Boeken

Boeken Nederlands

Inner Reset

Inner Reset

Van doen naar zijn

Op het moment dat we het paradijs verlieten raakten we niet alleen onze vleugels kwijt, we raakten steeds verder verwijderd van onze ware essentie.

Kortom het is tijd voor een inner-reset.

Volk van mijn VOLK

Vandaag zijn zij op de vlucht
morgen kun jij dat zijn

Alle grenzen zullen opengaan op het moment dat wij onze harten openen en onze innerlijke grenzen afbreken…

Het boek omvat:
29 Verhalen
29 Anekdotes
29 Ontmoetingen

Bakens van Licht

Zaadjes voor de ziel…

Een bundel zaadjes voor de ziel is een schitterend boekje wat je op je nachtkastje zou kunnen leggen zodat je de dag positief kunt beginnen. Er is een zaadje voor iedere dag…

Inner Reset

Inner Reset

Van doen naar zijn

Op het moment dat we het paradijs verlieten raakten we niet alleen onze vleugels kwijt, we raakten steeds verder verwijderd van onze ware essentie.

Kortom het is tijd voor een inner-reset.

Volk van mijn VOLK

Vandaag zijn zij op de vlucht
morgen kun jij dat zijn

Alle grenzen zullen opengaan op het moment dat wij onze harten openen en onze innerlijke grenzen afbreken…

Het boek omvat:
29 Verhalen
29 Anekdotes
29 Ontmoetingen

Bakens van Licht

Zaadjes voor de ziel…

Een bundel zaadjes voor de ziel is een schitterend boekje wat je op je nachtkastje zou kunnen leggen zodat je de dag positief kunt beginnen. Er is een zaadje voor iedere dag…

Oorspronkelijk

Zijn en niet Zijn

Vierentwintig ‘Parels voor de Ziel’ en ‘Oorspronkelijke’ reisverhalen van Peru en Hawaï nemen je mee naar de stille wateren van je Hart…

De Kracht van het ZIJN

‘De heilige en de Hoer’

De transformerende kracht, het vrouwelijke aangezicht van God, is de Wereldmoeder die aan de basis ligt van de totale zichtbare schepping.

Liefde is ‘Al Wat Is’

Liefde is overvloed. Liefde is totale vrijheid. Liefde is wars van elk bezit.

Liefde durft los te laten al datgene wat je meent te verlangen. Liefde durft los te laten al diegenen waarvan je het allermeeste meent te houden. Datgene worden wat we in waarheid zijn, dat is liefde…

Oorspronkelijk

Zijn en niet Zijn

Vierentwintig ‘Parels voor de Ziel’ en ‘Oorspronkelijke’ reisverhalen van Peru en Hawaï nemen je mee naar de stille wateren van je Hart…

De Kracht van het ZIJN

‘De heilige en de Hoer’

De transformerende kracht, het vrouwelijke aangezicht van God, is de Wereldmoeder die aan de basis ligt van de totale zichtbare schepping.

Liefde is ‘Al Wat Is’

Liefde is overvloed. Liefde is totale vrijheid. Liefde is wars van elk bezit.

Liefde durft los te laten al datgene wat je meent te verlangen. Liefde durft los te laten al diegenen waarvan je het allermeeste meent te houden. Datgene worden wat we in waarheid zijn, dat is liefde…

Meesterschap voorbij de Dood

Een ode aan hen die sterven en aan hen die achterblijven…

Niet ieder is zo bevoorrecht om thuis te midden van zijn/haar geliefden te mogen sterven. Wanneer je het voorrecht hebt aan het bed van een stervende aanwezig te zijn vanuit de liefde die je in wezen bent, worden uiterlijke rituelen overbodig…

Met een Open Hart

Liefde bevat in al haar eenvoud de essentie van het Leven.

Er is moed voor nodig om steeds opnieuw de diepte in te durven gaan om de volgende laag af te pellen in een maatschappij waar alles gebaseerd is om niet te hoeven voelen. Waar geen waardering is voor datgene wat we in wezen zijn…

Weg naar het Licht

Een integer verslag ter verduidelijking van de Universele Levenskracht

Weg naar het Licht is een verslag van Yasmin haar leven, haar reizen en haar dromen.Het is een getrouwe, navoelbare we diepte- en hoogtepunten die teweeg gebracht kunnen worden wanneer je het leven in al haar verschijningsvormen omarmt.

