Op zekere dag worden we wakker en zullen we begrijpen dat we water niet kunnen beletten om naar de zee te stromen.

Voedsel

Maak hen het leven zo zuur mogelijk dan blijven ze wel weg. Dat was en is het beleid in de Griekse detentiekampen. Je staat uren in de rij voor voedsel wat je alleen eet omdat je je maag moet vullen of je kiest ervoor om ook dat van je maandelijkse bijdrage te doen ook al krijgt de Griekse regering zo’n 6 Euro per dag om jou te voeden…

Overlevingskracht

Hier in Samos is weinig tot geen ondersteuning. Het resultaat is een enorme overlevingskracht in de mensen zelf. Ze moeten hun eigen tenten kopen dus bouwen ze heel creatief voor bijna hetzelfde bedrag iets beters en koken ze zoveel mogelijk hun eigen voedsel. ‘Tja maar dat kan niet’, zegt de burgemeester. ‘Het moet hier geen vakantiedorp gaan worden…’

Afspraak

Iedere asielzoeker moet in het bezit zijn van een medische verklaring. Zonder medische verklaring wordt je procedure niet gestart. Iedere vluchteling kreeg in het verleden via de enige dokter in het kamp een afspraak voor het ziekenhuis. Dat beleid veranderde drastisch met de komst van de nieuwe regering. Het hele vertaalteam werd op straat gezet en de mensen moesten in de rij gaan staan voor het ziekenhuis. Dus sliepen ze voor het ziekenhuis in de bittere kou in de hoop om die dag bij de gelukkigen te horen.
Ook dit is inmiddels gestopt. Nu krijgen de nieuwkomers voorrang en de mensen die al maanden of zelfs jaren hier verblijven zijn niet langer in beeld…

Registratie

Voorheen moest je elke maand je registratiekaart vernieuwen. Je naam stond netjes op het bord als het jouw beurt was. Geen punt.
Nu moet dit elke 14 dagen. Als je 5 dagen te laat bent omdat het systeem het niet aan kan word je gewoon uit het systeem gegooid…

Massel

Om twee uur ’s morgens staat Toure in de rij met 95 anderen om zijn registratiekaart te vernieuwen. Toure heeft massel. Hij is twaalf uur later aan de beurt. Net voor sluitingstijd.
Bassirou en vele anderen zijn minder gelukkig. Hij haalde het niet en staat vanaf 1 uur vannacht opnieuw in de rij. Hij verbergt zijn frustratie achter zijn eeuwige lach. Mijn hart huilt en dat niet alleen. Ik ben woedend. Hoe onmenselijk kun je zijn.

Deportatie

Wanneer je 5 dagen te laat bent, ook al is het niet jouw fout, word je uit het asylsysteem gegooid. Dan mag je een advocaat gaan zoeken die de boel weer in orde moet maken. Tegen betaling uiteraard. Die krijgt 10 dagen om in beroep te gaan. Doorgaans een onmogelijke zaak.
Als dat niet lukt gaan de jongens naar de gevangenis in Mytelini op het eiland Samos.
Hier worden alle – voornamelijk alleenstaande zwarte mannen – van de verschillende eilanden bijeengebracht om vervolgens gedeporteerd te worden naar Turkije. Op dit moment zijn dat er zo’n 30 per dag…

Illegaal

In Turkije gaan ze doorgaans meteen de gevangenis in en ALS ze daar al aan ontsnappen kunnen ze geen kant op. Vind je illegaal een baantje word je zwaar onderbetaald. Asiel krijg je in Turkije als Afrikaner zeker niet. En zonder paspoort kun je niet terug naar je thuisland ALS je dat al ZOU kunnen.

Opinie

Na de demonstratie 24 januari, waarin de Grieken eisen dat de asielzoekers op de eilanden uitsluitend geregistreerd en teruggestuurd worden OF doorgestuurd naar het vasteland, verschijnen er schokkende opinies over vluchtelingen onder Samos24 op het internet…

Engel

Hij wordt uitgescholden voor Melak. Dat betekent hier geen Engel zoals in Afrika maar gek. ‘Hoe voelt dat’, vraag ik. Hij kijkt me aan met zijn ogenschijnlijke eeuwige lach en haalt zijn schouders op. Het raakt hem inmiddels niet meer…

