De grootste leugen ooit – deel 2

De grootste leugen ooit – deel 2

Zoals elk zaadje water en zon nodig heeft om uit te groeien tot een sterke plant, zo heeft ieder mens aanraking en Liefde nodig om tot volle bloei te komen…

Soms heb ik het gevoel dat we in een boze droom leven. Het begon vrij sympathiek. We waren blij met de intelligente lock-down. Na drie weken begon de euforie over de schone lucht wel een beetje te zakken. We zijn nu bijna drie maanden verder en worden langzaam maar zeker ingepakt in het nieuwe normaal van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Waar komt die griezelige wereldwijde eensgezindheid toch vandaan? We horen niets anders meer, zijn doodsbang om te sterven en dat maakt ons stekeblind. Al worden er meer mensen wakker, we denken nog steeds dat het zo’n vaart niet zal lopen…

Zo’n vaart loopt het wel. Zolang we niet naar buiten durven te treden vanwege angst voor represailles, zolang we bang zijn onze baan te verliezen, zal er niets veranderen. Maar onze baan verliezen de meesten toch wel en de droom over een veilige en zekere toekomst kunnen we beter aan de wilgen hangen.
Al kunnen we ons niet verenigen met het nieuwe normaal, we kunnen evenmin terugkeren naar het oude normaal. Het is tijd voor een nieuwe moraliteit, een nieuwe wereldorde, vanuit respect voor onszelf, respect voor onze Moeder en Al wat Leeft.

Hoe komt het dat we deze incubatietijd, voorafgaande aan iedere nieuwe geboorte, niet beter gebruiken. Hoe komt het dat we niet naar binnen keren, onszelf zoeken, bewuster gaan leven.
Niet anders gaan eten, ons gaan bezinnen om de dierindustrie aan te pakken. De helft van de vrachtwagens en auto’s van de weg afhalen, minder gaan vliegen en noem maar op.
Ik praat niet over het preventief slikken van vitamines en mineralen. Daar mogen we het immers niet over hebben. Net zomin als over natuurlijke goedkope geneesmiddelen die sommige artsen aanraden. Zij worden onmiddellijk de mond gesnoerd. De meerderheid denkt nog steeds dat de farmaceutische industrie er is om ons te dienen en dat vaccins volkomen veilig zijn…

Ook al weet ik als geen ander dat vrijheid een innerlijke staat van zijn is die niemand me af kan nemen, ik kan dit alles niet serieus nemen. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoveel verstandige en hoogopgeleide mensen dat wel doen. Verlammend en letterlijk adembenemend…

Een vriendin vertelde me 20 jaar geleden dat haar leven zich grotendeels afspeelde in de virtuele wereld waarin de gekste fantasieën werkelijkheid werden. Het was een voorloper van deze tijd. Jezelf verbinden in een relatie is voor velen inmiddels angstaanjagend. De beelden die we hebben gecreëerd over geluk zijn zo irreëel en zo op zelfbevrediging belust, dat weinigen daar nog aan kunnen voldoen. Dus schaffen we maar liever een robotliefde of een huisdier aan. Dieren geven onvoorwaardelijk van hun liefde en vragen niets terug.

Nabijheid voelt bedreigend. Mensen raken letterlijk in paniek als je te dicht in hun buurt komt. Op 1,5 meter kun je niet verkracht worden, kan je portemonnee niet gestolen worden en krijg je ook geen mes in je lijf.  Dat de prijs voor deze vrijheid, deze schijnveiligheid, hoogstwaarschijnlijk een vaccin is, nemen we dan maar op de koop toe. We kunnen ons niet voorstellen dat er mensen zouden zijn die ons willens en wetens beroven van onze vrije wil en ons systematisch willen ombouwen tot bruikbare robots.

Rudolf Steiner zei al in 1917 dat er door vaccins een ras zou ontstaan zonder ziel en zonder geest. Er is niet veel fantasie voor nodig om dat om ons heen te zien. Het menselijke ras, wat het dichtste bij de Bron staat, lijkt er alles aan te doen om de aarde te vernietigen. Het zou onze taak moeten zijn om mee te stromen in haar natuurlijke ritme en de overvloed die zij ons schenkt aan te wenden voor het heil van alle levende wezens.

Een lieve vriendin werkt met mentaal gehandicapte mensen. Zij zijn pure Liefde en leven bij de gratie van aanraken en aangeraakt worden. Mijn vriendin wrong zich in allerlei bochten om het gebrek aan lijfelijkheid te compenseren. Tot afgelopen week. Een van de jongens klom door het raam op zoek naar de politie. Uitsluitend haar grote hart en haar liefdevolle armen konden zijn diepe smart nog een tikkie verlichten

Ouders en grootouders kwijnen weg in verzorging- en verpleeghuizen. Zij kennen hun kinderen en kleinkinderen niet meer zien. Wie zijn wij in godsnaam dat we dit normaal vinden. Wees humaan. Geef ze een spuitje zodat ze zonder angst en zonder lijden naar gene zijde kunnen vertrekken.

