Mensen die zeggen dat er goed bestaat zonder het ermee verbonden kwaad, of een goede regering zonder het ermee verbonden wanbestuur, snappen de belangrijkste principes van het universum niet, noch de aard van de schepping…

Men zou net zo goed kunnen spreken over het bestaan van de hemel zonder een aarde, of van het negatieve zonder het positieve, hetgeen evident onmogelijk is. Niettemin praten mensen daar zonder ophouden over.
Zulke mensen moeten ofwel niet wijs zijn, of ze houden de zaak voor de gek…
– Chuang Tzu –

Onwaardig

Mijn leven was een aaneenschakeling van ellende en ongelukkig zijn, omdat het mijn diepste overtuiging was dat ik niet okay was. Ik geloofde dat ik niet het recht had om te leven. Daar probeerde mijn omgeving mij immers dagelijks van te overtuigen, en zie zij waren uitermate succesvol! Deze wederkerende affirmaties zetten zich als een gedachte vast in mijn hoofd – en dat werd uiteindelijk een overtuiging die ik voor waarheid aan begon te nemen: Heer ik ben niet waardig! En zie, mijn onwaardigheid manifesteerde zich in mijn lichaam. Langzaam maar zeker verloor ik mijn kinderlijke onschuld en zelfvertrouwen en stierf beetje bij beetje…

Inzicht

Ik begon mezelf te verbeteren doordat ik tijdens dit proces van aftakeling steeds meer inzicht in de werkelijkheid begon te krijgen. Ik werd aanvankelijk boos op mijn ouders, opvoeders en op kerken die mijn goddelijkheid zo aan banden hadden gelegd. Deze boosheid werd de motor van mijn beweging. Ik eiste mijn geboorterecht terug op het moment dat ik hun niet langer de schuld gaf en begon mezelf niet langer als ziek te zien, maar als iemand die zich voortdurend verbetert. Het hele proces van schuldgevoel, minderwaardigheid en ziek zijn heeft mij geleerd dat het niet langer meer nodig is om de weg van aftakeling te bewandelen en me te associëren met ziek zijn. IK Ben gezonder dan ooit en mijn lichaam is in alle opzichten jeugdiger en flexibeler dan vele jaren geleden!

Onsterfelijk

Ik geloofde in sterfelijkheid omdat men mij dat wilde laten geloven. Hoe zou men mij hebben kunnen onderdrukken en mijn goddelijke spirit aan banden hebben kunnen leggen als men mij had verteld wie ik werkelijk was? IK werd onsterfelijk op het moment dat ik een blik mocht werpen in de grenzeloze grootsheid van het Universum. Vanaf dat moment verdween mijn angst voor de dood en kon ik dit proces gaan transformeren. Meer en meer begon ik te beseffen en vooral ook te ervaren dat ik een goddelijk en onsterfelijk wezen was die zich niet kon verbeteren omdat ze alleszins perfect was in het moment!

Zelf

Ik geef niemand nog langer de schuld van mijn tekortkomingen en neem ten volle de verantwoordelijkheid voor mijn welZijn. Ik ben zelfvoorzienend en hang geen enkele geloofsovertuiging meer aan. Kortom, ik geloof in niets of niemand, uitsluitend in meZelf. Dat Zelf zie ik weerspiegelt in de natuur en in alles en iedereen om me heen. Ik ben bereid om alles te onderzoeken, maar neem niets voor waarheid aan, van wie dan ook, voordat ik het zelf heb ervaren.

Macht

Ik heb geen behoefte om kerken of opvoeders te blameren. Ik wil niemand achter de tralies zien. Kortom, ik heb dit alles zelf mede gemanifesteerd omdat ik wilde ervaren en doorvoelen wie ik werkelijk was! Zonder dit proces van ogenschijnlijk tegenstrijdigheid had ik dat nooit kunnen ervaren en be-leven. Dus leve de kerk, leve de regering en vooral leve mijn opvoeders. Wij houden onze buitenwereld zolang in stand als wij hen nodig menen te hebben. Op dat moment verliezen zij hun macht over ons. Kortom, vanaf dat moment zijn ze machteloos!

Ik ben een goddelijk wezen – net als jij. Ik beschik over dezelfde krachten dan de meester Jezus en vele anderen, net als jij. Ik schaam me niet langer om oprecht door het leven te gaan. Ik eer mezelf in mij en in jou. Want jij bent mij en ik ben jou.

