Geboren als Goden

Het is niet het duister maar het licht in ons wat we het meeste vrezen

We worden geboren als Goden. Op het moment dat we onze intrede doen in de wereld van de tienduizend dingen begint de omgeving ons te vertellen dat we alles behalve volmaakt zijn. Aan de basis hiervan ligt de erfenis van een eeuwenoude religie welke niets te maken heeft met de leringen van de meester Jezus. We beginnen al snel te geloven dat we zondig en onvolmaakt zijn. Dat we nooit goed genoeg zijn, wat we ook doen. Om de pijn van het schrijnende verlies niet te hoeven voelen, vullen we onze leegte met alles wat denkbeeldig en zichtbaar is. We dalen steeds verder af in de wereld van de versluiering, de wereld van de tienduizend dingen. Langzaam maar zeker vergeten we onze afkomst. Het beeld van imperfectie wordt onze waarheid waar we onze identiteit aan ontlenen. Maar dit alles heeft niets te maken met datgene wat we waarachtig zijn.

Goed en kwaad

We beginnen ons meer en meer met de vorm te associëren en vergeten dat we geboren zijn als Goden. Dat we Licht zijn. Pure Liefde waaruit alle vormen tevoorschijn komen. We benoemen het ene als goed en het ander als kwaad. We vergeten dat goed en kwaad zijden zijn van één en dezelfde medaille. We leren dat er vrienden en vijanden bestaan, goede en slechte mensen. We leren dat we moeten wedijveren op alle niveaus om de beste te zijn. Cijfers bepalen onze identiteit. Onder het mom van goed willen zijn doen we de meest vreselijke dingen. We veroordelen en labelen ieder die anders is en ieder die anders denkt. Dat kan variëren van terrorist, tot crimineel, tot narcist of autist. Het maakt niet uit. Als maar duidelijk is dat wij gelijk hebben. Dat wij goed zijn en zij fout. Het ego smult hiervan.

Spiritualiteit

We scharen ons onder een nieuwe religie en volgen workshops om iets te bereiken en gaan in therapie om onszelf te verbeteren. Maar er valt niets te bereiken. Er valt niets te verbeteren want we zijn sowieso al de beste versie ooit. Spiritualiteit is niets anders dan ontdekken wie we in wezen zijn. Spiritualiteit is niets anders dan jezelf te zien in alles en iedereen. Spiritualiteit is niets anders dan verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en alles omarmen wat op je pad komt. Spiritualiteit is de realiteit zien zoals die zich aan je voordoet zonder daar een etiket op te plakken. Spiritualiteit is niets anders dan oprijzen uit de as en staan voor jouw waarheid zonder die aan anderen op te dringen. Op het moment dat je ontdekt dat je niet langer aan jezelf hoeft te sleutelen omdat de kern van jouw wezen in alle opzichten volmaakt is, puur Licht en zuiver Liefde is, zie je iedere creatie, ieder levend wezen als een deel van jouw zelf. Je oordelen verdwijnen. Jij bent het levende water dat alles in en om jou heen bevrucht zonder dat daar nog woorden aan te pas komen. Het wordt stil in jou.

Verslaafd

Tot die tijd is het leven op aarde een waar slagveld. We zitten letterlijk in de oorlog of verklaren de oorlog aan onze leefstijl. We bepalen of we moeten eten en wat we moeten eten, wat we moeten voelen, hoe we ons moeten gedragen om niet buiten de boot ofwel buiten de matrix te vallen. We dompelen ons onder in de wereld van de vergetelheid door verslaaft te raken aan seks, drugs en rock en rol en bestrijden allerlei denkbeeldige vijanden die we eerst in het leven roepen zoals kanker, drugs, narcisme en trauma’s. Kortom, de weg is eindeloos. We raken niet alleen verslaafd aan medicatie en aan processen, we raken volledig de weg kwijt.

We kunnen ons niet meer verwonderen, we kunnen God niet meer zien in al haar creaties. We projecteren een denkbeeldige hemel buiten onszelf en koesteren het drama van af gescheidenheid. Want wie zijn we in godsnaam zonder drama. Niets dus. Maar in dat niets rust de eeuwigheid.

Stilte

Het antwoord ga je niet vinden met je verstand. Niet in diëten, niet in therapieën, niet in de buitenwereld. Die schat ligt diep verborgen binnenin jouw Zelf. Die schat kun je pas vinden op het moment dat je niet langer jouw geluk zoekt buiten jouw zelf. Je begint het spel der illusies te doorzien. Je gelooft niet langer in sprookjes. Je wordt weer dat onschuldige kind, een nieuwsgierige en kritische onderzoeker. Kennis in je hoofd proppen brengt je steeds verder weg van de waarheid. Stilte is de poort naar ware kennis en vrijheid.

Tempel

Geluk wat gebaseerd is op de buitenwereld is vluchtig en vergankelijk en heeft niets te maken met het ware geluk. Want dat zit in jou. De hemel is in jou. Om die te ervaren moet je het lef te hebben om je los te maken van de kudde.
Ik trek mij terug in mijn eigen tempel, in de omhullende en koesterende liefde van het hart. Ik ben stil en luister. Ik oordeel niet over datgene wat ik voel en ervaar maar laat alles oplossen in de eeuwige bron van heelheid. Ik ben zelfvoorzienend en heb een enorm zelf genezend vermogen.
En zie we beginnen onszelf steeds meer lief te hebben en te omarmen. Er ontstaat ruimte, er ontstaat vrijheid. Mijn heelheid weerspiegelt zich in alles en iedereen. Ik laat me niet afleiden door rampen in de buitenwereld. In het hart van de schepping is alleen maar eenheid.

