‘Wie niet in wonderen gelooft is geen realist…’
– Joods gezegde

Bevrijd

Ik open mijn ogen en zie de eerste lichtstralen door de spleetjes van de luxaflex naar binnenvallen. Ik word mij bewust van de energiestroom in mijn lijf. Er is geen pijn vandaag, het Leven stroomt weer door me heen. Ik voel me bevrijd. Heb me opnieuw ontdaan van een illusie die niet bij mij hoorde. Ik word steeds meer meZELF – wat dat dan ook moge zijn…

Het ware Leven

Het ware Leven is niet gebaseerd op concepten zoals veiligheid en betrouwbaarheid. Het ware Leven heeft niets te maken met streven naar verlichting. Dat is de mannelijke weg van overheersing. De weg van goeroes en leermeesters, van priesters en pauzen die ons onder de duim hielden door ons te overtuigen van onze nietigheid. Zij spiegelden ons voor dat wij hen nodig hadden als intermediair om verlichting te bereiken, om onze plaats in de hemel te verdienen.

In deze tijd maken deze machtsstructuren plaats voor nieuwe systemen en methodieken met eenzelfde inhoud: de weg van instant-healing en verlichting via allerlei verlokkende systemen welke ons gouden bergen beloven maar ons van onze uniciteit beroven en inkapselen in een schijn van heiligheid welke niets te maken heeft met waarachtige vrijheid, met het ware Leven.

Het ware Leven biedt geen zekerheid en geeft geen enkel houvast. Het ware leven is een uitdaging, een waarachtig avontuur, het is jezelf overgeven aan de stroom vanuit een diep vertrouwen dat het Leven zelf je al datgene biedt dat goed is voor jouw spirituele ‘ont-wikkeling’. En dat kan wel eens heel anders zijn als jij denkt nodig te hebben en wel eens heel anders als ‘De Secret’ je wil laten geloven.

Het Leven is simpelweg in het leven geroepen om het te ervaren. Soms moet je jezelf compleet weggeven en je eigenheid volledig verliezen door  een bepaald pad te bewandelen of een of andere goeroe te volgen om jezelf uiteindelijk te kunnen vinden. Uitsluitend door ervaring komen we tot inzicht.

Verlichting

Verlichting is naar mijn idee een oud concept wat bij een manier van geloven hoort gebaseerd op afhankelijkheid. Het past gewoon niet bij mij! Het is uitdaging genoeg om Mens te durven zijn.
Een ding is naar mijn idee waarheid. In essentie bestaat er niet zoiets als goed en kwaad. Er bestaat alleen maar ervaring. Het zijn hooguit mijn ideeën over de werkelijkheid waarmee ik mijn eigen werkelijkheid creëer. En in die zin kan ik dus ter plekke besluiten om een andere werkelijkheid te creëren, maar dat gaat een tikkeltje verder als positief denken.

Hoe dan ook, het is ware levenskunst om je niet te laten verleiden door alle illusionaire verlokkingen in de spirituele wereld. Het is ware levenskunst om trouw te blijven aan jezelf, jouw innerlijke getuige en in alle eenvoud jouw unieke weg te bewandelen. Het is eveneens een ware kunst om je niet te laten inpakken door de mening van al die mensen die vinden dat je je kop in het zand steekt als je niet mee wenst te doen met het angstscenario over het einde der tijden. Ten allen tijde zijn er soortgelijke tijden geweest. Ten allen tijde stappen we in een wereld die niet statisch is maar voortdurend zal veranderen als we in de onbegrensde wereld van onsZelf stappen…

Ik rijd naar huis en plotseling breekt het licht door. Ik voel me lichter – ik heb weer wat opgeruimd van mijn ballast. Nou als dat geen waarachtige verlichting is dan weet ik het niet meer…

Voor alle duidelijkheid

Ik heb het niet over methodieken die ons inspireren in onze eigenheid en ons bemoedigen om ons zelf-genezend vermogen te ontvouwen. Er zijn talloze wegen die naar innerlijke vrijheid leiden welke ons op geen enkele manier beperken in onze authenticiteit. Zij zijn niet gebaseerd op angst of afhankelijkheid maar dagen ons uit om in onze eigen kracht te gaan staan.

Om te herkennen wat bij ons past is het belangrijk om te vertrouwen op onze innerlijke wijsheid en niet klakkeloos de groepscode te volgen. Onze spirituele ontwikkeling is een individueel en heilig gebeuren, we kunnen uitsluitend op het juiste moment door de poort stappen en dat doet ieder voor zich – All-een. Een belangrijk ingrediënt is lef. Lef om onszelf te durven onderscheiden van de massa. Lef om in het diepe en onbekende te springen. Lef om nee te zeggen tegen, ongetwijfeld goedbedoelde therapeuten en leraren die menen ons te moeten helpen of te bevrijden. Onze unieke ervaring, onze unieke weg, onze pijn zowel als onze vreugde kan de sleutel zijn tot een dieper inzicht. Wat een zegen is voor de één kan een ramp zijn voor de ander. Wees een kritische onderzoeker: onderzoek alles en behoudt datgene wat goed is voor jou, zei de Boeddha al. Niemand kan in de voetsporen van een ander treden. Niemand kan een methode van een ander onderwijzen. We kunnen alleen maar in alle eenvoud onze eigen methode, ons eigen Zijn, de wereld inbrengen.

Die eigenheid ontstaat uit een veelvoud van verschillende methodieken, een veelvoud van ontmoetingen en ervaringen en vooral niet te vergeten; zij zijn gepolijst door het leven zelf. Uiteindelijk creëren we uit dit kleurrijke palet aan ervaringen onze eigen methode die dan niet langer een methode meer is. Onze aanwezigheid is voldoende om de ander zichzelf te laten ervaren. Voor we zover zijn zullen we van alles willen ervaren. En geef jezelf die ruimte, het is de enige manier. Maar sta jezelf toe om kritisch te zijn.

Zolang je twijfel voelt bij een bepaalde methode of spirituele richting, distantieer je van de mening van anderen en eer je innerlijke eigen-wijsheid. Er is geen snelweg naar bevrijding. Bevrijding op zich is niet relevant. De weg die we bewandelen is van belang. Die weg kan slecht één naam hebben: Liefde en de poort daar naartoe is ons Hart. Want God is Liefde en omarmt alles in zijn grenzeloze Liefde tot we ontwaken en ons realiseren dat we zelf die Liefde zijn en dat alles wat we eens hebben willen bereiken geen enkele waarde voor ons heeft. We zijn gewoon die we Zijn…

Spiritualiteit is niet statisch. Het ware Leven is voortdurend aan verandering onderhevig. Kijk maar naar de natuur: Het leven ontstaat en vergaat voortdurend vanuit die Ene Bron die Liefde heet.

Laat ons in vrede zijn,
Yasmin