Motor

God is Liefde met een hoofdletter en die Liefde is de motor van mijn bestaan. Er bestaat niets buiten die Liefde of hoe je het ook noemen wilt, dus is het onmogelijk om dingen in te sluiten of uit te sluiten.
We worden niet verliefd vanwege uiterlijk, leeftijd of sekse. We houden niet van die ander vanwege het lichaam waar we een bepaalde leeftijd en een bepaalde sterfelijkheid aan hebben opgehangen – alsof er tijd zou bestaan!
We houden van elkaar vanwege onze spirit, die eeuwig is en onsterfelijk en waarin onze goddelijkheid zich meer en meer weerspiegelt naarmate wij onsZelf uitzuiveren, omarmen en volledig durven te erkennen.

Vanaf het moment dat ik meZelf durfde te (h)erkennen en omarmen, kon ik iedereen in de ogen kijken en overtuigend zeggen: Ik ben waardig, maar ik niet alleen, jij ook. En het maakt niet uit wat je ooit deed of wat je misschien nog doet. Je bent waardig NU en je hoeft jezelf niet te verbeteren want je bent al op zijn best!

Schuld

Ik zie mensen overal ter wereld eenzelfde weg bewandelen. We geven onze verantwoordelijkheid uit handen aan bronnen buiten onszelf. Kerken en opvoeders hebben ons het gevoel gegeven dat we niet goed genoeg zouden zijn. Dat er een God bestaat EN een duivel. Alsof niet alles een is. Door te geloven in goed en kwaad, creëren we goed en kwaad. Daar kunnen we zelfs God de schuld niet van geven! Ook kunnen we niet verwachten dat Hij ons zal verlossen, want Hij heeft geen oordeel dus vindt Hij het allemaal opperbest hoe wij hier op aarde aanmodderen. Want eerlijk gezegd, meer kun je het toch niet noemen, nietwaar?

Spel

Zolang we leven in deze zelfgecreëerde wereld van onzekerheid proberen we elkaar te overtroeven met woorden of met machten. Mijn Tribe is dan beter dan jouw Tribe. Mijn God is dan beter dan jouw God. Wat een grap! Helaas voor de meeste mensen bloedserieus en niet iets om grapjes over te maken! Afijn, ik ken het inmiddels zo’n beetje allemaal, de machtsspelletjes en de trukendozen, dus begrijpen doe ik het ook. Hoe kleiner we zijn, hoe groter we onsZelf wensen te maken. En zolang er zoveel mensen intrappen kunnen we ons spel met verve blijven spelen. Maar uiteindelijk overschreeuwen we alleen onszelf en zodra we onze mond dicht houden valt onze zelfgecreëerde werkelijkheid als een kaartenhuis in elkaar en storten we in de afgrond van zelfmedelijden en pure ellende, een proces wat op dit moment wereldwijd gebeurd en wat sommigen onder ons de hel zullen noemen!

Verbeter

Ik geloof dat ik me elke dag verbeter. Dat iedere dag waard is om ten volle te ervaren en geleefd te worden. Dat mijn lichaam zich voortdurend vernieuwt en verjongt. Dat de hobbels in mijn leven er uitsluitend zijn om me nog meer bewust te worden van mijZelf. Dat ik die hobbels gewoon mag nemen zonder te zeuren. En als ik af en toe knap zit te zeuren laat ik me dan ook maar bewust zijn dat ik knap zit te zeuren. Ook dat hoef ik niet te veranderen. Dat is gewoon dat moment en als ik het laat gaan is het net zo snel voorbij als de regenbui van deze morgen.

Rijkdom

Ik houd van meZelf. Jeetje, wat heb ik een prachtig leven gecreëerd, een prachtig lichaam geschapen. Wat heb ik een mooie omgeving gecreëerd en wat zijn er mooie mensen om me heen. Maar zelfs al zou dat allemaal wegvallen dan blijf IK overeind. Want binnen in mij is een rijkdom die onafhankelijk is van wie dan ook en zich niet laat uitdrukken in geld. Het manifesteert zich als een eeuwig veld met bloemen die voortdurend bloeien zonder ooit te verwelken. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Er is uitsluitend dankbaarheid…

Ik houd van mij – en daarom houd ik van jou…

Yasmin
– gevonden tussen mijn dagboekaantekeningen Kenia 2012