We staan aan de vooravond van een Nieuwe Tijd. De grote omwenteling, waarover de oude en wijzen reeds spraken, vindt op dit moment plaats. Alvorens die omwenteling daadwerkelijk kan geschieden, moet er een grote uitzuivering plaatsvinden. We kunnen immers geen nieuwe wereld bouwen op oude fundamenten…

Elke verandering begint bij het individu. Het ego zal zich niet zonder slag of stoot overgeven. Die zal alles doen om het oude en vertrouwde te behouden. Er is geen overgave zonder -innerlijke- strijd. Alles wat we eens voor waarheid hebben aangenomen, blijkt niet meer en niet minder dan een illusie.

Chaos gaat vooraf aan elke vernieuwing. Oude structuren -in en buiten onszelf- storten in elkaar. Alleen vanuit chaos kan een nieuwe orde ontstaan. Er is niets waar we ons nog aan vast kunnen klampen. Niets om ons achter te verschuilen. We moeten kleur bekennen. Ons ware gezicht laten zien. Een masker zal niet helpen. Kortom, vluchten kan niet meer.

Wij zijn de power

We kunnen andere blijven beschuldigen van onze ellende. We kunnen met onze vinger wijzen naar functionarissen, regeringen en wereldleiders. Maar dat zal ons niet helpen. De oplossing dat zijn wij, het volk. We hebben dit allen tezamen gecreëerd. De verandering begint op het moment dat we daar de verantwoording voor nemen.

Laat angst je niet de mond snoeren. Voel mededogen met alle hulpverleners, pioniers, rebellen en artsen in de frontlinie die zich bedreigd voelen in hun bestaan. Zoals een lieve vriendin-huisarts in Frankrijk die na een enorme innerlijk strijd besloot niet mee te doen aan de vaccinatiecampagne. Een campagne die letter voor letter wordt gedicteerd en die zij klakkeloos moeten volgen…

Volgens haar zeggen is ze drukker dan ooit. Niet met het virus, maar met de gevolgen van de onmenselijke maatregelen. Volgens haar, en andere deskundigen, is er geen vaccin dat je tegen een virus kan beschermen. Het is van de zotte dat mensen hier in Nederland in de rij staan voor een vaccin wat in Amerika is verboden en in de ontwikkelingsfase zit tot eind 2023.

Immuunsysteem

En dat terwijl ieder viroloog weet dat virussen er altijd al waren. Zij zijn onze maatjes in het verwerven van een krachtig immuunsysteem. Toch worden er artsen geschorst omdat ze weigeren maskers te verplichten in hun praktijk. Of dat niet genoeg is krijgen ze de gezondheidsinspectie op hun dak en worden zij gedwongen te werken op de voorgeschreven manier of hun ambt neer te leggen. Hoe ver zijn we gezonken dat we ons zo laten brainwashen dat we zelfs beginnen te geloven dat 2 plus 2 vijf is. Is dit de wereld die we achter willen laten voor onze kinderen en kleinkinderen?

Wanneer we bereid zijn onze angst te doorvoelen en onze gehechtheden aan mijn lijf, mijn familie, mijn bezit, mijn religie, mijn cultuur, enzovoort, los te laten, kunnen we daadwerkelijk de overgang gaan maken. Een overgang naar een andere dimensie waar controle en hoofd plaats mogen maken voor hart en ziel, voor verbondenheid en vertrouwen.

Hoe meer we ons hechten aan de wereld van de vormen, hoe meer we zullen lijden. We zullen ons met hand en tand blijven verzetten tegen de verandering die nu plaats vindt. We worden robots die zich vrijwillig schikken naar het regime, de nieuwe wereldorde.

Ontstaan en vergaan

Alles wat ooit vorm heeft aangenomen is gedoemd om te sterven, om op te lossen in de onzichtbare wereld, de grenzeloze ruimte waaruit alle vormen ontstaan. Dat geldt ook voor ons fysieke lichaam. Op het moment dat we geboren worden, ofwel vorm aannemen in deze zichtbare werkelijkheid, zijn we gedoemd om te sterven. Althans, onze zichtbare vorm. Dat is geen ramp, integendeel, dat is onze ware natuur, onze zielsbestemming, ons thuis…

Voorbij de wereld van de vormen, voorbij de angst is het vormloze IK BEN. Datgene wat bewustzijn is, datgene wat ik werkelijk BEN. Datgene wat al was voordat de schepping -datgene wat is en altijd zal zijn- datgene wat we God, Universum, Liefde of wat dan ook noemen, vorm aannam. Wij zijn het hart van de schepping. Wij zijn een vonkje God of een sparkel Licht die allen tezamen het hele universum omvat.

Hoe kan het zijn dat we onsZelf hebben gereduceerd tot zulke nietige wezens. Tja, dat heeft alles te maken met het vergeten van onze afkomst. Met de ontkenning van de vrouwelijke kracht. Met onze identificatie met materie, ofwel vorm, en met de mannelijke energie die we gebruiken om koste wat koste de vorm te handhaven.

De hemel op aarde

Alleen in de dimensie van Zijn – van heelheid – kunnen we waarachtig bestaan. Dat is de hemel op aarde. Daar is Vrede, daar is Liefde, daar is Waarheid, daar is de Kracht van Zijn. Daar is waarachtig Leven, Vreugde en Eeuwigheid…

Om Shanti,
Yasmin

Dankbaar om in deze tijd boeiende tijd op aarde te zijn, waarin we de grootste transformatie kunnen maken ooit. Het is aan jou en mij hoe de Nieuwe Wereld er uit gaat zien…

Luister Blog

Aanmelden Blog