Ik denk aan mijn reikistudent en dierbare vriend Everhard in mijn boek Meesterschap voorbij de Dood. Hij had aids, koos voor kwaliteit van leven en stopte met medicatie. Zijn laatste maand mocht ik samen met zijn zus en een vriend nabij zijn. Dag en nacht. Liefhebben, sjekkie voor hem draaien, samen lachen. Bij hem in bed kruipen als hij verdriet had. Hij stierf in vrede en zonder te stikken toen hij 42 jaar jong was. Ik reisde met hem mee. Sindsdien jaagt de dood mij niet langer angst aan. Terwijl ik dit schrijf zit hij op mijn schouder en grinnikt. Hij zou geen pest begrijpen van deze harde wereld…

De aidskliniek in Boksburg in Zuid-Afrika. Wat is het mooi om nabij te zijn, om mensen mee te dragen op hun laatste reis. Jong, verdomd jong. Aids-hiv, net als Eef. En het gezinnetje bij zuster Mary in Geluksdal. Ik zie ons nog samen in bed liggen. Aan mijn rechterzij moeder die aan het sterven is en links en tussen mijn benen de vier meiden. We hielden elkaar innig vast en spraken natuurlijk over de dood als zijnde een nieuwe geboorte. We lieten de liefde stromen zodat moeder rustig kon sterven. Zonder angst, zonder te hoeven stikken van de angst…

Stel je voor, hij zakt voor jouw ogen in elkaar. Hartinfarct. O God, wat nu. Reanimeren mag niet meer. Wat dan. Gewoon dood laten gaan. Maar de man is nog geen 40. Tja jammer dan…

‘Yasmin, mijn moeder is gestorven. Niet aan corona. Toch moest het in het dossier als eventuele mogelijkheid’. Ja ik weet het. Artsen en ziekenhuizen krijgen extra betaald. Een lieve vriendin is arts in Frankrijk. Ze kreeg een telefoontje van haar zorgverzekering. Die wilde een lijst van haar patiënten en van 20 mensen om hen heen. Als ze ook nog telefoonnummers kon scoren, kreeg ze extra betaald. ‘Ik ben toch niet van de FBI’, zei ze woedend

In Afrika gaan de mensen daadwerkelijk dood van de honger. Dat is geen gein. De rampen die daar zullen gebeuren kennen hun weerga niet. Hoe dan ook, Afrikaners zullen het niet in hun hoofd halen om ouders of grootouders eenzaam op te sluiten wanneer zij hulpbehoevend zijn of sterven.
Dit gebeurt ook niet op Curaçao. Dit gebeurt in het rijke westen waar ouderen niet langer bruikbaar zijn. Hoewel we altijd moeite hebben gehad met de dood, werd 80 jaar gezien als een gezegende leeftijd om te sterven. Dankzij corona mag ook dat niet meer. Waarom mogen deze wijze mensen niet zelf beslissen of ze lekker doodgeknuffeld willen worden of liever in isolatie wegkwijnen. Ieder mens heeft Liefde nodig. Zodat de angst gesmoord kan worden in een warme omhelzing. Open ramen, frisse lucht, beweging, gezonde voeding en alle liefde van de wereld…

Ik ga niet op bezoek als aanraken taboe is. Ik heb mijn eigen huisregels. Hier is geen afstand. Ieder die daar moeite mee heeft blijft gewoon weg. En wil je me aangeven, gebruik dan vooral de kliklijn. Dat deden ze blijkbaar al in de 2e wereldoorlog. Hoe teleurgesteld moet je zijn in het leven om jouw vrienden en je buren eraan te hangen. Geld is onze nieuwe God. We gebruiken het om jonge mensen te bestraffen. We beroven hen van hun pure levenskracht door te zorgen dat zij uit angst geen kant meer op kunnen. Wat is er in godsnaam met ons gebeurd…

Nederland hoort bij de eerste golf van 15 landen die dit jaar gaan experimenteren met een gezondheidsapp. Wie weet gaat dan de lock-down versoepelen. Kom me niet vertellen dat het wel los zal lopen. Dat geloof je vast zelf niet meer. En zeg me niet dat ik een complotdenker ben. Iedereen die de dingen anders ziet is een complotdenker. Heel veel waardevol materiaal wordt verwijderd van Facebook en YouTube. Hoezo mensenrechten, hoezo vrijheid van meningsuiting…

