Lieve jij – andere mij,

Na een periode van vrijwillige retraite zit ik plots achter de computer. Het is tijd om een nieuwe wereld vorm te geven. De juiste tijd om onze rechtmatige plaats in het universum in te nemen

Het ego

Sinds we God de deur uit hebben gedaan zijn we de verbinding met moeder natuur, met onze ware natuur, langzaam maar zeker kwijtgeraakt. Hebzucht werd onze nieuwe religie. We associeerden ons meer en meer met buitenkant. Ontleenden onze identiteit aan status, aan bezit en als dit niet toereikend was aan een of andere overtuiging of geloofssysteem. Kortom, het ego wil gezien worden en heeft een onverzadigbare honger om zichzelf te onderscheiden.

De media en de reclame voeden dit concept voortdurend. Hoe verkoop je iets wat je niet nodig hebt? Geef de consument het gevoel dat het betreffende product iets toevoegt aan hun identiteit. Eenmaal aangeschaft begint de hebzucht naar meer opnieuw haar kop op te steken…

Na de 2e wereldoorlog werd het leven meer en meer maakbaar. We bouwden aan morgen, zorgden voor de toekomst en gaven onszelf een gevoel van schijnzekerheid. Alles werd in vakjes verdeeld, risico’s weggenomen. Dat wat de wetenschap niet kon bewijzen werd naar het land van de fabelen verwezen. We leerden te vechten tegen. Dus trokken we ten strijde tegen ziekten, terrorisme en andere denkbeeldige vijanden die we eerst in het leven riepen. Ondanks onze strijd tegen kanker is er nog nooit zoveel kanker geweest. Dat geldt ook voor terrorisme en alles wat we meenden onder controle te moeten krijgen. Wist je dat verkeerde medicatie en vaccinatie na hart en vaatziekten en kanker de 3e doodsoorzaak is?

Controle

Met de zorgvuldig voorbereidde pandemie beginnen we ons te realiseren dat de controle ons letterlijk uit handen is genomen. Het is de schuld van de machthebbers: de WHO, de wereldregeringen en de multinationals. Stel je voor dat we durven te erkennen dat we allerminst slachtoffers zijn en dat we dit allen tezamen hebben gecreëerd. Dan is er werk aan de winkel!

Het is blijkbaar nooit tot de massa doorgedrongen dat het beleid van onze regering geen schijn van kans zou maken wanneer het volk weigert onredelijke en absurde maatregelen op te volgen. En natuurlijk hebben ze het heel slim aangepakt. We worden, of liever gezegd, we laten ons 24 uur per dag hersenspoelen door de massamedia en geloven klakkeloos wat zij naar buiten brengen. Als we al anders denken dan wordt dat naar het rijk van de complotten verwezen. We hebben niet alleen onszelf tekortgedaan, we hebben ook onze ouderen en zwakkeren naar het rijk van de seniliteit verwezen door over hun leven en over hun welzijn te willen beslissen.

Laat me duidelijk zijn. We kunnen niet terug naar het oude normaal want dat was in alle opzichten abnormaal. Het is van de zotte dat een kleine minderheid zich ten koste van de grote meerderheid zit te verrijken, de aarde uitbuit en leegplundert. Als we bereid zijn om te delen is er overvloed voor iedereen…

In ruil voor bepaalde voorrechten en de schijn van veiligheid hebben we onze verantwoordelijkheden stukje bij beetje uit handen gegeven. Dit werd zo ernstig dat we zelfs niet meer onafhankelijk konden denken. We raken onze verworven vrijheden kwijt. Langzaam maar zeker beginnen onze ogen open te gaan. De massa is echter doodsbang en verstrikt in het zichtbare spel van illusies.

Identificatie

Zolang we ik, mij en mijn zeggen, zolang we ons identificeren met dat wat we hebben en niet met wat we zijn, zullen we oorlogen voeren, anderen onderdrukken en laten we onszelf uit gemakzucht manipuleren en vaccineren. Angst, schuldgevoel en plichtsbesef zijn de perfecte ingrediënten om het volk onder de duim te houden…

We hebben een cultuur gecreëerd van slachtoffers en kwetsbaren. We beschermen het zwakke en straffen degenen die dit zichtbaar maken. Een natuurlijke aanpak zou zijn om het zwakke te versterken. Het ware leven is nu eenmaal niet voor mietjes.

Dat doen we ook in de geneeskunde. Sinds we niet meer ziek mogen zijn verzwakken we ons immuunsysteem met medicatie en vaccinatie. We worden misschien ouder, maar de kwaliteit van leven laat veel te wensen over. Ooit een gezond mens ontmoet? Een gezond mens kun je herkennen aan zijn vitaliteit, de innerlijke vreugde die hij uitstraalt. Hij kan allerlei kwalen hebben, maar het licht van de liefde schijnt door hem heen. Zijn glimlach raakt vele harten.

