Wanneer we zijn zoals kinderen zullen we helder en nieuwsgierig alles op ons pad onderzoeken en omarmen zonder iets af te wijzen, te veroordelen of vast te houden…

Ware Natuur

Onze ware natuur is een en onverdeeld. Onze ware natuur kent geen goed en geen kwaad, zij kent uitsluitend ervaring. Onze fysieke manifestatie leeft echter bij gratie van verdeeldheid. Het ego is niet anders dan ons denken dat zich in alle heftigheid verzet tegen datgene wat IS en altijd iets anders wenst als datgene wat er is.

Het enige wat we kunnen doen om onsZelf en het pad te ondersteunen is stoppen met iets te doen. Vrijelijk vertaald: Wanneer we durven te laten zijn Al Wat Is zonder weerstand en zonder iets te willen veranderen – zijn we op weg om bewuste en ontwaakte wezens te worden.

Er is moed voor nodig om niet langer onze innerlijke verscheurdheid op anderen te projecteren, maar volledig te aanvaarden dat alles wat we waarnemen in de buitenwereld een projectie is van innerlijke overtuigingen.

Mythe

Het is wetenschappelijk bewezen dat herinneringen een mythe zijn, zelf-ingekleurde beelden van de werkelijk die doorgaans niets, maar dan ook niets, met de werkelijkheid te maken hebben. Toch gebruiken we onze overtuigingen en herinneringen maar al te graag om onszelf te rechtvaardigen en anderen te veroordelen. En ook dat is goed, zolang we maar willen zien dat we dat doen!

Zolang we dingen doen om iets te willen zijn wat we niet zijn, zijn we ver verwijderd van onze Ware Natuur. Zolang we vreselijk ons best doen om goed te zijn en het beest in onszelf ontkennen, verspillen we een hoop kracht en zijn we niet…

Lef

Op het moment dat we het lef hebben om elke ervaring, elke weerstand, elke emotie te laten zijn en tot op het bot te onderzoeken zonder er aan te hechten zijn we op weg…

Om Shanti,
Yasmin