Over Yasmin

Ambassadeur van de liefde, auteur en levenscoach

Let us transform ourselves so we can transform the world…

Ik ben een zoeker naar waarheid en pas in geen enkel hokje. Ik exploreer de wereld met de verwondering van een kind. Hoewel er voldoende in mijn rugzak zit, was het leven zelf mijn inwijdingsweg. De rauwheid ervan polijstte me en bracht me terug naar mijn ware natuur. Alles waar ik mijn identiteit aan ontleende moest ik achter me laten om waarachtig mens te worden en dienstbaar te zijn.

De wereld werd mijn speelveld. Mijn levensverhaal werd de inleiding van mijn eerste boek:

Weg naar het Licht

Personal Coaching

Mijn doel is de weg

Ieder heeft een opdracht in het leven die zich openbaart wanneer we niet bezig zijn met het doel maar met de weg. Mijn rode draad is de mens aan de zijlijn, de oprechte zoeker naar waarheid en last but not least de vluchteling…

Van hulpverlener naar waarnemer

Niet langer heb ik behoefte om te redden. Om zichzelf te vinden moet ieder mens zijn unieke pad bewandelen. Mijn zijn is mijn gereedschap en opent innerlijke deuren voorbij pijn en lijden, voorbij angst voor het onbekende.

Mijn boeken

Mijn boeken zijn ware getuigenissen van liefde en heelheid. Het laatste boek ‘Volk van mijn VOLK’ is grensverleggend en niets meer en niets minder dan een wegwijzer waarmee ik mensen mag raken…

Welkom

Op een lezing, een workshop, in mijn healingstuintje of in mijn bos…

Anderen over Yasmin

‘Op het moment dat ik bij jou binnenkom valt alles van me af. Al wat overblijft is NU…’

‘Jouw aanwezigheid raakt vele ‘deurtjes’ waardoor ik niet anders  wil dan voelen, bewust worden en transformeren… ‘

‘Jouw boeken vertegenwoordigen een tijdloze wijsheid – zij zijn balsem voor de ziel…’