Wanneer we ontwaken zullen we begrijpen dat niet iedere moslim een terrorist is en niet ieder christen een heilige. Wanneer we ontwaken en ons realiseren dat angst ons weerhoudt om Liefde te zijn, zullen we meer en meer ons Hart durven te openen om die ander te ontmoeten. Eens zullen we begrijpen dat alles wat we in die ander waarnemen een weerspiegeling is van ons diepste Zelf…

Op zekere dag

Op zekere dag zal er een wereld zijn waar grenzen niet langer nodig zijn. Op zekere dag zal er een wereld zijn waar wetten overbodig zijn geworden. Maar op dit moment zijn we zover nog niet en hebben we nog grenzen en wetten nodig. Kortom, we zijn doorgaans nog niet zover IN onszelf afgedaald dat we zonder begrenzing kunnen leven. Dus grenzen hebben hun nut.

Op het moment dat ik besloot een contact te verbreken wat me zeer dierbaar is, kreeg ik de beschikking terug over een enorme hoeveelheid energie. De Liefde tussen ons blijft eeuwig bestaan en als de tijd rijp is zullen we elkaar weer ontmoeten, zonder verwachtingen. Inshallah – Als God het wil…

Vertaald naar de vluchteling

Op het moment dat we mededogen voelen kunnen we ons hart openen en de vluchteling in onszelf en buiten onszelf verwelkomen. Dit gebaar vraagt niet alleen om mededogen maar ook en vooral om wijsheid. Naarmate we meer evolueren en onze grenzen dus verleggen, word ik meer en meer mijzelf. Ik laat mijn verwachtingen los en kan ook de ander met een open Hart verwelkomen. Tegelijkertijd groeit mijn inzicht en verwerf ik de wijsheid om te constateren dat het onmogelijk is om iedereen die in nood verkeerd naar Europa te laten komen. Het is nu eenmaal ook onmogelijk om iedereen waar ik van houd een plekje te bieden in mijn bescheiden huisje.

Bescheiden

En ja Nederland is in dat opzicht ook bescheiden en klein. En helaas, de culturen mixen niet zo snel. Integratie blijft een groot probleem. Als je terug kijkt op ons verleden dan kun je niet zeggen dat Turken, Marokkanen en Antillianen volledig geïntegreerd zijn in onze samenleving. Het blijven afgescheiden werelden zolang die afscheiding in ons zelf er nog is. En dat ligt niet alleen aan ons – dat ligt ook aan de migrant. Het heeft doorgaans niet te maken met onwil – het is onvermogen.

Rechten

Er zijn vluchtelingen die verwachten dat wij voor ze zorgen en hen alles geven wat zij denken nodig te hebben. Er zijn even zovele vluchtelingen die dat niet verwachten. Zij verwachten gewoon een stuk medemenselijkheid.

Er zijn vluchtelingen die hun land moeten verlaten vanwege de onveiligheid. Er zijn er vele malen meer die dat niet kunnen omdat ze niet over de middelen beschikken. Kortom, het is ook een voorrecht om te kunnen vluchten.

Afghanen en Pakistanen staan elkaar naar het leven. Syriërs kunnen niet overweg met Eritreeërs. Om deze problemen niet onder ogen te hoeven zien, omzeilen wij ze door dan maar te zorgen dat ze in aparte kampementen komen. Het is het creëren van een tijdbom die op elk moment tot ontploffing kan komen…

Er was een suggestie om een eiland aan te kopen en daar migranten neer zetten. Geen gek plan naar mijn idee. Kunnen mensen met onze hulp hun eigen samenleving creëren. Het plan roept luide protesten op. Het is tegen de conventie van Genève. Migranten behandelen of het criminelen zijn door ze op te sluiten in detentiekampen en hun te beletten de eilanden te verlaten, is dat niet tegen de conventie van Genève?

Oplossing

Ik beoog niet een oplossing te weten. Die weet ik niet en die is er volgens mij ook niet. We zullen met vallen en opstaan een weg moeten bewandelen en gaandeweg zullen we meer en meer ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Flexibiliteit hierin is geboden.