Zonder schuld

Het is vandaag precies zes weken geleden dat ik geopereerd werd aan een gebroken heup. Best heftig. Mijn creatieve stroom werd abrupt gestopt. Aangezien er niet zoiets als schuld bestaat, kon ik niemand beschuldigen. Ik wist uit ervaring – 28 jaar geleden ging ik jarenlang door een soortgelijk proces van operaties en heling – dat mijn spirit op geen enkele manier aan banden te leggen is.
Ik ben grenzeloos bewustzijn. De wereld is in mij. Ik ben de wereld.

Omdat ieder mens in wezen perfect is ben ik opgehouden therapeut te zijn. Ontwaken heeft alles te doen met bewustzijn. Er valt niets te verbeteren. Ik kan slechts in alle eenvoud een voorbeeld zijn door het leven in al haar diepte te leven en te durven staan voor datgene wat ik Ben. Een soort van Levenscoach dus.

De weg bewandelen heeft niets te maken met datgene wat we doen. Het heeft alles te maken met jezelf te leren liefhebben met alles wat in jou is. Met het lef om op te staan en datgene te leven wat we in wezen zijn. We zijn meer energie dan materie. Alleen door ons voorbeeld, alleen vanuit dit zijn kan er een nieuwe wereld geboren worden. Dat is het zielsverlangen van ieder mens. Er is niets waar we meer naar verlangen dan naar de Liefde zelf. Er is niets waar we meer angst voor hebben. Maar we zijn Liefde. Alles komt voort uit het Niets, de bron van creatie die we Liefde ofwel God noemen, welke zichzelf voortdurend schept in zichtbare vormen om dan weer op te lossen in het eeuwige Niets.

Wonderen

Nee, ik ben niet stilgevallen toen ik van mijn zadel werd gelanceerd. Ik heb de stilte omarmt en heb me wederom verdiept. Mijn zichtbare stroom van lezingen en ontmoetingen is ogenschijnlijk tot stilstand gekomen. Maar de Liefde in mij vraagt om uit te stromen en ontvangen te worden. Om wakker te schudden, om aan te raken en te omarmen. Dat gebeurde overal ter wereld waar ik mijn voeten op de grond mocht zetten en dat was Vlissingen bij uitstek. Ook al is de energie op ons basisplekje volledig getransformeerd, hier is die ruimte niet. Het zou me dus niet verbazen dat we, wanneer mijn lijf er aan toe is, wederom het campertje gaan pakken.

Ik geloof in wonderen en open mijzelf voor en fijne basisplek in Vlissingen waar voldoende ruimte is voor Giri en mij. Waar mijn energie zonder beperking kan stromen. Ik laat los – Ik laat God. Ik kwam niet naar de aarde om mezelf te vinden. Mijn zijn vraagt erom mijn verworvenheden, mijn wijsheid, de wereld in te laten stromen en mensen letterlijk of figuurlijk te raken door mijn schrijfsels, mijn boeken, mijn lezingen.

Instrument

Zoals altijd laat ik me leiden. Ik ben een instrument in Gods handen. Voor minder ga ik niet. Heb je een therapeut nodig om te functioneren in de  buitenwereld dan ben je bij mij niet aan de juiste deur. Wil je een duwtje in de rug om jezelf in diepte te leren kennen en ben je bereid je oude ik te offeren in het vuur van de Liefde dan ben je aan het juiste adres.

Ik vraag geen geld maar sta open voor een gezonde energie uitwisseling. Je kunt mijn boeken lezen, kopen en uitdelen. Je kunt een donatie storten voor onze jongens vluchtelingen. Maar mijn grootste vreugde ligt in het weten dat jij het lef hebt om jouw eigen waarheid te leven en de wereld een stukje mooier te kleuren. En jouw waarheid hoeft niet per definitie mijn waarheid te zijn.

Onderzoeker

Geloof nooit wat een ander jou verteld. Stop met het koesteren van herinneringen die je weerhouden om Levend, om hier en nu te zijn. Wees nieuwsgierig als een kind. Wees die eeuwige onderzoeker en hecht je niet aan resultaat. Het leven is continue beweging en voortdurend in verandering. Wat vandaag wetenschap en waarheid is, is morgen niets meer en niets minder dan geschiedenis ofwel gebakken lucht.

Maar één ding is zeker. Jouw licht zal steeds sterker gaan stralen. Al stort het beeld van de materiele wereld ogenschijnlijk in elkaar, jij weet dat je meer energie bent dan materie en je wordt een gelukkig en tevreden Mensch.

Om Shanti,
Yasmin, 7 november 2023

Mededelingen

Schatgraven met Yasmin via Zoom Logo Yasmin

  • Vanaf nu iedere dinsdag van 19.30-21.00 uur
  • Wachtkamer open 15 min. voor aanvang
  • Toegangslink op homepage Website (jaargeldig)
  • Delen mag
  • Aanmelden niet nodig

Privé Zoomsessie Diepzielduiken op basis van donatie:
– zie agenda