Onze diepste angst

 


We vragen ons af:
Wie ben ik om briljant, buitengewoon aantrekkelijk,
getalenteerd en geweldig te zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?

Je bent toch een kind van God?
Dat je je kleiner voordoet dan je bent
komt de wereld niet ten goede

Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent
opdat de mensen om je heen
zich vooral niet onzeker gaan voelen

Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen
die in ons woont
niet in slechts enkelen van ons, maar in ons allemaal
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen
onbewust toestemming dat ook te doen
Als wij bevrijd zijn van onze angst,
bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen

Installatiereden
Nelson Mandela – 1994
Bron: Marianne Williamson, course of Miracles

Share