Moeder

Pireaus-Griekenland-VluchtelingFathya – de moeder van velen – komt terug uit SkaraMagas waar geen plek voor haar was. Wij komen toevallig langs om de restanten van kamp Piraeus te bekijken. Ik zie de wanhoop in haar ogen en sla mijn armen om haar heen. Ze begint te janken alsof het uit haar tenen komt. Na pakweg vijf minuten laat ze me los, begint de plek die ze verlaten hadden op te ruimen en gaat koffie zetten…

Ik zit naast Satwa. Mijn hand ligt op haar onderrug. We spreken niet. Ik voel de koude in haar lijf. Ik voel de stroming – ik voel dat ze loslaat. Na verloop van tijd kijkt ze me aan, geeft me een zoen en zegt in haar gebrekkige Engels: ‘I love you’.

Ik kan hun situatie niet veranderen. Ik kan er alleen maar zijn in al mijn kwetsbaarheid en zonder oordelen…

Liefde

Medelijden is geen liefde. Vanuit medelijden mensen binnen halen en ze behandelen als slachtoffers is betuttelend en degenererend. Er zijn mogelijkheden genoeg, ook hier in Nederland, waar mensen in gemeenschap kunnen leven totdat ze een zelfstandig bestaan hebben opgebouwd en een eigen huis kunnen betrekken. In die tijd kunnen ze elkaar leren kennen en wie weet gaan ze elkaar zelfs waarderen. Dit proces geldt immers ook voor ons, dus waarom niet voor hen.

Ik houd van iedereen. Maar ik accepteer niet het gedrag van iedereen. De vluchteling vraagt om begrip. Dat heb ik. Maar ik verwacht ook dat zij zich inleven in onze situatie…

Grenzen

De meeste vluchtelingen zijn dankbaar. Ze ontdekken dat de buren die ze meenden te haten, omdat dit met de paplepel werd ingegoten, ook liefdevolle medemensen zijn. Velen leren hun grenzen te verleggen en samen te leven. Een aantal zonder familie elders wil in Griekenland blijven, zij proberen vanaf het allereerste begin in hun levensonderhoud te voorzien. Anderen willen zo snel mogelijk het arme Griekenland inwisselen voor een rijk land omdat ze nu eenmaal onmiddellijk een huis willen, een uitkering en onderwijs voor hun kinderen.

En wij hebben hen dat voorgespiegeld. Wij hebben migranten ontvangen, niet direct met een open hart, maar vaak uit medelijden en schuldgevoel. Onze onbewust niet oprechte houding maakte dat er misbruik werd gemaakt van onze sociale voorzieningen door migranten en uiteraard ook door niet migranten. Door de nadruk te leggen op welzijn in de zin van materiële welvaart, vergaten we meer en meer onze menselijke waarden…

Uitdagingen

Vol-ledig mensZijn kan alleen in verbondenheid met onze Goddelijke essentie. Vol-ledig Menszijn is jouw potentie, jouw spirit volledig leven en ontplooien. Geluk heeft weinig of niets met geld te maken. Geluk heef geen oorzaak. Geluk IS.
Jouw verworvenheid, jouw Spirit is het enige dat je meeneemt wanneer je jouw lichaam verlaat om jouw reis naar huis, jouw reis terug naar je oorsprong te aanvaarden. Het lijkt er op dat we oorlogen en uitdagingen nodig hebben om opnieuw in contact te komen met die spirit die achter zoveel sluiers verborgen is dat we die alleen maar door uitdagingen kunnen bevrijden.

Ik zie deze situatie als een mogelijkheid om de wereld te doen samensmelten tot een eenheid. Maar as always – het proces begint in jeZelf. Ben je bereid de vluchteling te ontmoeten als mens en in jezelf dat deel wat vluchteling is te onderzoeken?

Kans

Misschien is deze hele vluchtelingengolf wel een kans om te evolueren naar waarachtig Mens-zijn. Dat vraagt openheid en oprechtheid.
Het is goddelijke en zinvol om ons te vermengen. Andere culturen brengen kleur aan onze maatschappij. Zij verfraaien en verdiepen onze samenleving mits zij onze verworvenheden kunnen respecteren. Het is niet zinvol en zeker niet helend om onze maatschappij te laten overnemen door tradities en gewoonten die wij inmiddels achter ons gelaten hebben.