Lieverdjes

En JA, het mag gezegd worden, ook de zwarten zijn niet allemaal lieverdjes. Ze vechten dan wat sympatieker als de Arabieren, maar zij stelen ook.
Als Bassirou ziet dat er gestolen wordt in de KiloShop door een Afrikaan, spreekt hij de knaap aan: ‘He Broeder, dat zou ik niet doen. Je bezorgt niet alleen jezelf een slechte naam, maar alle Afrikaners…’

Misstap

Het is hier al net zoals overal. Vele bewoners weten elke misstap te benoemen van de jongens. Dat de grote meerderheid, laten we zeggen 95 procent, zich meer dan voorbeeldig gedraagt onder omstandigheden waarin de gemiddelde Europeaan de hele boel met de grond gelijk zou maken of knettergek zou worden, wordt niet gezien…

Sprakeloos

Een vriendin hier die iets van de wereld heeft gezien vertelt me dat de mensen lui en smerig zijn. ‘Ze komen uitsluitend voor het geld, zijn niet beschaafd en hebben geen of weinig opleiding…’
Ik ben sprakeloos. Ik nodig haar uit om kennis te maken met onze vrienden in ons huis. Ze weigert pertinent. Stel je voor dat ze zou ontdekken hoe ze werkelijk zijn. Helaas denkt de meerderheid er zo over en de rest houdt wijselijk haar mond uit angst om van het eiland verbannen te worden…

Schaduwzijde

Natuurlijk begrijp ik ook de Grieken. Deze situatie is niet gezond. Maar laten we eerlijk zijn. De Grieken zijn niet uitsluitend lieverdjes en de asielzoekers niet allemaal criminelen. Het gedwongen verblijf van vluchtelingen op de eilanden maakt bij vele Grieken hun zorgvuldig verborgen schaduwzijde zichtbaar die zij, zoals de meerderheid, onmiddellijk buiten zichzelf projecteren. Ons gedrag is immer de schuld van anderen…

Geld

Laten we geld naar Afrika sturen zodat ze daar kunnen blijven, is de gedachte van velen en ook het beleid van de Europese Unie.
Geld sturen naar Afrika is geen oplossing. Beleidsmakers zouden dat kunnen weten als ze de moeite zouden nemen om er zelf naartoe te gaan en waarachtig het lef te hebben onder de mensen te leven. Dan zouden ze ontdekken dat regeringsleiders doorgaans keurig ja en amen knikken en vervolgens het geld lekker in hun eigen zakken stoppen om zichzelf, hun familie en hun stamleden te verrijken. En dat is niet alleen omdat ze zoveel corrupter zijn dan wij. Afrikaners denken en leven totaal anders. Het gezin staat centraal. Als ze al voor economische redenen komen dan is dat niet om zichzelf te verrijken, maar zijn ze hier om hun familie in het thuisland de mogelijkheden te geven een beter bestaan op te bouwen en hun jongere broers en zusters naar school te sturen.

Horizon

Maar velen komen niet voor economische redenen maar omdat ze hun land moeten ontvluchten vanwege politieke of andere redenen. En geld is uiteindelijk niet het belangrijkste issue. Ook al lijkt dit ogenschijnlijk zo. Anno 2020 moeten mensen de kans krijgen om hun vleugels uit te slaan en hun horizon te verbreden. Zoals wij Europeanen dit al decennia lang ongestraft kunnen doen.
Om jezelf te leren kennen moet je kunnen vergelijken. Om jouw thuissituatie te waarderen, moet je eerst aan den lijve ervaren hoe andere stammen en landen dat doen. Dat kun je niet leren door de tv of via de sociale media.
En laten we nu even eerlijk zijn. We hebben Afrika lang genoeg uitgebuit. We hebben lang genoeg de hoofdrol willen spelen in dit theater dat schepping heet. Het is nu de hoogste tijd dat anderen diezelfde kans krijgen…

Smokkelaars

Je denkt toch zeker niet dat je deze stroom kunt stoppen door muren op te werpen of gesloten kampen te bouwen. Er zijn miljoenen mensen die zichzelf hieraan verrijken. Niet alleen de smokkelaars en de Ngo’s.
Los van dit alles, hoe kun je in godsnaam het water verbieden om haar natuurlijke aard te volgen en naar de zee te stromen…

Tegenspoed

Trauma’s ontstaan doorgaans pas
nadat de mensen hier aankomen. Deze volkeren kun je niet vergelijken met ons Europeanen. Zij kennen doorgaans niet de slogan dat het je recht is om gelukkig te zijn. Leven, dood en tegenspoed zijn zaken waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden en die ze doorgaans op een natuurlijke manier verwerken.