‘Jeetje wat ben jij een pessimist zeg’. Eenieder die mij kent weet dat dit een leugen is. Eenieder die mijn kent weet dat ik leef en besta omdat ik grenzen heb overschreden die een normaal mens niet durft te overschrijden. Leven is de kunst van het niet weten. Nieuwsgierig blijven als een kind en alles onderzoeken. De enige manier om te groeien, te evolueren en grenzen te verleggen. We zijn niet op aarde om zekerheden te verwerven. We zijn niet op aarde om in angst te leven. We zijn op aarde om risico’s te nemen. Om het wonder van het leven, zo grenzeloos zichtbaar in het gezicht van een pasgeborene, in volheid te leven en door te geven. Je ziet dit fenomeen ook bij mensen die sterven. Omringd door geliefden kunnen zij vol overgave en in vrede terugkeren naar de Oorsprong…

In alle eenvoud vier ik het leven. Ik maak me geen zorgen over mijzelf. Ik geloof niet in het corona verhaal. Dat deed ik al niet vanaf het allerprilste begin. Ik wist dat we in de maling werden genomen. Wat niet wil zeggen dat er niets gaande is, integendeel. Ik zou zeggen ga eens op onderzoek uit

Toch maak ik me zorgen. Ik kan meZelf immers niet los zien van de wereld in- en om me heen. Alles en iedereen is deel van mij. Ik maak me zorgen over mijn vrienden vluchtelingen. Wat gaan ze in godsnaam met hen doen. Zij zijn niet welkom in Europa. Zij zijn nergens welkom…

Mijn vrienden in Kenia lijden honger. ‘Yasmin we zijn niet bezig met corona. Evenals voorheen gaan mensen dood aan malaria, aids of kanker. Nu noemen ze dat corona. We denken alleen maar aan eten’. Zolang wij kunnen sturen we wat geld. Een druppel op een gloeiende plaat. Miljoenen mensen in Afrika en India zullen sterven van de honger. Juist in die landen waar corona nauwelijks of geen rol speelt, omdat alle voorwaarden voor gezond leven aanwezig zijn.

Wisten jullie trouwens dat er geen corona is in vluchtelingenkampen. Drie keer raden waarom niet. Er is alles wat een mens nodig heeft en wat onze regeringen verboden hebben. Mensen wonen op een kluitje. Zij moeten elkaar voortdurend aanraken. Er is frisse lucht in overvloed. Ze leven en eten sober. Los van stress en oude verwondingen zijn ze veelal kerngezond

Fakkeldragers

We zijn niet op de wereld om ons ego te bevredigen. We zijn op de wereld om haar te dienen. Wanneer we onze trilling verhogen en het donker in onszelf omarmen, verinnerlijken we de kracht van ware Liefde. Ons zijn is voldoende om het kwaad te ontmantelen en de wereld om ons heen te transformeren. We worden fakkeldragers…

Protest

Evenals Gandhi ben ik voor geweldloos verzet. Het lijkt mij wel iets om op een dag en afgesproken tijd de straat op te gaan met niets anders dan het vredesteken. Ook kun je een petitie starten of ondertekenen.

De grootste leugen ooit

De grootste leugen ooit

Toen ik vanmorgen wakker werd wist ik dat het tijd was voor een volgende stap. Ik kan niet leven met de grootste leugen ooit. Ik kan niet doen alsof ik het beleid van 1,5 meter ondersteun als zijnde normaal, laat staan dat ik het kan accepteren als het nieuwe normaal. Mijn brief aan onze minister-president is door velen positief ontvangen maar werd niet beantwoord door Mark Rutte zelf.

Ik voel mededogen. Ik heb mededogen met alle mensen aan de top. Zolang wij onze kracht weggeven, gedragen wij ons als makke schapen en kunnen zij ons gemakkelijk bespelen.
Zij hebben het goed voorbereid. Toen ik hoorde over het corona-virus was ik in Griekenland. De situatie met de vluchtelingen was onmenselijker dan ooit. Ik wist onmiddellijk dat ze nu een perfect excuus hadden om datgene te verbergen wat wij niet dienen te weten. En dat geldt niet alleen voor de schandelijke manier waarop we met onze vluchtelingen omgaan.

Vanaf 11 september 2001 is er systematisch wereldwijd angst geïnjecteerd

Sinds we geld hebben verheven tot onze nieuwe God, zijn we meer en meer losgeraakt van het wonder dat we God, Liefde of Universum noemen. We voelen ons afgescheiden, vergaten de Eenheid en begonnen elkaar te haten.

We waren klaar om op een veel grotere schaal gehersenspoeld te worden. Jarenlang werd dit voorbereid. In een paar weken tijd namen ze wereldwijd de controle over. Het begin van een nieuwe oorlog…
De zaden waren reeds geplant. Nu begonnen ze leugens te verspreiden rond een virus dat miljoenen mensen zou doden. We worden 24 uur per dag gehersenspoeld door de media. Zonder protest accepteerden we de regels en lieten we onszelf tot slaven maken in ruil voor zogenaamde bescherming.

