Waarachtige genezing kan uitsluitend op een natuurlijke manier plaatsvinden…
– Dr. Hans Moolenburgh – 89 jaar

Eigenwijs

Jaren geleden vertrok mijn huisarts die mij op het pad van mijn Ware Natuur had gezet naar Zuid Amerika. Ik kwam vanuit een warme bedding in een harde medische wereld terecht op het moment dat ik besloot me niet te laten opereren. Mijn nieuwe huisarts beweerde dat ik rijp was voor de psychiatrie. Op een nacht werd ik naar het ziekenhuis gebracht. De dienstdoende arts was liefdevol en zorgzaam. Ik vroeg hem of hij mijn nieuwe huisarts wilde zijn: ‘Ik neem ten volle de verantwoordelijkheid voor mijn lijf en kwaliteit van Leven. Ik ben Eigen-wijs. Ik heb soms raad nodig maar zoek altijd mijn eigen weg. Hoe vind jij dat’. ‘Moeilijk’, zei hij, ‘maar ik wil het proberen’. Het resultaat? Wederzijds respect. Er kwam een tijd dat ik de operatie(s) niet langer kon voorkomen. Hij en mijn specialist ondersteunden mijn proces met liefde en respect.
– Zie mijn boek: Met een Open Hart: Strijd en Overgave.

Ego

Jeetje, wat voelde ik me schuldig. Wat had IK in godsnaam verkeerd gedaan? Ego, allemaal ego Yasmin! Dit proces werd prachtig ondersteund door mensen met Nieuwe Tijds overtuigingen die me met hun uitleg van giganten zoals Louise Hay om mijn oren sloegen. Godzijdank heb ik me inmiddels bevrijd van deze liefdeloze kijk op mezelf en op anderen. Ik kan de omstandigheden niet veranderen. Ik kan wel kiezen hoe ik met die omstandigheden om wens te gaan. Resultaat? Jullie reacties zijn inmiddels liefdevol en vrij van oordeel. Mooie spiegeltjes!

Intuïtie

Zoals altijd wordt iedere stap in mijn proces aangereikt. Ik heb vertrouwen in het genezende vermogen van mijn lijf en kies voor de weg van Moeder Natuur. Ik neem contact op met MB. uit Amsterdam. Twintig jaar geleden haalde ze mij terug uit de klauwen van de dood, mag ik wel zeggen…

Toverkol

Twee jaar geleden stierf een patiënt van MB. Ze vernielden haar praktijk, donderden al haar homeopathische middelen, het werk van jaren, in de prullenbak en daagden haar voor het gerecht. Ze werd verguisd en afgeschilderd op het internet als toverkol. Zij die 10-tallen mensen van de dood heeft gered. Ik was meer dan geschokt…

Waarheid

Al moeten we het uiteindelijk allemaal zelf doen, ik ben dankbaar dat er mensen zijn die, indien nodig, mee willen denken. Het is niet de massa die de wereld er anders uit laat zien, het zijn die mensen zoals MB. en Dr. Hans Moolenburgh die ondanks de macht van het collectief niet bang zijn te gaan staan voor hun waardigheid en er zelfs niet voor terugschrikken hun leven te riskeren om die waarheid boven tafel te halen.

Rebel

Verandering begint met inzicht. Ik heb jaren geleden besloten om me niet te voegen in de wereld van de medische wetenschap. Dat werd ondersteund en gestimuleerd door mijn toenmalige huisarts die simpelweg constateerde dat ik niet lang op deze aarde rond zou lopen als ik dat spoor zou blijven volgen. Het was aan mij om wakker te worden. En ik werd wakker en had het lef om OP te staan. Het was niet eenvoudig om steeds tegen de stroom in te moeten roeien, maar ik ben er onafhankelijk en sterk van geworden en heb vele mensen met mijn inzichten mogen ondersteunen.

Ik luister naar mijn lichaam en geef het ruimte en de stilte die het nodig heeft. Ik omarm mezelf in Liefde en voel me een gezond en gezegend mens…

Onnozel

Ik distantieer me al jaren van een wereld die volgens de machthebbers steeds gewelddadiger wordt. Ik kijk en luister niet naar nieuwsgeving. Alles wat ik dien te weten, weet ik. Voelde ik me voorheen schuldig dat ik niet mee kon praten, ik praat allang niet meer mee en kap mensen af die ‘dit onnozele mens’ zo nodig van hun waarheid menen te moeten overtuigen. Praten, heb ik gemerkt, is een fantastisch manier om niet met jezelf in contact te zijn.

Elke discussie is er per definitie op gericht om gelijk te hebben en medestanders te zoeken. Wijzelf zijn per definitie onschuldig en zoeken maar al te graag een schuldige buiten onszelf…

Om Shanti,
Yasmin