We hebben onze buitenwereld opgedeeld in goed en kwaad. In rangen en standen. Gezond en ziek. Vluchteling en migrant. In mensen die niet het recht hebben om hun landsgrenzen te overschrijven en de vrije mens die mag gaan en staan waar hij wil. Althans dat was tot voor kort nog zo…

Elke schepping begint met een gedachte. Dan is er een plan. Er wordt een zaadje geplant in het hoofd van de mensheid. En plotseling zitten we unaniem gevangen in een cult die we als waarheid gaan beschouwen. Het is griezelig hoe gewillig we de regels volgen die de ‘regering’ ons oplegt. En ogenschijnlijk vraagt niemand zich af of dit terecht is, ja dan nee.

Ik voel me bevoorrecht dat ik in Nederland ben geboren. Dat ik het recht heb om grenzen te overschrijden. Het recht om zelf te beslissen wat goed is voor dit lichaam in tijden van ziekte en gezondheid. Dat ik mocht denken wat ik wilde zonder daarvoor gestraft te worden. Zo was het althans tot nu toe…

Mijn lijf is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb nooit een aanbevolen vaccinatie genomen voor al mijn reizen. Ik kies voor homeopathie of een andere alternatieve geneeswijze, maar liet me opereren toen het niet anders kon. Ik bepaal wat ik eet en of ik eet. Ik heb lang genoeg zonder voedsel geleefd om te weten dat ik ook daar niet dood van ga.

Liefde is de basis

Alles staat in verbinding met alles. Ik kan de vluchtelingen niet los zien van wat er nu gebeurt. Angst maakt dat we onszelf ontkrachten en gewillig uitleveren. Liefde betekent in verbinding zijn. We hoeven er niets voor te doen. We zijn dat gewoon. We hoeven het alleen maar te delen om het te laten vermeerderen. Baby’s en kinderen die we knuffelen en onvoorwaardelijk liefhebben tijdens hun eerste zeven levensjaren, worden doorgaans mensen die een stootje kunnen verdragen. Wat zou de wereld er anders uitzien als we kinderen en volwassenen vertellen dat we van ze houden en in ze geloven…

Elke natuurlijk doorgemaakte griep etc. maakt ons fysiek sterker. Ook op emotioneel en geestelijk niveau. Ziektes die we platslaan met medicijnen of vaccinaties helpen ons niet ons immuunsysteem te versterken en ons karakter te vormen, integendeel. Ziektes bestrijden betekent vechten tegen. Elk gevecht is al bij voorbaat verloren. Waarachtige genezing begint bij de vraag: Wat wil je mij vertellen…

We menen dat het leven maakbaar is. Dat we alles kunnen kopen voor geld. Maar Liefde is niet te koop. Het is een teken van gezondheid dat je in alle opzichten het leven Leeft en uitstraalt. Dat je niet langer je leven opdeelt in goed of slecht, maar tevreden bent met dat wat is en dit volledig kunt omarmen. Geloof me, dit kom ik meer tegen in de vluchtelingenkampen dan hier in Nederland.

Om van de natuur te mogen genieten hebben we geen lock-down nodig. Daar zouden we vrijwillig voor mogen kiezen. Doodgaan doe je op de juiste tijd en is even natuurlijk als geboren worden. Je kunt er donder op zeggen dat op het moment dat je geboren wordt er een moment gaat komen dat jouw lichaam gaat sterven. Zonder angst is er geen Liefde. Ik maakte de dood tot mijn vriend. Daarom kan ik intens genieten van het Leven.

Wanneer mensen mij zien valt hun doorgaans iets op. Mijn levendigheid, mijn vitaliteit, mijn beweeglijkheid. Mijn sprankelende ogen, ook wel spiegels van de ziel genoemd. Naarmate we meer onszelf worden en omarmen dat wat is, begint ons innerlijk licht meer en meer naar buiten te stralen.

Een waarachtig mens

We zijn niet op aarde om 90 of 100 of onsterfelijk te worden. We zijn op aarde om onszelf in alle opzichten te vervolmaken zodat we een levend voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Een waarachtig mens laat zich niet weerhouden door denkbeeldige angsten en is niet bezig om zijn eigen huid te redden.
Ik denk terug aan ons zijn in de Aidskliniek in Boksburg in Zuid-Afrika. Kleine kinderen en jonge mensen stierven als ratten. Ik dacht niet aan bescherming. Ik vond het een voorrecht om naast hen te zitten, ze aan te raken en mee te reizen. Niemand die ziek of oud is zou alleen moeten zijn wanneer hij of zij dat niet wil. Er is geen grotere kracht op de wereld dan Liefde. Geen groter genezend vermogen dan die van de helende aanraking.

