Ik loop door de bush en hoor haar weer zeggen: ‘Yasmin, ik slaap niet als ik weet dat jij hier alleen loopt. Afrikaanse mannen…’

Ik kijk haar aan. ‘Als dat waar zou zijn dan heb jij iets verkeerd gedaan, in je opvoeding of in jouw taak als leraar. Houd er verdorie mee om zo te generaliseren…’

Geloof

Ik voelde me de laatste dagen knap onbestendig. Niet alleen de extreme hitte en de reactie van mijn lijf, maar ook en vooral de gebeurtenissen hier in Mombasa. Overvallen op matatu’s, onlusten en het sluiten van een aantal moskeeën. Als klap op de vuurpijl de vergelding: de moord op 28 jonge christenen in een bus die zorgvuldig werden afgescheiden van de moslims…

Hoe ziek moet het brein zijn om te denken dat God dit heeft geordineerd? Maar hoe begrijpelijk als je vanaf het begin van jouw bestaan wordt gehersenspoeld met denkbeelden dat alles buiten JOUW geloof en leefwereld van de duivel komt…

Ik hoor het gezang in de moskee en voel dat ik minder onbevangen luister. Ik leef te midden van moslims en christenen en was me daar tot voor kort niet eens van bewust…

Emotie

Ik denk aan de bloederige beelden die ik voorzag vier jaar geleden aan de kust. Het was het begin van de aanslagen. In de wetenschap dat hier elk jaar 600.000 mensen sterven aan malaria en er elke dag meer verkeersslachtoffers vallen als op enige andere plek in de wereld, valt het aantal slachtoffers van terrorisme te verwaarlozen. De emotie daaromtrent is echter van een heel ander kaliber…

Een dronken politieman verliest de macht over zijn stuur en doodt drie knullen van 8, 12 en 19. Een van hen is de zoon van mijn vriend Mwewe...

Angst

GoodlifeDe media houdt van sensatie en het is ze dan ook gelukt om Kenia de wereld in te zetten als het land waar geen toerist meer veilig is. Engeland, Australië, Verenigde Staten en Frankrijk stopten dit jaar hun vluchten en het laatste bolwerk, de Zuidkust, ligt nu ook op haar kont. De ware toerist gaat naar beschermde Nationale Parken en Hotels, reist niet met matatu’s en loopt niet meer risico dan thuis.
Mijn hart huilt om Kenia. Niet zolang geleden vlagdrager voor een nieuw Afrika, een nieuwe wereld. Mombasa Kust stond bekend als het vreedzaamste gebied van Kenia.


Angst laat mensen elkaar wantrouwen en de armoede is zo schrijnend dat criminaliteit en drugsgebruik hand over hand toenemen. Niet alleen de toeristen blijven weg, ook de vrijwilligers, de voedingsbodem voor projecten zoals Good Life Orphange laten het afweten…

Zou het zo kunnen zijn dat Afrika totaal teruggeworpen moet worden op zich Zelf zodat ze uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid mogen gaan dragen voor hun eigen levenspad wat per definitie niet het onze hoeft te zijn?

Mijn dorp

Sinds jaren strijden twee dorpsoudsten om de macht en zit het dorp in een impasse. Elk initiatief, zoals mijn beachproject en het jongerenproject van Chai, wordt onmiddellijk de kop ingedrukt. Het water van de pomp stroomt al meer dan een jaar de grond in. De blanke die dit heeft geïnstalleerd zal eens komen om het te repareren. Ik spreek een aantal mensen aan en wacht rustig af…

Vreugde

Kenia-Droge-voetenVol vertrouwen stort hij zich in mijn armen. Zo goddelijk – Zo puur. Levend in het paradijs en onwetend van de illusie die ons volwassenen in de ban houdt. Wouw, wat ben je mooi! Ik kijk naar de ouders en ik zie liefdevolle verbondenheid. Mijn hart maakt een sprongetje van vreugde…


Religie – traditie – cultuur – stam – hekserij en corruptie…

Zaken die afgescheidenheid in stand houden en het evolutieproces blokkeren. De worsteling van de mens op aarde. Ogenschijnlijk hier in Afrika zo anders als bij ons. Althans hier aan de kust…

Vraagje

‘Yasmin, ik heb drie kinderen en ik wil er niet meer. Wat moet ik doen’. Ik grinnik wetende hoe belangrijk de mannelijke libido hier is. ‘De simpelste oplossing is sterilisatie’. Tot mijn verwondering zegt hij onmiddellijk: ‘Ja dat is wat ik  wil. Ik heb alleen geen geld’. Ik voel me geraakt en vertel dat ik dat voor hem wil betalen omdat hij het verschil uitmaakt en een waarachtig voorbeeld is in een samenleving waar mannen nog steeds de dienst uitmaken. Hij maakt een rondedansje van vreugde en kan die nacht niet slapen van blijdschap…

Mijn wereld

Nee, er is niet zoveel mis met de spirit van Afrika. Er is iets mis met een aantal grootmachten, welke de uiterlijke wereld in hun greep houden door systematisch angst en verdeeldheid te zaaien. De oplossing begint bij ieder van ons. Waar wens ik mezelf mee te verbinden. Hoe ziet mijn wereld er uit?

Vrede is niet te vinden in de zichtbare wereld. Vrede is uitsluitend te vinden in de stille ruimte in ons hart…

‘One tribe – One Love’
Yasmin – Mutanu