Vele meesters, ook in deze tijd, beloven ons een snelheidstraject naar vervulling en verlichting, de enige ware weg wel te verstaan…

Ai, er bestaat geen ware weg, er bestaat enkel de weg die jouw ziel wenst te bewandelen, jouw unieke weg. Buiten kijf heb je daar spiegelingen voor nodig uit de buitenwereld. Of dat nu een goed gesprek is, het lezen van een goed boek, een lezing of een workshop of het aan de voeten zitten van een levende meester, het maakt niet uit. Jij bepaalt echter wat jij nodig hebt voor jouw vervulling en niemand anders.

Ultiem

Er bestaat niet zoiets als een ware weg, maar er is wel zoiets als de ultieme waarheid. En die waarheid is in wezen voor iedereen dezelfde: de afgescheidenheid die we ervaren, bestaat uitsluitend in ons denken. In wezen is er slechts eenheid. Vanuit die onbegrensde weidsheid, vanuit de volheid die tegelijkertijd de leegte in zich draagt, manifesteert het leven, de liefde, de scheppingskracht, zich voortdurend in verschillende vormen. Allen tezamen zijn we die ene overweldigde eenheid, dat ene lichaam. God staat niet boven ons. God is alles wat wij zijn, dus zijn wij alles wat God is. God is de scheppingskracht zelf, de ziel van alle manifestaties, zichtbaar en onzichtbaar. Als we dat beginnen te beseffen kunnen we ons valse godsbeeld voorgoed verbranden. Die God bestaat niet en heeft nooit bestaan. Er is niemand die ons beloont en niemand die ons zal straffen.

Wijzer

Poeh wat vervelend nou, moet ik het helemaal alleen doen, zelf beslissen wat goed is en wat slecht. Helaas, dat is maar al te waar. Troost je, er bestaat geen goed en geen slecht, hooguit ervaring. En alles wat we ervaren heeft haar consequenties. Als mensen de consequenties zouden dragen van hun daden, kunnen we meteen stoppen met het uitdelen van straffen, want daar is nog nooit iemand wijzer van geworden…

Uit mijn boek: Kracht van het ZIJN

Om Shanti,
Yasmin