Val uit het Paradijs

ParadijsZe kijkt me doordringend aan. Yasmin, niet iedereen hier is blij met jou. Je hart is helemaal open. Je energie is over de hele plek en ver daarbuiten. Jouw zijn is als een spiegel en niet iedereen is bereid naar zichzelf te kijken. Maar troost je. Diezelfde openheid beschermt je eveneens. Je had hier nooit kunnen zijn voor zulk een lange tijd zonder die bescherming…

Evolutie

En God werd toornig en dacht: Als ze niet uit vrije wil het paradijs verlaten dan zal ik ze een handje helpen. En hij creëerde een situatie waardoor Adam en Eva uit de volmaakte staat van EENheid vielen in de wereld van de dualiteit. Per slot van rekening schiep hij het universum om te evolueren. En er is geen evolutie mogelijk buiten de wereld van tegenstellingen…

Pelgrims

En zo begon de reis van de mens hier op aarde. De reis die gekleurd wordt door voorspoed en geluk -door oorlogen, ziektes, pijn en lijden. Totdat dat wat ogenschijnlijk twee lijkt weer samensmelt tot één en de wereld van tegenstellingen in onze beleving ophoudt te bestaan. We zijn pelgrims op pad. Voortdurend in beweging…

Ik zit op het strand en kijk naar de wolken. Ogenschijnlijk is er geen beweging maar het beeld is voortdurend anders. Zij geven zich over aan de stroom van dat moment…

Wolken

De primitieve mens bewoog zich als de weg van de wolken. Zij volgden de stroom van het moment en lieten zich daar brengen waar voldoende voedsel was. Zij zorgden niet voor morgen. Dat idee bestond eenvoudig niet. Er was uitsluitend het eeuwige Hier en NU.

De mens begon te evalueren en wilde controle uitoefenen over het leven. En dat wat begon als iets wat werkelijk een vruchtbare aanvulling was, werd meer en meer een strijd om het leven dusdanig onder controle te krijgen dat wij het konden besturen naar ONZE wil en niet langer naar de ZIJNE…

En wij menen dat ons dat aardig is gelukt. Maar zie wat er gebeurt. Alles wat we dachten te kunnen controleren begint haar controle te verliezen en we vallen terug naar een staat van leven die vraagt naar meer en meer vertrouwen en overgave. Achteruitgang of vooruitgang?

Scheppers

Wij zijn geboren als scheppers. Als evenbeeld van de Vader en de Moeder. We hebben het vermogen om goddelijk te zijn en te stromen in een voortdurende stroom die LIEFDE heet. Dat vraagt echter een totale overgave aan onze innerlijke Godheid. En dat laatste, dat willen we niet. We menen dat wij de totale macht kunnen overnemen over het universum zonder enige vorm van verbondenheid. En daardoor is het behoorlijk misgegaan, is de hele wereld uit balans geraakt en keert datgene wat volledig bereid was voor ons te werken -de natuur- zich ogenschijnlijk tegen ons…

Maar IS het wel zo mis gegaan of is het gewoon het proces van evolutie wat we volgen om vandaag of morgen of ooit te ONT-waken om ons te realiseren dat we alleen maar ons hoofd kunnen buigen en zeggen: ‘Niet MIJN wil maar de UWE’…

En misschien is deze hele weg wel nodig om ons los te weken van al datgene wat we MENEN te zijn en waar we onze identiteit aan verlenen maar wat we in wezen NIET zijn…

Revolutie

We zijn allemaal pelgrims op weg. We kwamen naar de aarde als een blanke bladzijde, helemaal open om onsZELF in te vullen. En zie wat er gebeurde. We werden ingevuld. Stuk voor stuk afhankelijk van cultuur, religie, tribe, seksuele revolutie of whatever en we begonnen te geloven dat we DAT waren.

En de meesten van ons proberen zich feilloos in te passen in het geijkte systeem want dat schijnt de enige manier te zijn om je geliefd te mogen voelen en bij de clan te horen…

Rebel

Helaas, het is dodelijk voor de stroom die LEVEN heet. Het universum is niet geïnteresseerd in een kudde schapen die de code volgt die de massa heeft gecreëerd. Het universum moet het hebben van die ENE rebel die de moed heeft om uit het systeem te stappen en de eenzame weg te volgen die leidt naar HEELheid: de weg van het HART.

Weerstand

En ieder pionier loopt tegen weerstand aan. Niemand is blij met degene die zich niet aan wil passen aan datgene wat de massa vertrouwen schijnt te geven. Die ene druppel schudt de hele vijver door elkaar en brengt onrust teweeg. Dus aanpassen, kosten wat kost OF negeren, OF opruimen…

De mens die wandelt met een OPEN HART zal zich terdege bewust moeten zijn van datgene wat hij/zij teweeg brengt. Het is meer dan een storm in een glas water.

Afrika

In de Afrikaanse cultuur wordt er hardhandig afgerekend met een ieder die niet binnen het systeem wenst te lopen. Op kleine schaal worden mensen vergiftigd of buiten spel gezet. Op regeringsniveau wordt een ieder die tegen de president wenst te getuigen afgemaakt.

In beschaafde landen doen wij dat ogenschijnlijk anders. Maar de essentie is dezelfde.

