1. Uiteindelijk draait alles om Liefde. Hoe we die Liefde benoemen is niet belangrijk, zolang we onszelf realiseren dat af-gescheidenheid in het woordenboek van God niet voorkomt…

Mirakel

Er zijn tijden dat alles moeiteloos door ons heen stroomt. Er zijn ook tijden dat we niet vooruit te branden zijn. We zijn ziek, voelen ons van God en alleman verlaten, kortom er stroomt niets uit onze handen en onze harten. Ongetwijfeld herkennen we dat allemaal. Wanneer we ook deze periodes kunnen omarmen zonder oordeel, wordt het leven een mirakel. Wij worden weer één met onze ware natuur…

Middelpunt

Zonder nog ergens bij te horen, maar verbonden met Al wat Is, bewandel ik mijn pad. Het Hart van het Universum leeft, beweegt en klopt in mij. Wij creëren onze wereld van schoonheid en verval vanuit dit middelpunt. Ieder van ons is deel van het AL.

Middel

Het boek ‘Volk van mijn VOLK’ is als een zaadje wat op de juiste tijd vrucht zal dragen.  Verandering vindt nooit plaats aan de top, maar aan de basis. Wanneer het veld bewerkt is gebeuren er plotseling dingen die het verstand niet kan bedenken. Er wordt iets aangeraakt, er gaat iets open en plotseling is er een netwerk van zielen die het boek de stroom indragen.

De vluchteling is slechts een middel naar een doel. Het gaat niet om moslims of christenen. Het gaat om jou en mij. Zijn wij bereid – ben ik bereid – om mijn poorten te openen, mijn bevoorrechte positie op te geven en te delen van mijn overvloed in het besef dat we allen één zijn…

Het woord

Waarachtige groei vind plaats wanneer we het leven in alle opzichten durven te leven.  Uitdagingen en tegenwind vragen het uiterste van ons vertrouwen. Je ziet het niet wanneer je jezelf in het midden van de storm bevindt. Terugkijkend naar deze periode voel ik een diepe dankbaarheid. Mijn horizon is verbreed, mijn vrijheid en ruimte meer grenzeloos. Mijn voeten nog steviger geworteld in moeder Aarde. Kortom, het woord is vleesgeworden.

Liefde is niet lief

Medelijden is betuttelend en kleinerend. Medeleven is wederzijds respect, is durven voelen, naast iemand staan en jezelf verbinden van hart tot hart.

In essentie houd ik van iedereen. Wanneer anderen mijn leefwereld komen bevuilen, zal ik hen liefdevol verzoeken mijn huis te verlaten. Of dat nu mijn eenvoudige huurhuisje is of Nederland. 

Wakker

In deze wereld van de vormen hebben we ze nodig: de Trump’s, de terroristen, Geert Wilders’s, de politiek, de farmaceutische industrie, de vluchteling, onze partners, ouders, verzorgers en bovenal onze kinderen. Zij houden ons wakker en wijzen ons de weg naar binnen. Durven we onze conditioneringen los te laten en te staan voor onze eigen waarheid, zelfs al keert de hele wereld zich tegen ons. Kortom, kiezen we de veiligheid van de kudde, de tijdelijke materiële weg van angst en maakbaarheid, of durven we onszelf te onderscheiden en kiezen we de weg van authenticiteit, zielverbinding, duurzame universele liefde en aanraking…

Ik wens jou een grenzeloze liefdevolle zomer,
Yasmin