Vernieuwd

Zo was ik eens in Zuid Afrika aanwezig bij een groepssessie, zo verdraaid krachtig, waar geen therapeut aan te pas kwam. Maar op het einde van de avond ging ieder verfrist en vernieuwd naar huis.
Wij Europeanen en Amerikanen hebben een hele industrie opgebouwd. We zijn inmiddels gewend om normale leefsituaties te verheffen tot problemen zodat we iedereen die afwijkt van wat wij normaal vinden in hokjes kunnen stoppen en zo ons geld kunnen verdienen. De afwijkende, inmiddels bijna meerderheid, heeft ons immers nodig om zich ‘normaal’ te voelen, zodat ze veilig bij de kudde kunnen horen. Al datgene wat iedere vooruitgang en waarachtige spirituele groei in de weg staat…

Verschrikkingen

Geloof me, op het moment dat de mensen aankomen op de eilanden zijn ze, ondanks alle verschrikkingen die ze doorgemaakt hebben, dankbaar en blij. Ze hebben hun doel bereikt en zijn er van overtuigd dat ze vrij zijn en dat het vanaf nu alleen maar beter kan worden. Vanaf dat moment begint de realiteit langzaam en zeker door te dringen. De gevangenis waarin ze hier zijn beland heeft geen open deuren meer. Dromen spatten uit elkaar. Vooral de mannen worden niet gezien en erkend. Ze voelen zich ongewenst en schieten enorm te kort in hun rol als beschermers van vrouwen en kinderen. Elk initiatief om iets te ondernemen wordt de kop ingedrukt. Langzaam maar zeker raken zelfs de sterksten zichzelf kwijt. Ze slapen niet meer en vallen ten prooi aan depressies en vreselijke dromen. De dingen die ze hebben meegemaakt kunnen niet op een natuurlijke manier verwerkt worden en gaan hen nu achtervolgen.
Vrouwen, kinderen en gezinnen mogen naar het vasteland. Alleenstaande mannen blijven achter. Dat zij veelal een vrouw en kinderen achter moesten laten in hun thuisland die ze, evenals hun moeders, ontzettend missen, wordt gemakshalve vergeten…

Erkend

Denken jullie nu echt dat de zwarte jongens niet in de gaten hebben dat zij minder mogelijkheden hebben dan hun Arabische vrienden. Zij worden niet erkend en omarmd en worden bij voorbaat gezien als probleem. Zij mogen op vele plaatsen niet eens binnen komen.

Omstandigheden

Kortom, de meeste mensen zijn niet getraumatiseerd als ze hier komen. Ze raken getraumatiseerd omdat ze in onmenselijke omstandigheden moeten leven. En als ze zouden weten dat er een uitweg was zouden ze ook dat kunnen accepteren. Maar de meeste mannen die hier langer zijn weten inmiddels maar al te goed wat er boven hun hoofd hangt. Ze zien het dagelijks voor hun ogen gebeuren…

Vormen

Wat zou de situatie er anders uit kunnen zien als we het lef hadden om ons op ongebaande paden te begeven. We zouden ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden ontdekken. Nieuwe verrijkende vormen van samenleven…

God

De Griekse demonstranten hebben het niet tegen kunnen houden. De bouw van het nieuwe gesloten kamp is in volle gang. En wat dat voor de mensen en het eiland gaat betekenen, ik weet het niet. Alleen God weet…

Onschuld

En ondertussen stuurt Turkije haar mensen om het Griekse vluchtelingenbeleid te controleren en wast Europa haar handen in onschuld…

Om Shanti,
Yasmin
-1 februari 2020

HET LAATSTE NIEUWS
Griekenland wil drijvende muren in de zee zodat de bootjes niet langer de mogelijkheid hebben om de kust te bereiken…

Statenloze alleenstaande KOERDEN  krijgen doorgaans geen asiel. De nieuwe regering in Griekenland gaat de puntjes op de I zetten en wil ze terugsturen naar Turkije. Europa wordt wakker…

ACHTERGROND-INFORMATIE

DOORSTUREN GRAAG… 
Aan politici en belanghebbenden.
Zie ook: ENGELSE BLOG