Boek en E-books

Books and E-books English E-book Deutsch E-book Espagnol


Volk van mijn VOLK

Vandaag zijn zij op de vlucht
morgen kun jij dat zijn

Hoe meer ik het ware gezicht achter de vluchteling mag zien, hoe meer ik tot de conclusie kom dat we allemaal vluchtelingen zijn en dat ieder mens die de moed heeft om de oversteek te maken, en daarbij soms letterlijk de dood in de ogen kijkt, een reden heeft om hier te zijn. En het is niet aan mij om te beoordelen of die reden juist is, ja dan nee…

Alle grenzen zullen opengaan op het moment dat wij onze harten openen en onze innerlijke grenzen afbreken…

Het boek omvat:

– 29 Verhalen van Vluchtelingen
– 29 Anekdotes
– 29 Ontmoetingen

    Bestel E-book  € 13,95  

Interview Lezersreacties


Bakens van Licht

Zaadjes voor de ziel…

Waarachtige dienstbaarheid overstijgt het persoonlijke en is geen keuze om er zelf beter van te worden. Maar wie zal het zeggen of we er beter van worden, we weten het niet.

Een bundel zaadjes voor de ziel is een schitterend boekje wat je op je nachtkastje zou kunnen leggen zodat je de dag positief kunt beginnen. Er is een zaadje voor iedere dag…


E-book gratis downloaden   Licht baken  

Doneren projecten Shanti Lezersreacties

Oorspronkelijk

Zijn en niet Zijn

De ware zoeker laat zich niet bedotten door pasklare concepten. Hij/Zij ontdekt dat waarheid een land is zonder pad en gaat ‘met kinderlijke verwondering’ op zoek naar zijn oorsprong. Wanneer we durven te zeggen ‘Ik weet het niet’, zijn we ontvankelijk om onze ware, oorspronkelijke natuur te ONT-vouwen…

Vierentwintig ‘Parels voor de Ziel’ en ‘Oorspronkelijke’ reisverhalen van Peru en Hawaï nemen je mee naar de stille wateren van je Hart…


E-book gratis downloaden Doneren projecten Shanti

Geprinte versie kopen  Recensies  Lezersreacties


De Kracht van het Zijn

‘De Heilige en de Hoer’

De transformerende kracht, het vrouwelijke aangezicht van God, is de Wereldmoeder die aan de basis ligt van de totale zichtbare schepping. Om volledig heel te worden en de balans op aarde te herstellen, moeten we afdalen in onze onderwereld om dit ontbrekende deel van onszelf opnieuw te initiëren.

Maria Magdalena vertegenwoordigde de perfecte balans tussen de heilige en de hoer. De harmonie tussen de bovenwereld en de onderwereld, het bovenbewuste en het onderbewuste. Zij daalde af in de hel: zij doorliep de zeven poorten van inwijding en bracht haar duistere krachten in balans met haar heiligheid…


E-book gratis downloaden Doneren projecten Shanti

Geprinte versie kopen  Recensies  Lezersreacties


Liefde is ‘Al Wat Is’

LIEFDE is overvloed. Liefde is totale vrijheid. Liefde is wars van elk bezit. Liefde durft los te laten al datgene wat je meent te verlangen. Liefde durft los te laten al diegenen waarvan je het allermeeste meent te houden. Datgene worden wat we in waarheid zijn, dat is liefde…

Liefde is ‘Al Wat Is’ is een ode aan de liefde, een ode aan Zuid-Afrika waar Yasmin verbleef in zwarte en gekleurde gemeenschappen. Ondanks het feit dat zij kinderen in haar armen hield die stierven aan aids, beschrijft ze Zuid-Afrika met al haar tegenstellingen als het land van de regenboog, het land dat als geen ander de kracht in zich draagt om uiterlijke verschillen te overbruggen.

Het boek is opgedragen aan Nelson Mandela die in Yasmin’s opinie de volmaakte harmonie vertegenwoordigt tussen mannelijke kracht en vrouwelijke kwetsbaarheid…


E-book gratis downloaden Doneren projecten Shanti

Geprinte versie kopen  Recensies  Lezersreacties


Meesterschap voorbij de dood

Een ode aan hen die sterven en aan hen die achterblijven…

Niet ieder is zo bevoorrecht om thuis te midden van zijn/haar geliefden te mogen sterven. Wanneer je het voorrecht hebt aan het bed van een stervende aanwezig te zijn vanuit de liefde die je in wezen bent, worden uiterlijke rituelen overbodig. Door alleen maar te ‘zijn’ en niet langer iets te hoeven doen dan aan te raken en in alle kwetsbaarheid aangeraakt te worden, geef je jezelf en die ander het onvergetelijke geschenk van het ‘leven’…


E-book gratis downloaden Doneren projecten Shanti

Geprinte versie kopen  Recensies  Lezersreacties


Met een Open Hart

Pijn, lijden en strijd als wegen naar inzicht, vreugde en Liefde

Op haar pelgrimstocht door India en Nepal, in haar verhalen en tijdens haar ziekteproces beschrijft Yasmin in openheid en helderheid het proces van onwrikbare geloof en vertrouwen.
Door zichzelf voortdurend in het Hier en Nu te projecteren, gebruikt ze de omstandigheden, hoe beroerd ze soms ook lijken, om te groeien in Liefde.

Liefde bevat in al haar eenvoud de essentie van het Leven. Er is moed voor nodig om steeds opnieuw de diepte in te durven gaan om de volgende laag af te pellen in een maatschappij waar alles gebaseerd is om niet te hoeven voelen. Waar geen waardering is voor datgene wat we in wezen zijn…


E-book gratis downloaden Doneren projecten Shanti

Geprinte versie kopen  Recensies  Lezersreacties


Weg naar het Licht

Een integer verslag ter verduidelijking van de Universele Levenskracht

Weg naar het Licht is een verslag van Yasmin haar leven, haar reizen en haar dromen.
Het is een getrouwe, navoelbare weergave van de bewustzijnsveranderingen en de daarmee verbonden emotionele diepte- en hoogtepunten die teweeg gebracht kunnen worden wanneer je het leven in al haar verschijningsvormen omarmt.

Een verhelderd en sympathiek boek waarvan het leven en sterven van Everhard een hoogtepunt vormt.


E-book gratis downloaden Doneren projecten Shanti

Geprinte versie kopen  Recensies  Lezersreacties


CD Vrijheid, onze ware natuur

Vrijheid is het hoogste goed…

Vrijheid is de innerlijke weg die we gaan van slachtoffer naar meesterschap. Het is het wegvallen van pro’s en contra’s, een direct reageren op het moment. Het is aanwezig zijn in het hier en nu waarin alles besloten ligt: pijn, vreugde, verdriet en liefde. Het is een totaal zijn zonder voorkeur of afkeer.

– CD Lezing met meditatie


CD Vrijheid kopen CD Vrijheid beluisteren


CD Liefde is levenskunst

Onvoorwaardelijke Liefde is ware levenskunst

Het is datgene wat overblijft wanneer we door het vuur van loutering zijn gegaan, ons hart hebben geopend voor de liefdes-vibratie, de innerlijke Christus en het kleed van afgescheidenheid hebben afgelegd. Vanaf dat moment ervaren we onszelf en anderen als goddelijke wezens. Er bestaat niet langer een IK en een JIJ…

– CD Lezing met meditatie


CD Liefde kopen CD Liefde beluisteren


 


Books and E-books English E-book Deutsch E-book Espagnol
 

  Reserveer een exemplaar  

Share