Goed en kwaad

In onze stormloop naar betere omstandigheden later, in de toekomst vertrappen we de bloem van het Zijn die zichzelf in elk moment openbaart…
– Tony Parsons

Doemscenario

Terwijl ik me verwonder hoeveel energie we rondslingeren door doemscenario’s te verspreiden via de mail, magazines, etc. over datgene waarvan wij DENKEN dat komen gaat, valt bovenstaande gedachte in mijn postbakje. En dat is nu precies waar het naar mijn gevoel om gaat. We besteden nogal wat energie aan denkbeelden en ideeën, doorgaans niet eens van onszelf, maar van anderen. We zijn bang voor de toekomst en zaaien bergen onrust en angst. Gedachten zijn krachten. Alles waar we onze aandacht op richten groeit. Het resultaat is dat we datgene manifesteren waar we het meest bang voor zijn. Onder de invloed van het red de wereld syndroom, zijn we nog steeds in de ban van kerken en machthebbers…

Scheppers

Angst verlamt ons. We zijn ons niet langer bewust dat we goddelijke wezens zijn. We kruipen terug in de schulp van onze driedimensionale werkelijkheid. We houden op met stromen en voelen ons slachtoffers.
We vergeten dat wij de scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid. Dat wij die werkelijkheid uitsluitend zelf kunnen veranderen door onsZELF, onze ideeën en onze denkbeelden te veranderen.

Kortom, werk aan de binnenwinkel! Laten we het getij keren door opnieuw verliefd te worden op onsZELF en die wereld te dromen die we graag zouden willen zien. Laten we het Universum bedanken voor alles wat we wel hebben en onze aandacht richten op schoonheid, zodat we het machtigste wapen aller tijden ONT-wikkelen: Gepassioneerde Vreugde, het fundament bij uitstek voor Innerlijke Vrede…

Wijsheid

Natuurlijk reageert de aarde op onze -niet altijd wijze- manier van beleidsvoering. Wij -als onsterfelijke wezens- hebben maar één doel op deze planeet en dat is het leven in alle volheid te ervaren en ervaren, om uiteindelijk te ontdekken wie we in werkelijkheid zijn. En het klopt, we zijn niet altijd even wijs bezig. Dat kan ook niet, want om te weten wat wijsheid is, zullen we eerst moeten ervaren hoe het is om niet wijs te zijn. Dus we handelen, maken fouten en het proces van evolutie is dat we doorgaans leren van onze fouten…

Evolutie

We lossen de situatie in de wereld niet op door angst te zaaien. We hoeven ook niets op te lossen want alles verloopt volgens een bepaalde ordening. Hoewel wij die ordening niet kunnen begrijpen, matigen we ons toe om daar een oordeel over te hebben. Afhankelijk van onze geloofsovertuiging noemen we het ene goed en het andere verkeerd. Het is een gegeven dat alles  hier op aarde voortdurend aan verandering onderhevig is. Verandering is immers de essentie van Leven. Kortom, het eeuwige proces van evolutie.

Oordeel

Dit is geen oordeel maar een feit. Het wordt een oordeel wanneer we vinden dat dit wel of niet goed zou zijn. Ik begrijp dat dit niet makkelijk te bevatten is, maar het enige waar we invloed op uit kunnen oefenen zijn wij zelf. En dan gaat het in wezen om onze bereidheid om onsZELF in totaliteit te omarmen. De harmonie tussen het LICHT zowel als het DONKER maakt ons tot goddelijke mensen. Als we onszelf in alle volheid kunnen omarmen, begrijpen we het proces van evolutie en is het niet zo moeilijk meer om de situatie in de buitenwereld te aanvaarden zoals die is.

Liefde

Op het moment dat we neutraal in onze LIEFDE kunnen staan (ware liefde is niet lief maar soms schokkend en verhelderend) kunnen we de dingen laten ontvouwen zoals die zich mogen ontvouwen. In die tussentijd kunnen we onze energie laten stromen door positieve en liefdevolle gedachten de wereld in te laten stromen, zonder specifiek een situatie te willen veranderen. Lees: manipuleren. Liefde is neutraal en zoekt haar eigen weg en wordt opgepakt door die mensen, dieren en planten die daar open voor zijn.

Vruchten

Als wij het leven in al haar volheid durven te ervaren dan zijn we misschien minder geliefd in de buitenwereld, maar we worden er in alle opzichten rijker van. En deze rijkdom zal haar vruchten afwerpen in de wereld. En ondertussen gunnen wij iedereen haar of zijn eigen proces van evolutie…

Mijn wens

Ik wens voor mezelf nu en alle dagen, dus ook in 2010, dat ik de moed zal hebben om me niet te laten meesleuren in de mallemolen van ‘voorspellingen’ en denkbeelden van anderen. Dat ik de moed moge hebben om niet naar buiten te wijzen maar naar binnen te schouwen. Ik wens dat ik het lef heb om keer op keer naar binnen te keren en in de stille ruimte van mijn hart te onderzoeken wat mijn waarheid is. Ik wens dat ik enthousiast genoeg ben om trouw te zijn aan mijn eigen bron van wijsheid, ook al keert de hele wereld zich tegen mij. En vooral wens ik dat ik het lef mag hebben om te durven ervaren wat mijn ziel wenst te ervaren, zonder daarover te oordelen…

Om Shanti – Ik wens jou een Gezegend en Vreugdevol Nieuwjaar!

Yasmin  – december 2009

 

Share