Een waarachtig gezond mens is levendig, enthousiast, creatief, onbezorgd en vreugdevol. Een gezond mens hoeft niet voor morgen te zorgen. Alles wat hij nodig heeft is er op het juiste moment. Een gezond mens kan ogenschijnlijk gehandicapt zijn, in een rolstoel zitten of zelfs aids hebben. Maar het licht van haar ziel zal haar goddelijke totaliteit niet langer verbergen en de omgeving zal haar ervaren als een stralende, als een lichtende persoonlijkheid.
– Uit mijn boek Kracht van het Zijn

Kiezen we voor genot op korte termijn of realiseren we onszelf dat waarachtig geluk niets met tijd heeft te maken. Dat dit hele theater pas op zal houden wanneer wij besluiten dat het genoeg is geweest door te durven doorvoelen waar we nu werkelijk bang voor zijn.

Goddelijk voertuig

Nadat ik gekozen heb voor het Leven kan ik niet langer mijn lichaam folteren met chemische medicatie en vaccinatie. Ik ben gezond naar lichaam, ziel en geest. Ik leef ten volle en geniet van ieder moment. Als het mijn tijd is om naar huis te gaan zal mijn tijdelijke behuizing sterven. Datgene wat ik ben is eeuwig en onsterfelijk.
– Lees: Niet langer kan ik zwijgen

Sinds we God de deur uit hebben gedaan zijn we niet alleen de verbinding met onze goddelijke natuur kwijtgeraakt, we voelen ook niet langer de samenhang der dingen. Niet alleen is alles en iedereen in het universum met elkaar verbonden, elke daad, elke gedachte heeft haar weerslag op de totale zichtbare schepping.

Testsamenleving

Een bewust mens realiseert zich dat wij in het rijke westen voornamelijk bezig waren met ikke, ikke en de rest kan stikken. Er leek geen grens aan datgene wat we materieel konden verwezenlijken. Bracht ons dat gelukzaligheid? Nou nee, niet echt. Daarvoor gingen we de wereld in, naar India, de arme negerkindjes of naar de vluchtelingen. Zij hebben blijkbaar iets wat wij vergeten zijn. Ik noem het levenskunst. Zij leven in verbinding met Al wat Is. In verbinding zijn betekent dat je op dit moment het optimale uit je leven haalt en niet morgen of volgend jaar. Je zorgt niet voor de toekomst omdat de toekomst in wezen niet bestaat.

De bewuste mens kiest niet voor een testsamenleving. De bewuste mens kiest er niet voor haar unieke immuunsysteem naar de gort te helpen door zich te laten prikken. De wakkere mens vindt het niet normaal om zich te ontsmetten, mondmaskers te dragen en gepaste afstand te bewaren en doet geen concessies om zo snel mogelijk terug te keren naar het oude abnormaal. De wakkere mens zal het testen van kinderen op scholen niet ondersteunen.

Tijdelijk behuizing

Het lijden wat zich op dit moment manifesteert komt voort uit het feit dat we onszelf steeds meer identificeren met onze uiterlijke verschijningsvorm en niet met datgene wat onze tijdelijke vorm in stand houdt: ons innerlijke lichaam ofwel onze ziel. Op de weg die wij bewandelen zijn we volledig vergeten wie we zijn en vertrouwen we kritiekloos de berichtgeving die niets anders beoogt dan ons volkomen in de ban van de angst te houden, zodat we ons gewillig in zullen lijven in het grotere plan.

Alles gaat voorbij

De reden waarom we in deze plandemie zijn beland is niet alleen omdat we blindelings onze begeerten wilden bevredigen, maar ook omdat de peilloze leegte die we voelen op geen enkele manier met materie te vullen is. Deze plandemie hebben we dus onbewust gecreëerd om de weg naar huis terug te vinden. Ofwel de weg naar binnen, waar het koninkrijk Gods al die tijd geduldig ligt te wachten totdat wij onszelf waardig genoeg vinden om haar te betreden.

Zie mij

We zijn voortdurend bezig om erkenning te zoeken in de buitenwereld. Ondanks onze uiterlijke weelde is het gat in ons binnenste een bodemloze put die we proberen te vullen met goederen, vermaak, de schijn van onwaarachtig leven en valse spiritualiteit. We spelen de rol die onze ouders, opvoeders en maatschappij van ons verlangden: ‘Zorg dat je iets bereikt, want op jezelf ben je niets’. Het intense lijden wat dit met zich meebrengt was slechts één ademhaling verwijderd van de situatie waarin we nu zijn beland.

