Lezingen

CD lezingen

CD Liefde is Levenskunst

woensdag, 7 maart 2007 – Davidhuis, Rotterdam

Onvoorwaardelijke Liefde is ware levenskunst. Het is datgene wat overblijft wanneer we door het vuur van loutering zijn gegaan, ons hart hebben geopend voor de liefdes-vibratie, de innerlijke Christus en het kleed van afgescheidenheid hebben afgelegd. Vanaf dat moment ervaren we onszelf en anderen als goddelijke wezens. Er bestaat niet langer een IK en een JIJ

CD Vrijheid – onze ware natuur

20 april 2007 – Han Fortmancentrum Nijmegen

Vrijheid is het hoogste goed – het is de innerlijke weg die we gaan van slachtoffer naar meesterschap. Het is het wegvallen van pro en contra’s, een direct reageren op het moment. Het is aanwezig zijn in het hier en nu waarin alles besloten ligt: pijn, vreugde, verdriet en liefde. Het is een totaal zijn zonder voor of afkeer…