Mijn lichaam is mijn verantwoordelijkheid. Het is de tempel van mijn ziel. Ik mag het met liefde omarmen en voeden met heilzaam voedsel en positieve gedachten.
We hebben onze verantwoordelijkheid en onze vrijheid weggegeven voor de illusie van veiligheid.
We vertrouwen erop dat artsen ons lichaam zullen repareren en dat de regering ons voor rampen zal behoeden.

We zijn zo bang om te sterven dat we niet weten wat het is om volledig te Leven. Waarachtig Leven is elk moment bereid zijn risico’s te nemen. Leven, volledig Leven, is jezelf overgeven aan de stroom zonder te willen beheersen of te controleren. Niet mijn wil geschiede, maar de Uwe…

De farmaceutische industrie heeft miljoenen jonge mensen in Afrika en India de dood ingejaagd door hen te gebruiken als proefkonijn voor medicijnen en vaccins. Nu sleuren we hen opnieuw mee in het drama dat wij hebben gecreëerd. Miljoenen mensen in Afrika zitten in een strikte lock-down. Mijn Keniaanse vrienden kunnen geen voedsel verzamelen en lijden honger. Velen zullen sterven als wij hun niets te eten sturen. De golf van armoede die we daar ontketenen is ongekend…

De echte ramp is niet dat we sterven aan corona of een hartinfarct, de echte ramp is dat we de dood niet in de ogen durven te kijken. We denken dat het leven eeuwig kunnen manipuleren en zijn vergeten dat we meer zijn dan een fysiek lichaam. Geboren worden betekent automatisch dat we zullen sterven. Hoe we de tijd daartussen inkleuren is aan ons.

Anders dan voorheen hersenspoelen we onszelf door dag en nacht de reguliere media te volgen en te geloven dat dit waarheid is. Ik daag je uit om op onderzoek uit te gaan en je eigen waarheid te ontdekken. Dat kan schokkend zijn. Als je echter weet waar je werkelijk bang voor moet zijn, is er niets meer om bang voor te zijn. Je begint compassie te voelen voor iedereen. Je begint te beseffen dat ook daders slachtoffers zijn.

De enige reden dat we hier een tijdje rondlopen is om onze ware natuur te leren kennen en onszelf te polijsten door het leven ten volle te ervaren.

We staan aan de vooravond van een nieuwe tijd. We kunnen kiezen om te blijven slapen, of wakker te worden in onze onmetelijke kracht. In het laatste geval voelen we ons verbonden met Al wat Is. Er is geen verschil tussen jouw wezen en het mijne. We zijn allen broeders en zusters.

De echte misdaad is datgene wat verborgen is. De echte misdaad is het nieuwe normaal. De afstand van 1,5 meter, de maskers en alle leugens die we voor waarheid aannemen omdat we te laf zijn om in opstand te komen.

De echte misdaad is dat we onszelf opsluiten, onze ouderen isoleren en onze kinderen scheiden van hun vriendjes. Dat we alles wegnemen wat het leven kleur en blijheid geeft en ons waarachtig tot mens maakt. De echte misdaad is polarisatie, onze verlammende angst waardoor we haat begonnen te zaaien in plaats van liefde.

Masuru Emoto uit Japan ontdekte dat zelfs water reageert op onze gedachten van liefde of haat. Wanneer we liefde de wereld in sturen, zullen we de kracht van de natuur nimmer misbruiken en zal alles en iedereen in overvloed groeien en bloeien. Als we angst en haat de wereld in sturen, gaat alles dood en creëren we tekorten.

Je kunt me niet vertellen dat je blij bent met deze situatie. Je kunt me niet vertellen dat je er trots op bent om deze wereld – dit nieuwe normaal – achter te laten voor volgende generaties.

Het enige dat we hoeven te veranderen is ons denken. Op het moment dat wij onze taak hier op aarde aanvaarden, ervaren we het leven als een wonder. We genieten van Al wat Is en voelen ons dankbaar voor elk moment.

Leven in angst is dodelijk en vergiftigt alles wat we tot ons nemen. Leven met een liefdevol en open hart betekent dat we zorgen voor moeder aarde en haar bewoners. We denken niet langer in beperking. Er is overvloed voor iedereen.