Immuun

Leven is het meervoud van Lef. Leven is je buiten de grenzen begeven, leven is risico’s nemen. Je lijf wordt sterk en gezond wanneer het ziektes en weerstanden doorleeft en transformeert. Kruiden, homeopathie en acupunctuur versterken op natuurlijke wijze jouw immuunsysteem en ondersteunen het proces naar waarachtig heel worden.

Op emotioneel en spiritueel gebied zijn dat attributen zoals ayahuasca, iboga etc. Een fantastische weg om jouw waarachtige potentie naar boven te halen door de hel, welke de poort naar de hemel maskeert, in je zelf zichtbaar te maken. Zonder het donker is er immers geen licht.
In die zin niet te vergelijken met de meeste vormen van therapie welke er doorgaans op gericht zijn jou een volwaardig lid van de kudde te laten zijn. En zo werd ons unieke zijn steeds verder ingebed. Hoe je het ook wendt of keert, het is niet de massa die de wereld verandert, maar de eenling die het lef heeft om de kudde de rug toe te keren en ONT-waakt…

Het leven is een geschenk

In deze tijd waarin vluchten niet langer mogelijk is, kunnen we twee dingen doen. Of we gaan in de rol van slachtoffer en wijzen beschuldigend naar anderen. Of we houden daarmee op en beginnen stapje voor stapje onze angsten onder ogen te zien en te doorvoelen. We zetten de TV buiten spel en gaan zelf op onderzoek uit.

We hebben nu tijd om onszelf te omarmen en te voelen hoe het leven zich op een speelse manier in onszelf en door ons heen beweegt.  We gaan letterlijk weer voelen wie we Zijn.

We zijn geen materie. We zijn energie, bewustzijn, mysterie, een wonder. We kunnen het mysterie niet ontrafelen, dus laat het wonder gewoon het wonder zijn. Probeer het onkenbare niet te kennen door het een wetenschappelijk kader te geven. Dat is absoluut onmogelijk.

Datgene wat we zijn is niets – is leegte – is grenzeloze ruimte – is stilte. En in die stille ruimte is geen plaats voor angst. Daar is niet langer het besef van mijn huis, mijn vrouw en mijn auto. Daar is uitsluitend Zijn en dit ene moment.
Angst ontstaat als je in de toekomst leeft en bang bent iets te verliezen wat je nooit bezeten hebt. Hoe de toekomst eruit gaat zien dat weten we niet. Dat verandert voortdurend en heeft alles te maken met dit huidige moment

Eeuwig

Voor mij is er geen angst. Voor mij is er geen afstand. Sinds ik de dood heb doorvoeld is er geen reden om bang te zijn. Ik zie me nog liggen in een hutje in Zuid-Afrika in bed met een jonge moeder in mijn armen die stierf aan Aids. Ik zie de kindjes in Boksburg doodgaan. ‘Als er een God is dan is dit niet zoals het zou moeten zijn’, dacht ik. Toen mocht ik zien wat er werkelijk gebeurde. Dat wat we in wezen zijn is eeuwig en onveranderlijk en kan nimmer sterven…

Het leven is geven en nemen. Het leven is strijd. Het leven is ieder moment sterven om weer opnieuw geboren te worden. Een waarachtig spiritueel wezen voert die strijd binnenin zichzelf. Een waarachtig mens is bereid zijn eigen imperfectie onder ogen te zien. Het inzien is het einde van de imperfectie.

Achter alle schijnbare dualiteit komt de eeuwigheid in zicht. Dan stoppen we met iets of iemand te willen zijn die we niet Zijn. Dan gaat ziel steeds meer door ons lichaam stralen. Worden we min of meer transparant. We worden letterlijk Bakens van Licht die vreugde verspreiden zonder daar iets voor te doen. Want zolang we nog menen dat we iets moeten doen, zijn we nog niet in de dimensie van Zijn.

Vluchten kan niet meer

Het is de juiste tijd om de nieuwe wereld vorm te geven. Tijd om onze rechtmatige plaats in het universum in te nemen. Dat heeft niets te maken met buitenkant. Vrijheid is een innerlijke staat van zijn. Niemand kan onze ware essentie aan banden leggen. Ze kunnen ons in de gevangenis gooien. Ze kunnen ons dwingen onszelf te laten vaccineren. Ze kunnen ons lichaam, ons tijdelijk omhulsel, doden. Maar datgene wat we waarachtig zijn is eeuwig en onsterfelijk en laat zich niet langer verloochenen…

Om Shanti,
Yasmin

Aanmelden Blog