Ontsmetten, afstand houden, mondmaskers, testen, registratie, vaccinatie. Allemaal vormen van onreinheid, van imperfectie, welke naadloos aansluiten bij het zondige en onwaardige zelfbeeld wat de meesten van ons hebben gecreëerd. De onderliggende emotie is: ‘Ik ben niet goed genoeg. Ik kan niet voldoen aan wat jullie van mij verwachten. Ik ben zelfs niet in staat een normale griep te overleven. Het leven is te pijnlijk. Geef me medicatie en drugs zodat ik niet hoef te voelen hoe mislukt ik ben’.

Apartheid

In het afgelopen jaar zijn we zo gewend geraakt aan deze regels, dat velen er heilig in geloven. En zo hebben we twee nieuwe kerken gebouwd. De kerk van de kreupelen en de kerk van de volmaakten. De volmaakten zijn zij die zich keurig naar de regels voegen, omdat zij geloven dat dit de enige weg is om terug te keren naar het oude abnormaal. Zij krijgen bonuspunten in de vorm van zoethoudertjes. Als je gevaccineerd bent hoef je niet langer te testen. Nog wel een mondkapje, kleinigheidje toch?
Ben je wakker genoeg dat je je indien mogelijk aan de maatregelen onttrekt, je niet vrijwillig laat testen, laat staan vaccineren dan behoor je tot de kreupelen, ofwel de outcast. Dan is het jouw schuld dat gezonde en kwetsbare mensen ziek worden. Hoe ongelofelijk dat ook moge klinken, de meeste mensen geloven daar inmiddels heilig in. En probeer daar maar eens mee te leven…

De ware weg

De enige weg die we kunnen bewandelen is de weg naar binnen om te voelen wat onze waarheid is. Jouw voertuig is een prachtig instrument dat feilloos reageert op datgene wat je erin stopt. Ik heb het niet alleen over datgene wat je eet, maar veel meer over dat wat jij denkt. En nu heb ik het niet over dwangmatige positieve gedachten, integendeel. Wanneer je de waarheid durft te zien en jouw denkbeeldige vijand in de ogen durft te kijken, kom je erachter dat je al die tijd jouw eigen vijand was.

En dan word je wakker. De tijd dat jij nog in sprookjes geloofde die anderen je vertelden is voorbij. Jij wandelt vol vertrouwen jouw unieke pad. Dat pad heeft niets te maken met iets te willen bereiken maar veeleer met dat te zijn wat jij altijd al was: Goddelijk en grenzeloos en in alle opzichten uniek. Er is geen tweede zoals jij.

Het uur van de waarheid

Trouw blijven aan jezelf opent de poort naar de hemel. Niet na je dood, maar op dit moment. Zodra je je beperkingen accepteert, ontvouwt zich ruimte binnen die beperkingen en kun je jouw hemel op aarde vestigen op dit unieke moment.

Een kleine achtertuin wordt een paradijs van oneindigheid wanneer jij het centrum durft te zijn, in plaats van de begrenzing te vormen.
– Uit: Boek Liefde

Tuinman

We kunnen God ervaren in de tuin, in alle creaties, in alle bloemen, in alle insecten, in alle vogels, dieren, ja zelfs in de mens! God is de tuinman en de tuin. Je zult God niet vinden gescheiden van zijn tuin. Je kunt God niet zien, je kunt God alleen maar ervaren. Door jezelf leeg te maken en jezelf te ontdoen van alle beelden, alle concepten alle creaties waar we door de eeuwen heen, door alle incarnaties heen, ons systeem mee bezoedeld hebben, zijn we dichter bij God als we ooit zijn geweest.
– Uit: Boek Oorspronkelijk

De tijd is nu

Onderzoek en doorvoel jouw angst. Word heer en meester over jouw leven. Wees dankbaar voor Al wat Is. Maak van jouw lichaam jouw tempel. Binnenin ligt de wijsheid van eeuwen verborgen: de kracht van jouw ziel, jouw ware zijn. Open je hart als een lotusbloem en jouw innerlijke kracht zal de wereld transformeren. De tijd is nu rijp…

In het Licht van de Liefde,
Yasmin

21 dagen Stille Retraite

Hoewel ik in verbinding blijf met Al wat Is ben ik van 3 t/m 24 mei ik alle opzichten offline. Giri gaat in deze periode wandelen…

Aanmelden Blog