Als we onze verantwoordelijkheid terugnemen worden we wakker en zijn we innerlijk vrij. Het zal het einde zijn van onze onderdrukking. Het begin van een nieuwe wereld. Geen wereld waar het nieuwe normaal hoogtij viert, maar een wereld om onszelf in alle opzichten te vergoddelijken. Een wereld om het Leven te vieren, te groeien, lief te hebben, aan te raken, te creëren, bidden, mediteren, dansen en te lachen…

Het is aan jou. Kies je ervoor om een lafaard te zijn en met je vinger naar anderen te wijzen, of ben je trots genoeg om op te staan in jouw volle glorie. De tijd is nu rijper dan ooit. Door dit te doen ondersteun je niet alleen jouw Zelf, maar stimuleer je anderen om hetzelfde te doen…
Om Shanti,
Yasmin

Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal

Goedemorgen Mark Rutte,

Angst is het ingrediënt dat we gebruiken om verdeeldheid te zaaien, opdat we dingen door kunnen drukken die een gezond mens nooit zal accepteren. Sinds 11 september 2001 dompelen we mensen onder in angst, zodat we ze kunnen sturen, slaven van ze kunnen maken en zonder dat ze daar erg in hebben volledig kunnen beroven van hun vrijheid…

Voor alle duidelijkheid. Mensen gaan dood. Ik ga dood. Jij gaat dood. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Daar verandert het Corona-virus niets aan. Heb vanaf het begin geweten dat we nu een machtig excuus hebben om zaken die het daglicht niet kunnen verdragen te maskeren. Ik noem maar wat: de vluchtelingen op de Griekse eilanden. Ben ik zeer nauw bij betrokken. Vooral de mannen, het potentieel dat wij zo hard nodig hebben. Zij worden volledig ontkend en regelmatig als criminelen, verkrachters en terroristen bestempeld. Grappig, ik kom ze nooit tegen. Onze relatie is gebaseerd op wederzijds respect en Liefde. Ik hou van ze, ik geloof in ze, ik leer van hen en zij ontegenzeglijk van mij. Ik ga er nooit vanuit dat ze mij belazeren en dat doen ze dus ook niet. Heel simpel, wat je wilt zien zul je creëren.

We hebben sinds die bewuste 11 september een maatschappij gecreëerd op basis van geld, macht, verdeel en heers. Zet mensen tegen elkaar op. moslims tegenover christenen. Geef ze een zwarte Piet en verdeel ze systematisch in twee kampen. En ja hoor, het werkt. Onze deuren zijn op slot. Onze huizen beveiligd. We vertrouwen niemand meer, zelfs onze buurman niet. Kortom, we hebben ons hart gesloten en dit hebben we inmiddels geïnitieerd over de hele wereld, tot in Afrika toe. En jeetje, wat hebben we het toch goed voor elkaar. Of toch niet?

Geef ze brood en spelen en hou het volk dom. We lieten het ons welgevallen. Jullie schreven ons voor wat we moesten denken, wat we moesten slikken. Letterlijk en figuurlijk. Alles wat de natuur ons biedt, werd verboden. Homeopathie, kruiden, kortom alles wat is zonder iets terug te vragen.
De Liefde. Raak elkaar vooral niet aan. Blijf binnen. Zo kunnen we elkaar niet meer liefhebben, omarmen, voelen. We kunnen niet meer protesteren, geen plannen maken. Het is maar een stapje verder om elkaar te haten, elkaar pijn te doen. En tot mijn stomme verbazing slikken we dit ogenschijnlijk als zoete koek.

Alles draait inmiddels om geld en prestatie. Ieder mens is uniek en goed genoeg. Stel je voor dat we 17 miljoen wetenschappers hadden of 17 miljoen voetballers. Hoe saai zou de wereld er uitzien.
Hoe zou het zijn als we het kwade niet langer straffen maar het goede belonen.

Jeetje Mark, misschien geloof jij ook niet alles maar kon je niet achterblijven. Eerlijk is eerlijk, je hebt het niet slecht gedaan. Dank je dat je ons wat ruimte liet. Ongetwijfeld begin ook jij inmiddels te zien dat de lock-down ons meer schade toebrengt dan welk virus dan ook. Dat het sterven van mensen normaal is maar het opsluiten ronduit crimineel. Dat niemand zit te springen om een maatschappij die draait op grootschaligheid en multinationals. Dat we een enorme potentie aan talenten verkwanselen en weer terug mogen keren naar een wereld van respect voor het leven en gezonde voeding op allerlei gebied. Biologisch dynamisch eten, werk dat je met hart en ziel kunt doen, enzovoorts.

Als we zo bezorgd zijn, laten we dan beginnen mensen erop te wijzen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen welbevinden. Ga de natuur in, dans, zing, beweeg, heb lief en neem zo nodig extra vitamine C. Laten we de haard in Brabant aanpakken, de varkensindustrie. Het is te walgelijk voor woorden hoe we inmiddels met dieren om gaan. De volgende stap is de mens. Robotten, een App in de telefoon en chips in het oor.