We kunnen ons de wereld niet toe-eigenen. Elke schakel is even belangrijk in de ketting. Ieder levend wezen verdient het om met liefde en respect behandelt te worden.

Vrijheid ons hoogste goed

Het is van de zotte dat we zonder protest onszelf het meest kostbare dat we bezitten af laten pakken. Vrijheid van handelen, vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel niet het schelden op elkaar of op de sociale media. Ik bedoel dat we respectvol naar elkaar kunnen luisteren, ook al heeft die ander een andere mening. Laten we weer nieuwsgierig worden als kinderen. Dan stromen we mee op de golven van de zee en blijven we eeuwige zoekers.
Het is te gek dat we elkaar het meest essentiële in dit leven ontzeggen: een liefdevolle aanraking. We ontnemen mensen hun basisveiligheid door ze te isoleren. De angst die dat oproept beneemt ze letterlijk de adem en laat ze stikken.

Het is te gek dat we klakkeloos geloven wat de media ons voorspiegelt. Dat we steeds sterker polariseren en elkaar ontkrachten. Juist in tijden als deze mogen we elkaar ondersteunen en liefhebben. Te gek dat we kinderen en jonge mensen hun speelsheid en hun broodnodige zuurstof afnemen door ze te verbieden op straat te spelen. Te gek dat we ons met open ogen naar de slachtbank laten leiden om te vaccineren: een app in je telefoon om te weten of je wel of niet besmet bent en of je nog mag vliegen. Is dit de wereld die we na willen laten aan onze kinderen en kleinkinderen…

Wij leven nog steeds in het paradijs. We hebben te eten, te drinken en een dak boven ons hoofd. Dus kunnen we onbezorgd genieten van de bomen, de bloempjes, de bijtjes en de schonere luchten. Dat geldt niet voor onze vluchtelingen. Die lijden honger en worden systematisch opgeborgen in gesloten kampen. Opgesloten in hun hutjes kunnen mijn vrienden in Kenia geen voedsel verzamelen. Samenzijn, hun levenselixer, wordt hun afgepakt. Zij mogen twee keer per week de straat op. Met masker.

Miljoenen mensen in Afrika, India en elders zullen van de honger sterven als we de lock-down niet opheffen. De stroom vluchtelingen die we creëren zal niet meer te stoppen zijn. Ik vind het schrijnend dat Bill Gates zijn vaccins zo goed als zeker in Afrika gaat uittesten of misschien wel op de vluchtelingen. Zie de waargebeurde film ‘The Constant Gardener’.

Laten wij wakker worden. Neem niets aan van wie dan ook. Gebruik je intuïtie en trek je conclusies. Is de coronagekte waar of is het slechts een dekmantel en een vrijbrief voor de machthebbers om door te gaan met het spel wat zij nu vrijelijk kunnen spelen…

Bewustzijn

Achter de schermen groeit het bewustzijn. Ik vecht niet. Ik scheld niet. Ik sluit mijn ogen niet. Ik zie dat in alles Liefde is. Ook daar waar ik het moeilijk kon zien. Hoewel ik geen enkele religie aanhang, doet het me deugd dat de meester Jezus geen watje was en dat liefde geen doekje is om het bloeden te verbergen. Hij was niet geïnteresseerd in de massa. Waarachtige verandering begint binnen in het individu, als een flits van inzicht.

Het pad van de Liefde is eerlijk, oprecht en confronterend. Liefde maakt zichtbaar al datgene wat verborgen is. Ook en vooral in jezelf. Liefde daagt je uit om alles op te ruimen wat er tussen jou en de waarheid staat.
Liefde maakt dat ik mijn lijf minimaal maar goed voed en onderhoud. Liefde maakt dat ik mijn immuunsysteem niet afbreek door rotzooi tot me te nemen wat niets met voeding te maken heeft.
Het is van groot belang dat we onze vibratie verhogen door te zingen, te dansen, te mediteren en lief te hebben. Dat is een goede boost voor ons immuunsysteem. Neem extra vitamine C enzovoort. Ons lichaam moet zich aan gaan passen aan een totaal andere frequentie.

We hebben onze verantwoordelijkheid weggegeven aan artsen, farmaceutische industrie, Wereld Gezondheid Organisatie en multinationals. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. Tijd om op te staan voor datgene wat we werkelijk zijn: Liefde in actie, zuiver bewustzijn. Liefde omvat alles en iedereen. De moordenaar zowel als de heilige*.
Ik kies ervoor om me in Liefde te verbinden met Al wat Is. Ik kies ervoor om te staan voor wie ik in wezen Ben. Ik kies ervoor mijn kracht niet weg te geven aan machten die wij in stand houden omdat zij hun imperium uitsluitend kunnen bouwen op fundamenten van verdeeldheid en angst. Ik kies ervoor om niet langer te zwijgen…

Om Shanti,
Yasmin