Meesterschap voorbij de dood

Een ode aan hen die sterven en aan hen die achterblijven…

Niet ieder is zo bevoorrecht om thuis te midden van zijn/haar geliefden te mogen sterven. Wanneer je het voorrecht hebt aan het bed van een stervende aanwezig te zijn vanuit de liefde die je in wezen bent, worden uiterlijke rituelen overbodig…

Met een open hart

Liefde bevat in al haar eenvoud de essentie van het Leven.

Er is moed voor nodig om steeds opnieuw de diepte in te durven gaan om de volgende laag af te pellen in een maatschappij waar alles gebaseerd is om niet te hoeven voelen. Waar geen waardering is voor datgene wat we in wezen zijn…

Weg naar het licht

Een integer verslag ter verduidelijking van de Universele Levenskracht

Weg naar het Licht is een verslag van Yasmin haar leven, haar reizen en haar dromen.Het is een getrouwe, navoelbare we diepte- en hoogtepunten die teweeg gebracht kunnen worden wanneer je het leven in al haar verschijningsvormen omarmt.

Boeken English

Boeken English

Inner – Reset

From doing to Being

The moment we left paradise we not only lost our wings; we became further and further removed from our true essence.
In short, it is time for an inner reset.

One Love – One Tribe

All borders will disappear when we open our heart and dismantle our inner borders…

The book consists of
– 29 Stories
– 29 Anecdotes
– 29 Encounters

Origin

To Be or not to Be

Twenty-four ‘Pearls for the Soul’ and ‘Original’ stories of journeys through Peru and Hawaï take you to the quiet waters of your heart…

The Power of Being

The Saint and the Hooker

The transforming power, the feminine face of God, is the world-mother who is at the base of the complete visible creation.

Inner – Reset

From doing to Being

The moment we left paradise we not only lost our wings; we became further and further removed from our true essence.
In short, it is time for an inner reset.

One Love – One Tribe

All borders will disappear when we open our heart and dismantle our inner borders…

The book consists of
– 29 Stories
– 29 Anecdotes
– 29 Encounters

Origin

To Be or not to Be

Twenty-four ‘Pearls for the Soul’ and ‘Original’ stories of journeys through Peru and Hawaï take you to the quiet waters of your heart…

The Power of Being

The Saint and the Hooker

The transforming power, the feminine face of God, is the world-mother who is at the base of the complete visible creation.

Love is ‘All That Is’

The third book of Yasmin is about the power of unconditional love.

Unconditional love remains after we have been through the fire of purification… 

Mastery beyond Death

And he spread his newly acquired wings and flew along the way back to the light…

We like to believe that health is only a manifestation of the physical body. Yet, the body is of minor position. A true healthy person will be recognized in the way he is living life. A true healthy person is vital, enthusiastic, creative, careless and joyful.

With an Open Heart

‘In all simplicity, love contains the essence of life.’

In a society, mainly based on personal benefit and status, there is no appreciation of our true essence, and we constantly try to avoid pain and push away our feelings. Through awareness and insight it is possible to transform pain and suffering into inner wholeness.

Way to the Light

Pilgrimage of a Reiki master

If you have taken a Reiki class with an American master, you have everything you need to work with the principles of Reiki…

Love is ‘All That Is’

The third book of Yasmin is about the power of unconditional love.

Unconditional love remains after we have been through the fire of purification… 

Mastery beyond Death

And he spread his newly acquired wings and flew along the way back to the light…

We like to believe that health is only a manifestation of the physical body. Yet, the body is of minor position. A true healthy person will be recognized in the way he is living life. A true healthy person is vital, enthusiastic, creative, careless and joyful.

With an Open Heart

‘In all simplicity, love contains the essence of life.’

In a society, mainly based on personal benefit and status, there is no appreciation of our true essence, and we constantly try to avoid pain and push away our feelings. Through awareness and insight it is possible to transform pain and suffering into inner wholeness.

Way to the Light

Pilgrimage of a Reiki master

If you have taken a Reiki class with an American master, you have everything you need to work with the principles of Reiki…