Risico

Hoe dan ook, het leven is één groot risico. Je kunt jezelf daar niet tegen verzekeren door een polis af te sluiten of probleemgebieden te vermijden. Je kunt alleen het leven in al haar dieptes en hoogtes ervaren en daar in alle opzichten RIJKER van worden. Ook al voelt dat niet altijd zo op DAT moment!¦

Dit is de weg van de hele moedige- de enkeling…

Massa

De massa koestert zich in het bekende en volgt de kudde. En als het misgaat in zijn leven dan wacht hij tot hij gered gaat worden. En zie – het hele hulpteam treedt in actie. In Nederland is het zo dat iedereen die in de gevangenis terechtkomt, zwaar verslaafd is of anderzijds in de problemen zit, dient te veranderen. Hoe komt het dat er aan het einde van de rit slechts een enkeling werkelijk een nieuwe start kan maken? De massa is binnen no-time terug in detentie, terug in de verslaving, terug in haar oude gewoonte.

Gewoontes

Er is NIETS hardnekkiger dan gewoontes te doorbreken. Misschien zou het helpen wanneer hulpverleners hun verlangen zouden loslaten anderen te willen redden en gewoon aan zichZELF gingen werken, waardoor zij niet langer iets hoeven te DOEN, maar een levend voorbeeld kunnen ZIJN. Pas op het moment dat het slachtoffer (er zijn trouwens geen slachtoffers) diep van binnenuit voelt dat HIJ wenst te veranderen is de tijd rijp om dit proces te ondersteunen…

Het helpsyndroom is dus even ziekelijk als het aan haar lot overlaten syndroom. En ik ben me dat terdege bewust. Geven zonder een vraag of zonder een energie-uitwisseling maakt afhankelijk en ongelijkwaardig. Er kan geen beweging zijn als de weg niet begint vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

Mandela

Hier in Afrika hebben wij westerlingen mensen geleerd op hun kont te gaan zitten en af te wachten tot wij de boel hebben geregeld naar ONZE inzichten. Toen Nelson Mandela de armen een RTP huisje gaf, gratis behuizing, waren zij niet dankbaar en zeker niet bereid om nu een eigen basis op te bouwen. De massa wilde meer: elke dag minstens een luxe maaltijd op tafel zonder er iets tegenover te hoeven stellen.

Hier aan de kust, waar het voor een bepaalde groep materieel gezien een goede tijd is geweest, blijven mensen wachten tot God de situatie zal veranderen, tot de regering nu eindelijk eens iets voor de kust gaat doen, maar vooral tot de blanke toerist terug gaat komen en hun redt van hun ellendige situatie.

Die situatie is overigens niet ZO ellendig omdat de Afrikaan als geen ander het vermogen heeft om zonder al deze belemmeringen coöperatief te werk te gaan en te delen datgene wat zij hebben.

Medelijden

Wij blanken gaan naar Afrika met beelden op ons netvlies van de TV en ons hart stroomt over van medeLIJDEN. Met alle goede bedoelingen stichten we scholen, weeshuizen en andere schitterende projecten Westerse stijl. We komen er al snel achter dat ze perfect werken wanneer WIJ aanwezig zijn. Zodra we ons terug trekken liggen de meeste projecten binnen no time op hun kont. Het geld wordt niet langer gebruikt om de leerkrachten etc. mee te betalen, maar er worden persoonlijke zakken mee gevuld. Zo is nu eenmaal het systeem opgebouwd. Je vindt het in alle lagen. Ogenschijnlijk veroordeelt iedereen corruptie op grote schaal, maar we doen het zelf ook en sussen ons geweten omdat het klein is en dus onschuldig…

In het westen ziet dit er ogenschijnlijk anders uit. Maar daar doen we aan vriendjespolitiek, belazeren we de belasting en maken we oneerbaar gebruik van subsidies. En ieder voor zich weet wel een smoes te verzinnen om dit voor zichzelf goed te praten!

Afhankelijk

Hoe dan ook, ik kan niet in Afrika leven en mijn ogen sluiten voor de schrijnende situatie. Al is de VORM van geen enkel belang en had ik soms het gevoel dat ik niet deed wat ik wilde doen, er was uiteindelijk niets te willen. Ik deed gewoon wat er gedaan moest worden. Niets structureels, maar wel functioneel. En daarin probeerde ik mensen vooral NIET afhankelijk van MIJ te maken. En soms lukte dat en soms ook niet. Want de mens is hardnekkig en bovenal gemakzuchtig.

En voordat ik uit het paradijs gedonderd werd had ik al besloten deze hele cyclus af te ronden en mezelf te openen voor een nieuwe…

En dat wat pijnlijk lijkt is niets anders dan een liefdevolle knipoog van het Universum. Het is KLAAR. Blijf niet hangen in de UITERLIJKE schoonheid en het gemak van deze mooie plek. Stroom verder en zie wat er op je nieuwe weg gaat komen. Laat je niet vasthouden en zeker niet inpakken…

Een pelgrim heeft nu eenmaal NIMMER een vaste WOON- en verblijfplaats. Een pelgrim is DAAR waar hij hoort te zijn en daar is zijn thuis…

Reis

Het leven op aarde is slechts een reis door de wereld van ogenschijnlijke tegenstellingen terug naar de EEN-heid. Ik weet dat als geen ander. Ik was en ben bereid om deze weg te gaan. Er is geen ruimte voor gehechtheden. Er is geen ruimte om iets vast te willen houden. Er is VOLOP ruimte om te genieten van dat wat IS op DIT moment…

Love is ‘Al Wat Is’
Yasmin – Mutanu

* Geschreven nadat ik te horen kreeg dat ik niet langer gewenst was op dit mooie plekje omdat de eigenaars niet blij zijn met mijn contact met de lokale bevolking – de werkers van deze plek…

 

Agenda
Boeken
– gratis dowloaden E-boeken Yasmin Nederlands/Engels
– OF bij: Bol.com
   Video Yasmin Non-dualiteit – ‘Zonder wrijving geen glans…’


 

Share

Leave a Reply

  

  

  

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.