Onze hebzucht en ons egoïsme kent geen grenzen. Als ik het maar goed heb. Dat onze broeders en zusters vluchtelingen verdrinken, langzaam maar zeker uit het zicht of in gesloten kampen verdwijnen, in de slavenhandel of erger terechtkomen, kan ons niet langer raken. We hebben onze aarde, de moederenergie welke ons draagt en ons in alles voorziet, eenzijdig geëxploreerd en uitgebuit zonder ons ook maar enigszins te bekommeren over hen die na ons komen.

Hoewel de oorzaak van alle ellende bij het rijke westen ligt, slepen we opnieuw Afrika en andere continenten mee in onze hebzucht door een idioot strenge lock-down waardoor ze geen voedsel kunnen vergaren. Ongetwijfeld zullen daar en elders miljoenen mensen gaan sterven. Maar ach, het is zo ver van ons bed.
Dat is het niet lieve Mark Rutte. Afrika, waarvan we de vluchtelingen niet willen, hebben wij naar de rand van de afgrond gebracht. Het is het rijkste en meest vitale continent. Maar we hebben ze bestolen en gezorgd dat ze zo dik in de schulden zitten dat ze dat nimmer kunnen aflossen. Hun corrupte regeringen houden wij in het zadel. Het zijn immers maar zwarten en niet al te slim. In dat laatste kon je je weleens vergissen, lieve Mark.

Ik ben niet bang voor het Coronavirus. Ik zeg niet dat het niet bestaat. Het pandemie dat we eromheen geweven hebben confronteert ons met eindigheid, onze sterfelijkheid. En dat is het laatste wat we in onze maakbare westerse maatschappij onder ogen willen zien. De cult die er rondom het virus is ontstaan, laat ons letterlijk stikken van angst. Hoe schrijnend ook voor de degenen die het treffen, veruit de meeste mensen genezen. Zij die sterven zijn doorgaans op een gezegende leeftijd of waren al ziek.

Het virus is een perfecte dekmantel. Het is mij en anderen niet ontgaan dat zaken waar veel mensen moeite mee hebben er nu doorgedrukt worden. Zo werden in mijn bos vele oeroude knotwilgen gerooid en razendsnel afgevoerd en werd in Nederland de eerste 5G uitgerold. Niet alleen hier, maar ook in Ierland en wereldwijd. Toeval?

Stop mij in de gevangenis tussen een stelletje zogenaamde criminelen en ik ben niet bang. Waar we bang voor zouden moeten zijn, is de macht die ogenschijnlijk onzichtbaar is en die ons volledig in haar tang heeft, omdat we het niet kunnen geloven en niet willen zien. De weldoeners in deze wereld. Die ons laten geloven dat ons lichaam niet sterk genoeg is om een virus te overwinnen. Die ons willen verplichten ons massaal te laten vaccineren. Ons voedsel laten eten wat vergiftigd is, enzovoort. En wij makke schapen blijven gewoon in ons hok. We kankeren als een ziekte, maar veranderen de basis niet. En die basis zijn we Zelf…

Is het niet van de zotte dat we elkaar niet meer mogen aanraken en knuffelen. Wordt het ons nieuwe normaal dat we ons datgene wat ons tot Mens maakt, datgene wat ons ware Wezen is, Liefde die wil geven zonder te ontvangen, af laten pakken. Ik praat hier niet over kinderporno en erger. Dat zijn gruwelijke uitwassen van een verziekte maatschappij en heeft dan ook niets met Liefde te maken.

Oké, ik ben even afgedwaald…

 

Het is tijd voor het nieuwe normaal. Ben ik het helemaal mee eens.

  • Wij zijn allemaal tot in ons bot gelijk. Het feit dat we andere posities bekleden maakt niet dat we meer of minder zijn. Integendeel, zonder personeel is de baas niets waard.
  • Banken zijn van de staat en mogen geen rente berekenen. Ontsla Afrika van haar schulden en zij kunnen op eigen benen gaan staan.
  • Medicijnonderzoek moet onafhankelijk gebeuren. De farmaceutische industrie moet volledig gescheiden zijn van het onderricht.
  • Vrijheid is het hoogste goed. Ieder mens heeft de vrijheid om te leven zoals hij wil, te slikken wat hij wil en te zeggen wat hij wil, mits zijn daden en uitspraken niet kwetsend maar opbouwend zijn, hij zijn eigen rotzooi opruimt en andere mensen niet beschadigt…
  • Mensen die polariseren weten niet wat Liefde is. Mensen die opgevoed zijn in een liefdevolle omgeving worden krachtige en liefhebbende mensen met begrip en respect voor anderen.
  • Subsidies en uitkeringen en de daarbij behorende controlesystemen schaffen we af. Daarvoor in de plaats komt er een basisinkomen voor iedereen.
  • Discussiëren gaat er uitsluitend over om gelijk te willen hebben. Willen we naar een maatschappij waarin we samen werken aan een leefbaar klimaat voor iedereen, zullen we elke discussie in de kiem moeten smoren. We luisteren met respect naar elkaar, leggen alle meningen naast elkaar, en kiezen dus samen waar we voor moeten gaan. Fouten maken is heel normaal. Maar we ontkennen ze niet.

