Over Yasmin

Ambassadeur van de liefde, auteur en inspirator

Nu is de tijd om ons te her-inneren wie we waarachtig zijn

Ik ben die ik ben en pas in geen enkel hokje. Met de verwondering van een kind exploreer ik de wereld. Liefde voor mezelf en de ander is de essentie van waaruit ik handel zonder te handelen. De pure rauwheid van het bestaan werd mijn inwijdingsweg. Alles waar ik mijn identiteit aan ontleende mocht ik achter me laten om waarachtig Mensch te worden. 

Op het moment dat ik zei Ik laat los - Ik laat God werd ik op magische wijze geleid. Wereldwijd mocht ik werken als bewustzijnscoach en  gaf ik workshops over healing en innerlijke groei.

Het lot ofwel de liefde bracht me zes winters naar Kenia waar ik kleinschalige projecten ging ondersteunen. In 2015 verlegde ik mijn focus naar de vluchteling. Na vijf bijzondere winters  verscheen op verzoek mijn boek Volk van mijn Volk.

Hoewel de grenzen dicht gingen, waren Giri en ik plots acht maanden onderweg om te stranden in het vrouwelijke Sardinië, waar mijn negende boek Inner-Reset werd geboren.

Yasmin is in alle eenvoud een levend voorbeeld. Niet langer bang voor afwijzing en kritiek omarmt ze ieder levend wezen. Helderheid, liefde, respect en flexibiliteit zijn haar mantra’s en vind je terug in alles wat ze doet zonder te doen.

Diepzielduiken

Wanneer we onze angsten omarmen, transformeren zij naar liefde. We zetten onze verborgen schatten in het licht en gaan meer en meer onze ware  essentie leven.
Energie-uitwisseling 75€  in de vorm van een donatie voor onze vluchtelingen:
NL31 INGB 0005 4823 87
tnv Yasmin Verschure ovv Vluchteling

Anderen over Yasmin

‘Op het moment dat ik bij jou binnenkom valt alles van me af. Al wat overblijft is NU…’

‘Jouw aanwezigheid raakt vele ‘deurtjes’ waardoor ik niet anders  wil dan voelen, bewust worden en transformeren… ‘

‘Jouw boeken vertegenwoordigen een tijdloze wijsheid – zij zijn balsem voor de ziel…’