Respect

Respect geeft ruimte aan iedereen. Als ik de ander respecteer ontmoet ik doorgaans ook respect. Wanneer ik zie dat migranten zich niet wensen te verdiepen in onze gewoonten en zich niet wensen in te voegen in bepaalde verworvenheden, dan zijn ze hier niet op hun plaats. Van mij hoeft Nederland niet een grote moskee te worden. We kunnen rustig de reeds bestaande kerkgebouwen met elkaar gaan delen. Ook dat is integratie…

Oordelen

Je kunt niet oordelen als je niet ervaren hebt. Ik ben net terug van Griekenland en Lesbos en heb het een en ander aan den lijve ervaren. Ik ondersteun niet de mensenhandel die er plaatsvindt en het gegeven dat geld altijd het hete hangijzer is om dingen wel of niet te doen. Ik ondersteun niet de maffia-praktijken en de powergames, die ook spelen binnen NGO’s. Maar ik veroordeel ze ook niet.

Hoe dan ook, mensen opvangen in detentiekampen alsof het misdadigers zijn , zoals in Moria, is niet menselijk en een schande voor de mensheid, een schande voor de Europese Unie. Ik heb prachtige mensen ontmoet. Velen zitten voor eeuwig in mijn hart. Maar ik ben ook eerlijk naar hen. Jongens, de tijd is voorbij dat we hier het geld van de bomen konden plukken. De tijd is voorbij dat iedereen een baan heeft en een eigen huis. En degenen die dat wel hebben, hebben er doorgaans iets voor moeten doen. Er is geen zaadje wat tot bloei komt als je het niet eerst in de grond stopt.

Onwetendheid

De extreme reacties van mensen komen voort uit angst en onwetendheid. Dat wat je niet kent kun je niet beminnen. Door zo extreem tegen te zijn, ontstaat er ook een groep die blindelings voor is. Door niet eerlijk en liefdevol te zeggen wat je werkelijk voelt, creëer je krachten zo extreem als Geert Wilders. En ik geloof niet dat we daar in wezen zo trots op zijn.

Slaven

De waarheid ligt zoals altijd ergens in het midden. Als mijn hart open is kan ik ieder mens die in mijn leven komt begroeten met een open hart. Ik kan hem de ruimte geven om een zelfstandig leven op te bouwen. Als we mensen grenzeloos betuttelen door ze te verbieden zelfstandig te handelen, kortwieken we hun vleugels en maken we ze tot slaven en profiteurs. En dan beginnen we daarover te zeuren, zonder te durven zien dat we dat hebben gecreëerd vanuit onze eeuwige drang naar verzorging en betutteling die haar grondslag vind in ongelijkwaardigheid en controle.

Hoe dan ook, wij zijn in wezen een Liefdevol en gevend volk. Het is onze ware natuur dat wij ons inzetten voor onze medemens. En tijdens dat proces polijsten wij niet alleen onsZelf, we leren met vallen en opstaan waar onze grenzen liggen. Kortom, we worden er allemaal rijker van…

Geliefd

Wanneer we de vluchtelingen eenmaal binnen onze grenzen halen, laten we hen dan verwelkomen met een open hart en geef hen de ruimte om hun steentje bij te dragen in welke vorm dan ook. Ze zullen zich geliefd en welkom voelen. En geloof me, woorden zijn veelal overbodig. Met handen en voeten en een open hart kom je een heel eind. Ik heb het persoonlijk in Griekenland als een zegen ervaren dat ik de Grieken niet verstond. Geeft een hoop ruimte moet ik zeggen…

Ramp of Kans

Pireaus-Griekenland-VluchtelingDe Vluchteling. Een ramp of een kans. Dat bepaal jij zelf. Door al mijn reizen, het aanwezig zijn en leven in zoveel verschillende culturen heb ik mijn horizon enorm verbreed. Maar de vluchteling heeft daar nog een dimensie aan toegevoegd. Dat kan ik oprecht zeggen. Door geen medelijden te hebben en niets te hoeven doen kon ik er zijn en kon er spontaan van alles ontstaan. En hoe eenvoudig ook aan de buitenkant, dat wat gezaaid werd was een zaadje. En dat wat bleef na iedere ontmoeting is de Liefde die alle grenzen doet vervagen, niets vraagt en alleen maar geeft…


Lieve vluchteling buiten mij en in mij. Ik ben BLIJ dat ik naar je durf te kijken. Blij om te durven zien waarvoor ik zelf nog steeds op de vlucht ben. Blij om jou te mogen ONT-moeten die ik al zo lang ken, wat meer dan eens gebeurde. En blij dat ik de heelheid van deze verbindingen aan den lijve mocht ervaren…

Om Shanti,
Yasmin