Oké, het is een beginnetje. De macht ligt niet bij de regering. Wij mensen hebben het voor het vertellen. Uit gemakzucht zijn we dat vergeten. Maar zo zou het moeten zijn. En of je het nu wilt zien of niet, er worden steeds meer schapen wakker. En dat is de hoogte tijd…

We hoeven ons niet te richten op klimaatverandering of welk probleem dan ook. Dat is uitsluitend een gevolg van wanbeleid. Wanneer het volk in haar kracht gaat staan, werkt zij als vanzelfsprekend samen met moeder natuur ten dienste van al haar bewoners: planten, dieren zowel als mensen. Liefde is het ingrediënt wat alle verschillen overbrugt en alles en iedereen verbindt.

Dank je wel voor het luisteren. Eerlijk is eerlijk. Ik ben verdomd blij dat ik niet in jou, in jullie schoenen sta. Want laten we even eerlijk wezen. Je kunt mij niet wijsmaken dat je een maatschappij als deze wilt nalaten aan je kinderen en kleinkinderen…

Om Shanti – Laat ons in vrede zijn,
Yasmin Verschure
– 21 april 2020
 

Ps. Wil je meehelpen dit te verspreiden – dat kan hieronder:..
De tijd is nu rijp om op te staan

De tijd is nu rijp om op te staan

‘Yasmin, jij bent een visionair. Jij brengt mensen in verbinding met hun ware kern en maakt ze niet afhankelijk. Jij laat zien dat niemand meer of minder is. Dat we de hemel niet hoeven te verdienen, maar haar in ieder moment kunnen beleven wanneer we onszelf in al onze grootsheid durven te omarmen: het licht zowel als het donker en ons over durven te geven aan de stroom die Leven heet. En geloof me, het lezen van jouw boeken is ondersteunend, maar niet direct vrijblijvend…’
– RvM

De geboorte van mijn nieuwe website heeft wat losgeweekt, ook in mij. Al is de inhoud nauwelijks veranderd, de verborgen schatten achter de homepagina worden letterlijk meer zichtbaar.

Gooi al die lezersreacties er maar uit, zei ik tegen Monique. Dat is verleden tijd. Ze stonden er toch in. Ik begon te lezen en werd diep geraakt…

Verleden wordt heden

Al houd ik er niet van om in het verleden te graven, het verleden wordt nu heden. Uitspraken van Freek Simon, Marijke van Moorsel en vele anderen worden nu waarheid. Het is tijd voor een nieuwe lichting om mijn boeken te lezen. Zij zijn nog even inspirerend als op het moment dat ze geschreven werden…

Jouw boeken zijn als de Bijbel en de Koran. Zij zijn als wegwijzers en bevatten vele lagen. Je kunt ze lezen als een roman, maar als je bewustzijn verder reikt ontvouwt zich een tijdloze wijsheid…

Parel van eigen bodem

Na de dood van mijn dierbare vriend Everhard, voltooide ik mijn eerste boek Weg naar het Licht. Giri stond voor ons boekenkastje in onze tijdelijke behuizing en zei: ‘We sturen het naar Ankh Hermes’. Zonder na te denken zei ik: ‘Die gaat het niet uitgeven’. En zo geschiedde. Ik stuurde het naar David Schors. Op het moment dat we het bakhuisje moesten verlaten, ging de telefoon: ‘Yasmin, sorry dat ik je boek heb laten liggen. Ik ben gisteren gaan lezen en vannacht niet naar bed geweest. Het kan niet waar zijn dat Ankh Hermes zo’n parel van eigen bodem laat lopen. Luister, ik ga het de wereld in laten stromen…’

Binnen een maand stond het boek in de top 5 en was het op de Amerikaanse en Duitse markt. De recensies en lezersreacties waren overweldigend. Ik raakte een laag aan die niet eerder was aangeraakt…

Rode loper

Om mijn derde boek te kunnen schrijven, moest ik weg bij mijn uitgever. Geen probleem, zei zijn agente: de uitgevers zullen de rode loper voor je uitleggen. Wederom wilde de nieuwe redacteur bij Ankh Hermes mijn boek Liefde is Al wat Is niet hebben. Niks nieuws, volgens haar. De boekwinkels en het lezerspubliek dachten er duidelijk anders over.

Hoe dan ook, we moesten zelf gaan uitgeven, vonden ze hierboven. En ondanks dat ik me met hand en tand verzette, klopte dat feilloos. Daardoor stonden wij op beurzen, gaf ik lezingen en raakten we vele harten aan.

