert in deze maatschappij kun je vanuit jouw ervaring een levend voorbeeld zijn voor anderen. Niet dat dit hun zal weerhouden om de criminaliteit in te gaan. Als dat in hun blauwdruk zit, zal dat ongetwijfeld gebeuren. Maar op een zeker moment zullen ze jou herinneren en weten dat zij hun ervaring kunnen gebruiken zoals jij dat deed. Jij laat hun zien dat er twee wegen zijn. Je kunt jezelf zien als slachtoffer en kankeren op justitie – de maatschappij of de bewakers. Een veilige en alom belopen doodlopende weg. Maar er is een andere weg, een weg met meer uitdagingen, met meer zelfreflectie, een weg die niet doodloopt maar je ergens naartoe brengt. Je realiseert je dat JIJ en niemand anders verantwoordelijk is voor datgene wat jij gedaan hebt en gaat aan het werk. Dat is meesterschap, dat is heelwording, dat is de enige weg naar WARE vrijheid…

Vreugde

Heel veel spirituele zoekers praten over het feit dat het niet langer nodig is om pijn te lijden in deze tijd. Geloof me, dit is onzin, dit is simpel niet willen zien en voelen hoeveel mensen er lijden. En niet alleen omdat zij die in oorlogssituaties leven, verkracht worden of ontheemd zijn. Het leven IS lijden. Maar er is een weg UIT dit lijden. En die weg opent zich wanneer we niet langer willen vluchten uit deze realiteit. Die weg is eenvoudig maar uitdagend: Durf kwetsbaar te zijn, open je HART en omarm ALLES wat IS. De pijn zowel als de vreugde. Zonder het één kan het ander immers niet bestaan…

vluchtelingenOprotten

Onze wereld wordt systematisch geïnjecteerd met angst. Waar angst is, ontstaat afhankelijkheid. Waar angst is kan geen liefde zijn. Waar angst is geven we onze verantwoordelijkheid uit handen, gaan we denken in te korten en creëren we tekort, ofwel een crisis. Vanuit die crisis wordt ons gevoel voor superioriteit steeds groter. We sluiten ons HART – kunnen als gevangenen geen mededogen opbrengen voor bewakers en andersom. We willen dat ze oprotten; de vluchtelingen, de Marokkanen en de Turken. En ga nu niet in medelijden, want geloof me, ook zij zijn evenmin lieverdjes als wij dat zijn. Vanuit onwetendheid doen we het allemaal. De mensen die het hardste schreeuwen dat ze gediscrimineerd worden, discrimineren ongetwijfeld zelf. Dus laat je door dat soort ongenuanceerde beschuldigingen ook niet langer uit het veld slaan!

Lijden

Als we ons laten leiden door angst – wordt hij leven LIJDEN omdat we onze waardigheid verliezen. We verliezen het respect voor onszelf en daarmee het respect voor IEDER ander LEVEND wezen. Je hoeft niet met iedereen in één huis te leven – maar wanneer je jouw ZELF respecteert gun je iedereen haar plek in dit Universum.

Helden

Ik kijk naar ‘Helden in de knel’ en ben geschokt over de manier waarop we onze hulpverleners tegemoet treden. Ik zie die vrouwelijke politiefunctionaris wiens passie het is om te dienen, evenals die knul van twintig. Een van hun eerste ‘karweitjes’ is het om ledematen inclusief hoofd bij elkaar te zoeken nadat iemand zich voor de trein heeft gegooid. Mocht je er voor kiezen om een einde aan je leven te maken, ik kan en zal je niet tegenhouden. Realiseer je echter hoeveel levens je ruïneert! Misschien helpt dat om een manier te zoeken die minder schokkend is voor je naasten. Helaas, de meeste mensen denken niet na over gevolgen van hun handelen…

Manipuleren

De aarde staat in brand. Om de meute te kunnen blijven controleren en manipuleren wordt er bewust verdeeldheid gezaaid. Dat was al zo sinds het patriarchale tijdperk, maar in deze tijd met onze sociale media komt alles direct in jouw huiskamer. Het is niet verkeerd om te besluiten wat minder in de krant te duiken en TV te kijken. Want jij en niemand anders is verantwoordelijk voor jouw gevoel van welbevinden, voor de manier waarop JIJ de wereld ziet en ervaart. Laten we stoppen met discussiëren en meningen vormen over zaken waar je niet bij was, dus geen mening over KUNT hebben. En voel je niet verplicht al deze ellende door te sluizen via de Sociale Media. Ik zeg niet dat er iets verkeerd is. Het gaat over harmonie – en dat laatste is zoek.
Ik voel mezelf veilig en ervaar de wereld als een veilige plaats. Er zijn situaties die onveilig zijn, maar dat is geen reden om de wereld als onveilig af te schilderen. Laten we de media gebruiken om een realistischer beeld van de werkelijkheid naar buiten te brengen! Laten niet langer denken in tegenstellingen maar in polariteiten. Polariteiten die we nodig hebben om heelheid en transformatie teweeg te brengen. Er is geen schepping zonder afbraak, geen leven zonder dood…

