Het kan zo donker niet zijn of er is altijd wel een lichtpuntje. Zo leef en beweeg ik en zo kijk ik naar mijn medemens dus ook naar de vluchteling…

Veerkracht

Hoe beroerd de omstandigheden en het weer ook zijn. Het merendeel van de vluchtelingen  vindt steeds opnieuw haar veerkracht terug. Hier zie ik de mens in al haar kwetsbaarheid en grootsheid. En natuurlijk lukt dat niet iedereen. Ook dat begrijp ik…

Ware essentie

In tijden van rampen en oorlog wordt de mens gedwongen om op te staan in haar ware essentie of vervalt hij in de rol van de eeuwige slachtoffer…

Houden van

En wat wij daar aan toevoegen is dat we niemand betuttelen, dat we met niemand  medelijden hebben, maar dat we de mens in al haar hoedanigheden durven te zien, aanraken en van ze houden zoals ik van meZelf houd…

Rechten en plichten

Grenzen worden getrokken door de mens die zichZelf nog niet gevonden heeft, die meent dat het leven maakbaar is, en vindt dat de een alle rechten heeft en de ander uitsluitend plichten…

Drijfveer

Ieder mens heeft het recht om daar te zijn waar hij wenst te zijn. Ook al denkt de EU dat de meeste vluchtelingen hier komen om een beter bestaan op te bouwen, wat op zich ook een goede reden is. Velen van onze ouders en voorouders deden dat immers ook.

Er is echter een verborgen drijfveer in ieder mens die veel grootser is dan dat…

Horizonten

Ieder gezond mens die zich niet laat leiden door angst en de valse schijn van zekerheid heeft de drang om te expanderen. Om grenzen te verleggen, om zijn vleugels uit te slaan en nieuwe horizonten te ontdekken. Dat is onze ware natuur…

Wij kunnen dat ongestraft leven. Wanneer  we echt en oprecht Mens zijn geworden zullen we dit recht niet aan anderen ontzeggen…

Angst en aangeleerde overtuigingen maakt dat we denken in beperkingen en tekorten. Wanneer we onze angst overstijgen zien we plots mogelijkheden en geloven we in overvloed.

We hoeven niet te weten hoe we de huidige problemen  oplossen omdat er in wezen geen problemen zijn…

Mensbeeld

Het is niet alleen tijd voor een nieuw mensbeeld waarin we de ander zien als een spiegel van onszelf. Het is ook de hoogste tijd voor een nieuwe wereldeconomie. En die kan pas vorm krijgen wanneer we bereid zijn een onbetreden pad te betreden in het vertrouwen dat er tijdens het bewandelen nieuwe mogelijkheden ontstaan…

Zoals in Griekenland steeds meer mensen de stad verlaten om terug te keren naar het platteland en een eenvoudig maar vreugdevol leven op te bouwen in verbinding met Moeder Aarde en vrij van stress.

Bereidheid

Ik geloof in de mens. Ik zie schoonheid om me heen. En dat is niet omdat ik mijn kop in het zand stop maar omdat ik bereid ben om in de diepte van die ander mezelf te ontmoeten…

Beweging

Leven is voortdurende beweging en verandering. Als wij die stroom proberen te stoppen doden we onszelf en onze wonderschone planeet.

Omarmen

We mogen weer  worden zoals kinderen die zonder oordeel het leven in al haar facetten omarmen. Het licht zowel als het donker. We kunnen niet evolueren als we alles bij het oude willen laten…

Imigranten

Ook al zie je geen Grieken in Restaurant Welcome omdat Eri en Silvana uit Albanië na 20 jaar nog steeds als migranten worden gezien, het zijn vooral deze mensen en de expats die vluchtelingen een warm hart toedragen…

Wereldburgers

Een ding is zeker. Of de vluchteling nu mag blijven of teruggestuurd wordt. Zij zullen nooit meer dezelfde zijn. Bewust of onbewust hebben zij gekozen de oorlog of hun politieke of ecomosche situatie te ontvluchten daar waar anderen de moed niet hebben om de weg van de duizenden doden te gaan. Ook al strookt de realiteit niet met de beelden die zij bij zich droegen, zij hebben in vele opzichten hun horizon verbreedt en hun leven verrijkt. Zij zijn de ware helden, de vernieuwers. Zij worden gekneedt en gepolijst tot wereldburgers, onze toekomstige leiders…

Iedereen

Vluchtelingen, overstromingen in Jakarta, bosbranden in Australië, raketaanvallen in Iran. Het is niet langer een ver van ons bed show. Het is tijd dat we onze ogen en ons hart openen. De wereld is van iedereen…

Om Shanti,
Yasmin