Na zeven jaar was ook deze cirkel weer rond. Onze wegen gingen scheiden en ik bracht Giri naar het klooster. David Schors wilde maar al te graag mijn boeken terug in zijn assortiment. Hij maakte herdrukken en bracht de bundel Bakens van Licht uit. De tijd was er nog steeds niet rijp voor. Sterker nog, we keerden terug in de tijd. Kwaliteit maakte plaats voor kwantiteit. Speciale boekwinkels verdwenen en werden overgenomen door massamedia, zoals Bruna, Ako en anderen…

Het is zoals het is

Ik werd door mijn uitgever in Amerika uitgenodigd om op tour te gaan met mijn eerste boek. Ik kon niet, was te ziek. Het mooie van dit alles is dat ik in alle eenvoud kon blijven wie ik in wezen was. Ik schreef alleen als ik me geïnspireerd voelde. Mijn boeken zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Dat kan niet. Het mysterie zal immers altijd een mysterie blijven en valt niet te ontrafelen.

Ware wijsheid heeft niets te maken met kennis, het valt niet wetenschappelijk te bewijzen. Ware wijsheid komt voort uit de directe verbinding met onze bron, de schatkamer van het mysterie zelf…

Godzijdank zijn er achter de schermen velen, waaronder de bouwer van mijn vorige website, die zich bewust waren van de tijdloze wijsheid van mijn werk en die zich met hart en ziel hebben ingezet om mijn erfgoed te bewaren. Dank je lieve Kees van Amersfoort dat mijn boeken nu beschikbaar zijn in E-pub in Engels, Nederlands, enzovoort. Dank je lieve Giri dat jij dit proces voltooid hebt. Dankzij het 2e hands circuit zijn er nog steeds paperbacks.

Angst onder ogen zien

De geschiedenis herhaalt zich. Aan de top mocht ik er niet zijn. Maar de oprechte zoeker liet zich vanaf het begin aanraken. Het is de hoogste tijd dat het volk wakker wordt en zich realiseert dat wij vele malen machtiger zijn als die kleine toplaag. Dat betekent dat we onze angst onder ogen moeten zien. Dat betekent dat we opstaan, verantwoordelijkheid nemen voor al onze creaties en niet langer naar buiten wijzen. Dat laatste hebben we lang genoeg gedaan.

We zullen moeten wennen aan het feit dat we van hogerhand gehersenspoeld worden. Alles is voorgeprogrammeerd. Dat wat we lezen, dat wat we eten, dat wat we denken en dat wat we moeten denken. Het dwingt ons om zelf te leren kauwen of alles te blijven slikken als zoete koek.

Druppels

De vluchteling staat symbool voor alles wat er mis is in deze wereld. Mijn boek Volk van mijn VOLK staat haaks op ons beleid met vluchtelingen. Dus deel ik ze uit en dat heeft ontroerende en verstrekkende gevolgen. De tijd is nu rijp om elkaar te ondersteunen en samen te werken. Er komen oude en nieuwe mensen op mijn pad die begrijpen dat ik toevallig degenen was die dit boek moest vormgeven, maar dat het gedragen mag worden door velen. Het zijn druppels in een oceaan. Als we durven te vertrouwen worden deze druppels op zekere dag de oceaan zelf.

Vrijheid

Onze vrijheid bestaat uit de keuze om de kudde te blijven volgen of de kudde te verlaten en onze eigen waarheid te leven. Dat laatste roept niet alleen angst op, er is moed voor nodig. Geloof me, het is de enige weg. Je zult beschimpt, bespot en niet begrepen worden. Maar jij bewandelt jouw unieke inwijdingspad en het leven zal je polijsten. Vrijheid is immers niet te vinden in het uiterlijke leven, vrijheid is een innerlijke staat van zijn…

Lieve Yasmin

Ik durfde je boek Volk van mijn VOLK niet te lezen. Ik was bang voor de pijn. Ineens las ik je laatste blogs. Plotseling begreep ik dat de mensheid bewust in angst wordt gehouden door machthebbers die voelen dat hun machts-piramides in elkaar storten als de onderste lagen smelten uit liefde en compassie voor elkaar. Ik begrijp ineens de weerstand voor de inhoud van jouw boek.  Wanneer je je eigen essentie nog niet hebt gevonden en je houvast vindt in uiterlijke structuren, is het boek heel eng. Gelukkig heb ik die verbinding wel. Wanneer ik af en toe van mijn padje af raak gebeurt er wel iets waardoor ik ineens weer helder ben. Dat gebeurde deze week door het lezen van je blogs. Dank je dat je nog steeds zo’n inspirator voor me bent. Ik ga je boek lezen en uitdelen…
A.L.

Ik houd van mij – dus ik houd van jou
Yasmin