Verandering

Hoe kun je de situatie in de wereld veranderen? Niet dus. Ben ik een pessimist? Integendeel. In dit opzicht zou ik mijzelf een realist willen noemen. De enige manier om de wereld te veranderen is mijZELF te veranderen. Op dat moment dat ik besluit om niet langer slaafs de kudde te volgen en zelf verantwoordelijkheid neem voor mijn gevoel van welbevinden, zie ik een ander beeld van de werkelijkheid! En natuurlijk wil ik mijn steentje bijdragen aan een leefbare maatschappij: Ik focus me niet op dat wat NIET goed of haalbaar is maar tel mijn zegeningen en prijs anderen om datgene wat zij goed doen – en dat is verbazingwekkend veel! Ieder mens is een Kunstenaar. Ieder mens heeft een uitzonderlijke kwaliteit die hij ten dienste kan stellen aan het grote geheel. Laten we elkaar daarin stimuleren en van harte ondersteunen.

En laten we ons vooral realiseren dat het feit dat we rechten menen te hebben automatisch betekend dat er ook plichten tegenover staan…

Oordelen

Waarschijnlijk was het niet terecht dat de agenten in de schilderswijk de Marokkaanse jongen tegen de grond werkten en de vader sloegen. Maar ik voel geen behoefte om deze jongens aan het kruis te nagelen. Ik heb een vermoeden wat deze mannen en vrouwen dagelijks moeten slikken. En zeg nu niet dat ze daar maar TEGEN moeten kunnen zolang JIJ dat ZELF niet kunt. Probeer je eens in te leven in politieagenten, brandweermannen, ambulancepersoneel, artsen, verpleegkundigen, leerkrachten etc. die zich inzetten voor ieder van ons. En doorgaans niets anders verlangen en beogen dan dienstbaar te zijn. Zij zijn op de eerste plaats MENS en verdienen het niet om op deze schofterige manieren behandeld te worden, net zo min dat het ons siert om ons zo schofterig te gedragen.

Verbinding

We zijn onze verbinding met de natuur kwijt. Een gezonde boom heeft een gelijkwaardige hoeveelheid ‘takken’ onder de grond als in de lucht. Maar veel mensen kun je zo omduwen. Zij hebben geen wortels – letterlijk of figuurlijk niet. Zij zijn vergeten dat zij deel uitmaken van Moeder Natuur en zijn los van hun ware NATUUR…

Bevrijding

Vrijheid is een innerlijk staat van ZIJN – een individueel proces. Het pad wat Rick loopt en alle Rick-en met hem leidt naar innerlijke vrijheid. En dat is het enige waar we voor op de wereld zijn. Het maakt niet uit of we leven als slaven of als slavendrijvers – of we in detentie zitten of vrij rondlopen. De een is niet meer vrij of onvrij als de ander zolang hij zich met zijn uiterlijke rol associeert. Op het moment dat we ONT-waken zien we onsZELF achter de rol die we spelen. We zien de aarde als een speelveld waarin we onsZELF kunnen amuseren of ergeren. We nemen niets meer voor lief – we plaatsen anderen niet in hokjes en gooien alle etiketten in de prullenbak. We luisteren naar anderen, respecteren eenieders mening en gaan ZEKER niet in discussie.
We blijven gefocust op onze innerlijke BRON van WAARHEID en gaan vol vertrouwen onze eigen weg. Het leven wordt een LIEFDESdans waarin we de ander ONT-moeten met een open HART vanuit RESPECT voor onsZELF en dus automatisch vanuit respect voor AL wat IS…

Ik voel me een gezegend mens. Niemand is daar verantwoordelijk voor – ik hoef daar niemand dankbaar voor te zijn – ik ervaar dit uitsluitend dankzij de keuzes die ik maak – uitsluitend dankzij mijZELF…

Om Shanti,
Yasmin

 

Agenda
Boeken
– gratis dowloaden E-boeken Yasmin Nederlands/Engels
– OF tweede hands bij: Bol.com
   Video Yasmin Non-dualiteit – ‘Zonder wrijving geen glans…’


 

Share

Leave a Reply

  

  

  

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.